Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens Framtidens Vårdinformation Nuläge och framtid maj 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens Framtidens Vårdinformation Nuläge och framtid maj 2016."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens Framtidens Vårdinformation Nuläge och framtid maj 2016

2 Framtidens Framtidens Vårdinformation Ett komplett system för patientbaserad vård En inloggning för medarbetaren En journal per patient. All information på ett ställe Ett gränssnitt för alla bokningar, resurser och scheman Mobila arbetssätt. Information, registreras & signeras omedelbart Stöd för framtidens eHälsolösningar Intuitivt system uppbyggt utifrån medarbetarnas arbetsflöden Situationsanpassade vyer beroende på arbetsprocess

3 Drivkrafter 3 Snabba samhällsförändringar Tekniska utvecklingen går allt fortare Mobila lösningar, eHälsa Ny forskning, nya metoder, nya arbetssätt Patienternas förväntningar förändras Digitalisering – även i patientmötet Vi måste utnyttja möjligheterna och sluta översätta pappersmiljön till IT!

4 Utmaningar 4 Föråldrad teknik Många system som inte talar med varandra ”Pappersjournal” i datorn Svårt att hitta livsviktig information Olika inloggningar i olika system Spårbarhet saknas Onödig dubbel- eller trippeldokumentation stjäl tid Föråldrade beslutsstöd Omoderna lösningar försvårar verksamhetsutveckling Uppfyller inte kraven i Patientdatalagen

5 Framtidens vårdinformation = paradigmskifte 5 Information samlad på ett ställe Matas in en gång Information kan återanvändas och presenteras Stöd för hantering av processer och aktiviteter Beslutsstöd Konfigurering av ”mallar” ner på användarnivå  Standardisering av termer och ”mallar”  Region Skåne – Sverige - Internationellt

6 Informatiken är viktig – nationell samordning 6 Internationell standard i Sverige Principer och regelverk Översätta internationella mallar Anpassa och skapa nytt Personal, patient, organisation, utbud Verktyg och bibliotek Övergripande struktur - karta Mallar – system och termer Masterdata och innehåll Idag har vi krav på vilken information som utbyts mellan två system Imorgon ställer vi krav på att systemen ska arbeta tillsammans – därför måste informationen inuti systemen hanteras på samma sätt

7 Framtidens Vårdinformation i Sverige 3R Sussa Cosmic kundgrupp 108 K 4D Vinnova – otaliga projekt Nationella eHälsosatsningar – MVK, Journalen, MVF, HFM Regionala eHälsosatsningar Europeiska eHälsosatningar 7

8 Näringslivet Forskning och utveckling Inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Vård och omsorg I offentlig verksamhet Myndigheter, övriga landsting och kommuner Vård och omsorg i privat verksamhet Målgrupper 8

9 Omvärldsbevakning 9 Danmark Sundhetsplattformen Finland Apotti Kanada Health Infoway Storbritannien Cambridge University Hospital

10 Framtidens Vårdinformation i Region Skåne 10 Strategi Program Delprojekt Vision och målbild Bakgrund och analys Framgångsfaktorer Vägval Sekvens för införande Hantering av beroenden Arkivering / avveckling gamla system Övergripande planering och kommunikation Aktiviteter Tider Resurser Budget

11 Vision och målbild 11 Vision Framtidens vårdinformation bidrar till vårdens säkerhet och kvalitet. Systemen bär all kunskap och är hjärtat i verksamheten. Informationen finns där den behövs, när den behövs. Inga patienter skadas som följd av bristfällig kommunikation, arbetsmiljön är god, processerna effektiva och verksamheten har de stöd som behövs för ständig utveckling. Målbild Modern vård och verksamhetsutveckling utgår från patienten som del av teamet. Framtidens vårdinformation ska stötta denna utveckling och säkra en modern, mobil, snabb och säker IT-miljö som gör vårdens digitaliserade dokumentation och kommunikation enhetlig, enkel och effektiv. Strategi Vision och målbild

12 System 12 Strategi Bakgrund och Analys 2 huvudjournalsystem 6 specialsystem 136 system i beroende 240 småsystem

13 13 BASNIVÅ Standardiserade funktioner som täcker vårdens grundbehov Mer funktioner läggs på för varje mottagning/yrkesroll efter införande av ny basfunktionalitet Funktionerna kan skapa skräddarsytt stöd för t ex läkarens och sjuksköterskans arbetsflöde Viktigt att vårdens medarbetare är med på hela resan från kravställning till systemet är infört i hela Region Skåne VIDAREUTVECKLING En sömlös helhet Strategi Vägval och framgångsfaktorer

