Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Närsjukvård Smärtrehabilitering – HÖK för långvarig smärta Inledning: Smärtenhet kontra smärtrehabilitering. Vem gör vad? Prevelans och utvecklande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Närsjukvård Smärtrehabilitering – HÖK för långvarig smärta Inledning: Smärtenhet kontra smärtrehabilitering. Vem gör vad? Prevelans och utvecklande."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Närsjukvård Smärtrehabilitering – HÖK för långvarig smärta Inledning: Smärtenhet kontra smärtrehabilitering. Vem gör vad? Prevelans och utvecklande av långvarig smärta Behandlingsmetoder Genomgång av HÖK Läkemedel Rehabiliteringsmedicinsk utredning – Rehabiliteringsmedicins mottagning Smärtrehabilitering – Garnis Rehabcenter, Boden Frågor/diskussion

2 DIVISION Närsjukvård Högspecialiserad smärtverksamhet Smärtrehabilitering på specialistnivå Anestesi/Operation/IntensivvårdKompetenscentrum Rehabilitering Rehabiliteringsmedicin Långvarig godartad smärta, cancersmärta, postoperativ smärta Långvarig godartad smärta Läkare (anestesiolog), sjuksköterska Team - Läkare (spec rehabmedicin), sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog, hälsovägledare, sjuksköterska Invasiv behandling (SCS, smärtpumpar) Läkemedel Rehabiliteringsmedicinsk utredning och rehabilitering Inriktning arbetsåtergång Ingen rehabiliteringMinimalt med smärtbehandling

3 DIVISION Närsjukvård Årbefolkning långvarig smärta (40%) svårighet hantering (25%) vårdbehov (7%) specialist vårdbehov (1%) 2014 Sverige9 747 3553 898 942974 736272 92638 989 2015 Norrbotten249 98799 99524 9997 0001 000 Uppskattat vårdbehov i förhållande till folkmängd. Vårdrelaterade årliga kostnader uppskattas uppgå till ca 7-8 miljarder kronor. Två tredjedelar av alla sjukskrivningar i Sverige beror på långvarig smärta och psykisk ohälsa (drygt 30% var).

4 DIVISION Närsjukvård Långvarig smärta > 3 månader Smärtan kan ha börjat i samband med skada på muskuloskelettala systemet. (Diskbråck, knäskada, efter operation…) Eller - smärtan kommit smygande och ökat på under flera år. Belastingsrelaterade komponenter (fysiskt eller psykiskt) Smärtan börjar allt mer styra personens liv. Aktiviteter minskas ner, man blir sjukskriven, minskar sociala kontakter… Alternativt kör på och nonchalerar smärtan, sover allt sämre, mer lättstressad, påfrestar humör, familjesituation… Sjukskrivningar förlängs, medicinlistan ökar, livskvaliten sänks

5 DIVISION Närsjukvård Vad händer i kroppen? Central sensitisering Överretbarhet. Smärtsvaret ökar, spontana impulser, aktiveringströskeln sänks, smärtan sprider sig till fler delar av kroppen. Skadan blir inte större, men upplevelsen av besvären ökar. Smärtan växlar lokalisation. Många system som kopplas ihop. Smärta-stress-sömn. Beteendet, känslor och tankar. Lidandet ökar. www.change-pain.sewww.change-pain.se - Uppdateras just nu… www.pain-cme.netwww.pain-cme.net - Registrera sig för att få de godkända utbildningarna. www.change-pain.no

6 DIVISION Närsjukvård Vilken smärta blir till ett lidande? Den smärta som inte går att kontrollera, är överväldigande, har en okänd orsak, är utan mening och inte går över. Boktips: Lars Gustafsson – En biodlares död. ”Försöka få patienten att berätta om sin upplevelse. Narrativt perspektiv. Ett accepterande perspektiv istället för att se smärtan som fiende. Visa för pat att smärtan påverkar och blir ett ”paket” med händelser, känslor och upplevelser som hör ihop. Se samband. Visa att livet hänger ihop med smärta.”

7 DIVISION Närsjukvård Behandlingsmetoder Vad är problemet egentligen? Många bakomliggande orsaker till varför smärtan upplevs så stark och lidandet är så stort. Utbrändhet, psykologisk belastning, familjesituation, arbetssituation, felaktiga arbetsställningar, brist på fysisk aktivitet, mobbing/kränkande behandling… Teambaserad utredning och rehabilitering: Öka personens kunskaper om långvarig smärta. Egenvård. Ändra tankar och beteende, sluta kontrollera smärtan. Komma bort från undvikandebeteenden. Öka fysisk kapacitet.

8 DIVISION Närsjukvård Mentometerfrågor!

9 DIVISION Närsjukvård HÖKen – var finns den? - ALK-sidan - primärvården, medicinska styrdokument

10 DIVISION Närsjukvård Mentometerfrågor!

11 DIVISION Närsjukvård Läkemedel vid långvarig smärta Långtidsbehandling ger ökad smärta! Huvudvärksproblematik, psykiska besvär, hormonella besvär Uppmärksamma receptförnyelser Alltid ha plan för uttrappning av opioider Gabapentin/Lyrica är ingen långtidsbehandling Allmänt tänka: INTE MEDICIN

12 DIVISION Närsjukvård Rehabutredning – Rehabiliteringsmedicins mottagning Viktigt med rätt patient Resurserna är begränsade. 340-350 patienter/år. Inriktningen arbetsåtergång Smärtutredning – läk + sg alt psykolog, (ej färdigt utredda, läkemedel, ej motiverad) Rehabutredning – resten av teamet (rehabbehov?, motivation till förändring) Patientutbildning 2 dagar – teamet informerar om smärta och smärtpsykologi

13 DIVISION Närsjukvård Rehabilitering – Garnis Rehabcenter I dagsläget 8 dagar Garnis, 4-6 veckor hemma, 8 dagar Garnis. 8-10 pat/grupp. Smärtrehabilitering – SG, AT, KUR, PSY, SSK, HVL – 75-80 patienter/år Helt nytt koncept, ACTive Rehab Unikt nationellt och internationellt. Forskning pågår kring upplägg och resultat. Bygger på att patienten är färdigbehandlad medicinskt. Hitta ett sätt att kunna leva ett bra liv med sin smärta. Kombination med ACT. Involverar hela teamet. Kommer att vara i full drift under våren.

14 DIVISION Närsjukvård Mentometerfrågor!

15 DIVISION Närsjukvård Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "DIVISION Närsjukvård Smärtrehabilitering – HÖK för långvarig smärta Inledning: Smärtenhet kontra smärtrehabilitering. Vem gör vad? Prevelans och utvecklande."

Liknande presentationer


Google-annonser