Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Återföring till beredningarna Bemötande 11 mars 2009 Handläggning av patientnämndsärenden. Revisionsrapport 2009 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Återföring till beredningarna Bemötande 11 mars 2009 Handläggning av patientnämndsärenden. Revisionsrapport 2009 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör."— Presentationens avskrift:

1 Återföring till beredningarna Bemötande 11 mars 2009 Handläggning av patientnämndsärenden. Revisionsrapport 2009 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör

2 Revisionsrapport oktober 2009 Revisionsfråga Bedöma om landstingets handläggning av patientnämndsärenden bedrivs på ett ändamålsenligt sätt Hanterar berörda divisioner patientnämndsärendens iakttagelser enligt de direktiv som sätts upp för handläggning av patientnämndsärenden? Hur beaktas patientnämndsärendena i divisionernas kvalitetsarbete? Sker divisionernas återkoppling av ärenden till patienter, anhöriga samt till patientnämnden i enlighet med landstingets gällande regler och rutiner?

3 Revisionens slutsatser Vårdgivarens regler och riktlinjer är tillräckliga Ärenden endast till viss del handläggs på ett ändamålsenligt sätt. Ärendena beaktas till viss del i divisionernas kvalitetsarbete – utvecklingspotential finns. Brister: –Oklarheter i roll och ansvarsfördelning, –Gällande rutiner och riktlinjer tillämpas inte fullt ut Brister i kunskap om hur ärenden ska handläggas En fjärdedel av patienter/anhöriga i en enkätundersökning har ej fått återkoppling från verksamheten – endast från patientnämnden.

4 Landstingsstyrelsen februari 2010 Granskning av två divisioner Nationella definitioner för PN-ärenden följs Det är anmälarens uppfattning av frågans karaktär som ska gälla i handläggningen PN-ärenden – en viktig del i underlag för förbättringsarbetet sedan flera år Landstingsdirektören får i uppdrag att ytterligare framhäva betydelsen av att verksamheterna tillämpar gällande regler och riktlinjer.

5 Åtgärder - arbetsområden Värdegrund för patientsäkerhet ska tillämpas PN-data – en av grunderna för förbättringsarbete –Identifiera systematiska avvikelser – åtgärda! Divisionerna träffar patientnämndens tjänstemän regelbundet sedan några år PN-ärende = avvikelse Återföring till patient/anhörig även från verksamheten Viss förskjutning i ärendetyper, varaktig?

6 Åtgärder – arbetsområden - uppföljning Patientsäkerhet inkl bemötande - strategi Regelbunden återföring av PN-data Patientenkät, generell Patientenkät kopplad till åtgärd – vissa kvalitetsregister Händelseanalyser i vissa fall Mål för bemötande Uppföljning – förbättringsarbete - helhet


Ladda ner ppt "Återföring till beredningarna Bemötande 11 mars 2009 Handläggning av patientnämndsärenden. Revisionsrapport 2009 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör."

Liknande presentationer


Google-annonser