14 Vägval 14 Strategi Vägval och framgångsfaktorer Prioritera standardisering framför specialfunktioner Implementera ny basfunktionalitet snabbt Vidareutveckla med till exempel mobilitet så snabbt som möjligt Upphandla självständigt och småskaligt

15 Framgångsfaktorer 15 Strategi Vägval och framgångsfaktorer Högsta ledningens absoluta engagemang - kan ej delegera bort ansvar för projektet Kraftfullt ledarskap inom vårdorganisationen, regiondirektör, förvaltningschef och politik Behandla det inte som ett IT- projekt utan som ett projekt för förändrat ledarskap Dedikerat projektteam/grupp med operativt huvudansvar Delaktighet & kommunikation Ledarskap och ägarskap Investeringar och kompetens Samverkan med vård och annan personal så tidigt som möjligt Övertyga visuellt att systemet kommer att fungera enligt de krav som behövs för en fungerande process eller arbetssätt i vården Tillräckligt lång förankringsperiod med ambassadörer och engagerad verksamhet Massiv kommunikation med både lång- och kortsiktiga planer Hela organisationen/förvaltningen måste var delaktig Ytterst värdefullt att det finns projektmedlemmar som redan genomfört ett eller flera liknande projekt Stora investeringar i infrastruktur, servrar, nät, standardisering av system och innehåll. Detta måste ske innan nytt vårdsystem implementeras Investeringar i utbildningsinsatser och dedikerade stödorganisationer.

16 280 anmälda medarbetare 16 Program Planering och kommunikation

17 Gamla system 17 Konsolidera så långt som möjligt, minska eller slå ihop gamla system Inrikta alla utvecklingsprojekt mot Framtidens vårdinformation Stäng gamla system snabbt under implementering Använd separat läsläge – migrera sparsamt Mellanlagra Arkivera smart Program Beroenden och avveckling

18 Byggs steg för steg 18 Heltäckande utbud av standardfunktioner som täcker vårdens behov. Vi säkerställer att basen finns för att kunna bygga. De rätta funktionerna för olika processer och arbetsuppgifter identifieras i samarbete med vårdens representanter. Funktionerna sätts samman så att de stödjer varje arbetsflöde och bidrar till nya vårdprocesser och arbetssätt. Program Sekvens för införande

19 Omfattning 19 Program Sekvens för införande 27 000 medarbetare 10 sjukhus 2 större: Lund och Malmö 3 mellanstora: Helsingborg, CSK och Ystad 5 mindre: Hässleholm, Ängelholm, Landskrona, Trelleborg och Simrishamn Primärvård – 162 enheter Psykiatri – 7 verksamhetsområden Habilitering & Hjälpmedel – 4 verksamhetsområden

20 Införande 20 Steg 1 18 månader för första vårdförvaltningen Steg 2 12 månader för resterande vårdförvaltningar Program Sekvens för införande

21 Förankring 21 Samtliga ledningsgrupper för vårdens divisioner besökta 9 stora informations- och dialogmöte med vårdprofessionen i Skåne 10 grupper med sakkunniga besöks under våren Månatlig ledningsinformation Månatliga bildspel med talmanus Löpande artiklar på intranät Referensgrupp med facken Resursägargrupp med vårdförvaltningarna Program Planering och kommunikation

22 Professionens tankar viktiga 22 Program Planering och kommunikation Interaktivt dialogverktyg/mentometer-app med frågor om vägval för strategi och program har använts vid samtliga dialogmöten 10 grupper med sakkunniga besöks under våren Dokumentation för utvärdering och beslut

23 Resultat dialogmöten 23 ”En patient – en journal” är den viktigaste principen Integrerade beslutsstöd som varnar när något är fel bör prioriteras Mobilitet intressant, men inte nödvändigt i första steget Stor efterfrågan på kommunikation Relativ hög vilja att lära nytt Program Planering och kommunikation

24 Tidplan 24 Delprojekt Tider och aktivitet Resurser MarsAprilMajJuniJuliAugusti Flera delprojekt Flera delprojekt Förstudie Förstudie Nominering - start rekrytering Förankring och kommunikation Förankring och kommunikation Styrgruppsarbete Styrgruppsarbete

25 Framtidens Framtidens Vårdinformation Tack för er tid!


Ladda ner ppt "Framtidens Framtidens Vårdinformation Nuläge och framtid maj 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser