Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Rätt kompetens på rätt plats- Arbetsterapeut som ansvarig för vårdplaneringsprocessen Emelie Larsson, Arbetsterapeut, Ortopedkliniken,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Rätt kompetens på rätt plats- Arbetsterapeut som ansvarig för vårdplaneringsprocessen Emelie Larsson, Arbetsterapeut, Ortopedkliniken,"— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Rätt kompetens på rätt plats- Arbetsterapeut som ansvarig för vårdplaneringsprocessen Emelie Larsson, Arbetsterapeut, Ortopedkliniken, Linköpings universitetssjukhus Theresa Holmgren, Rehabchef, Ortopedkliniken, Linköpings universitetssjukhus Lite bättre hela tiden-dagen 2016

2 Region Östergötland Brist på sjuksköterskor/undersköterskor Bristande samordning/lokala rutiner Rätt kompetens på rätt plats Arbetsterapeut – helhetssyn avseende patientens aktivitetsförmåga – hjälpmedelsbehov – fortsatt rehabilitering Bakgrund

3 Region Östergötland Öka delaktigheten från patient och anhöriga Förbättra strukturen och kvaliteten på vårdplaneringsmötet Skapa struktur kring vårdplaneringsprocessen Minska arbetsbelastningen för övrig vårdpersonal Rätt åtgärd (boendeform, hjälpmedel och fortsatt rehabilitering) Minska antal avvikelser och antal återinläggningar Mål med projektet

4 Region Östergötland Arbetsterapeut projektanställs för att driva processen Metod/genomförande Modifierade modell utifrån ”informationsflödet” som illustreras i ”När den handen vet vad den andra gör… Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland- Riktlinje

5 Region Östergötland Mätningar före och efter Personalenkäter avseende arbetsbelastning och struktur Patient- och anhörigenkäter avseende upplevelsen av: information, delaktighet, bemötande och nöjdhet Antal avvikelser Antal återinläggningar Utvärderingsmetoder

6 Region Östergötland Öka delaktigheten från patient och anhöriga Förbättra strukturen och kvaliteten på vårdplaneringsmötet Skapa struktur kring vårdplaneringsprocessen Mål med projektet

7 Region Östergötland Instämmer helt /Instämmer till stor del Instämmer delvis/ Instämmer inte alls Ej aktuellt Kategorier i enkät: Baslinje (n=60) Efter införandet (n=40) Baslinje (n=60) Efter införandet (n=40) BaslinjeEfter införandet Bra information inför samordnad vårdplanering (%, n) 55% (33)98% (39)38% (23)2%(1)7% (4)- Delaktighet under vårdplanering (%, n) 63% (38)95%(38)29% (17)5% (2)8% (5)- Bemötande (%, n) 70% (42)100% (40)23%(14)0%7% (4)- Trygghet och nöjdhet (%, n) 55% (33)80% (32)38%(23)18% (7)7% (4)2% (1) Resultat - patientenkät

8 Region Östergötland Resultat- anhörigenkät Instämmer helt /Instämmer till stor del Instämmer delvis/ Instämmer inte alls Ej aktuellt Kategorier i enkät: Baslinje (n= 32) Efter införandet (n=34) Baslinje (n=32) Efter införandet (n=34) Baslinje Efter införandet Bra information inför samordnad vårdplanering (%, n) 69%(22)94%(32)28%(9)0%3% (1)6% (2) Delaktighet under vårdplanering (%, n) 84%(27)97% (33)13%(4)3%(1) - Bemötande (%, n) 84%(27)100% (34)10%(3)0%6% (2)- Trygghet och nöjdhet (%, n) 72%(23)91%(31)25%(8)9%(3)3% (1)-

9 Region Östergötland Öka delaktigheten från patient och anhöriga Förbättra strukturen och kvaliteten på vårdplaneringsmötet Skapa struktur kring vårdplaneringsprocessen Minska arbetsbelastningen för övrig vårdpersonal Rätt åtgärd (boendeform, hjälpmedel och fortsatt rehabilitering) Minska antal avvikelser och antal återinläggningar Mål med projektet

10 Region Östergötland Resultat - personal Rehabpersonal 10 av 10 upplevde att det hade skapats en ökad tydlighet i arbetsfördelning och rutiner kring processen 10 av 10 upplevde att patienterna fick rätt bistånd - rätt åtgärd avseende hjälpmedel och boendeform Avdelningspersonal tidigare involverad i processen 5 av 5 upplevde att vi med projektet hade lyckats till stor del eller fullt ut att minska deras arbetsbelastning

11 Region Östergötland Öka delaktigheten från patient och anhöriga Förbättra strukturen och kvaliteten på vårdplaneringsmötet Skapa struktur kring vårdplaneringsprocessen Minska arbetsbelastningen för övrig vårdpersonal Rätt åtgärd (boendeform, hjälpmedel och fortsatt rehabilitering) Minska antal avvikelser och antal återinläggningar Mål med projektet

12 Region Östergötland Hur går vi vidare? Slutmätningar med enkäter samt utvärdera om antal återinläggningar och avvikelser kopplat till vårdplanering och utskrivning kan påverkas Fortsätta att förfina arbetssättet Arbeta vidare med att säkra utskrivningen – utskrivningskoordinator Flera arbetsterapeuter ska lära sig arbetssättet

13 Region Östergötland Viktigt att den ena handen vet vad den andra gör emelie.m.larsson@regionostergotland.se teresa.holmgren@regionostergotland.se TACK


Ladda ner ppt "Region Östergötland Rätt kompetens på rätt plats- Arbetsterapeut som ansvarig för vårdplaneringsprocessen Emelie Larsson, Arbetsterapeut, Ortopedkliniken,"

Liknande presentationer


Google-annonser