Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemisk Familjeterapi och Depression av Elsa Jones och Eia Asen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemisk Familjeterapi och Depression av Elsa Jones och Eia Asen"— Presentationens avskrift:

1 Systemisk Familjeterapi och Depression av Elsa Jones och Eia Asen
Syfte med studien: Kan en partner hjälpa någon som lider av en så vanlig och välkänd sjukdom som depression? Studien startade 1991 och resultaten har presenterats 2000.En så stor studie med så stort antal patienter och därtill uppföljning under 2 år har aldrig gjorts tidigare och hela studien påstås ha högsta vetenskapliga kvalitet. För det stora flertalet patienter var depressionen många gånger både svår och långvarig.Sjukdomen hade ofta lett till misshandel,sexuella övergrepp och fattigdom. Dock ej bipolär sjukdom.ej psykos och ej primärt missbruk

2 Jones och Eias utgångspunkter
Världen är en värld där vi kommunicerar Att människor lever, spelar ett spel och lider i relation till en annan Att terapeutens arbete består i att vara nyfiken och fascinerad av den kampen utan att känna en nödvändighet av att förändra den

3 Kan bidra till och underhålla problemet som personen har
Psykiatrisk diagnos? Kan bidra till och underhålla problemet som personen har

4 The London Depression Intervention Trial(LDIT)1991
Jämföra effektiviteten av antidepressiv medicinering, kontra individuell kognitiv terapi (CBT) kontra Systemisk Familjeterapi HamiltonDepression Rating Scale o Beck Depression Inventory (högre än11 på skalan) Samt Camberwell Family Interview o Dyadic Adjustment Scale 88 ”identifierade pat.” 9 månader eller 20 sessioner familjterapi el.CBT 1 års medicinering Ingen annan behandling under tiden

5 Uppföljning BDI efter 3 månader
Uppföljning med BDI efter 1 år och 2 år Patienter som deltagit i parterapi var mindre deprimerade efter avslutad behandling och även efter 2 år än de som fått medicin CBT stoppades efter en tid p g a ”drop outs”(8 av de 11 fallen) BDI=Beck Depression Inventory En skattningsskada där man mäter grad av depression. CBT: Cognitive Behaviour Therapy

6 Expressed Emotion Kritiska kommentarer minskade inte alltid, ibland tvärtom ökade de- fastän patienterna förbättrades!! Däremot minskade Fientligheten i parterapigruppen Expressed Emotion: uttryckta emotioner känslotryck i familjen Det finns forskning kring hur känsloklimatet i familjen påverkar,inte insjuknandet i psykos,men kan minska återinsjuknande hos patienten om man kan minska EE i familjen EE: högt EE Lågt EE öppen kritik problemlösande.förstående aggressivitet lugn fientlighet empati konfrontation undvikande av konfrontation indirekt kommunikation direkt kommunikation

7 Kostnaden? Högre per session för parterapi än för
antidepressiv medicinering Kostnaden jämnade dock ut sig när man tog alla kostnader i beräkning - mindre sjukhusvård osv. Alltså lika billigt eller lika dyrt i tid och längd

8 Vad kan föregå depression?
Förutsägbara händelser i familjens livscykel: exempelvis barns födelse, pensionering osv. Oväntade lifte-events (livshändelser såsom plötslig död, ,kronisk sjukdom) Yttre händelser m m Vad kan underhålla depression? Reglera avståndet mellan parterna Skydda partnern Kontrollera partnern M m En revy av patienter passerar mitt inre; *Patient som mist sitt barn i en drunkningsolycka *Patient som mist sitt barn genom självmord. Det kanske var så det startade- Finns det redan då en sårbarhet blir det ännu svårare och tar längre tid att bearbeta det som hänt. Viktigt att påpeka är dock att många som genomgår svåra life-events ändå inte blir deprimerade

9 Anledningar till att en partner kommer med i samtalen:
Tro på att depressionen hänger samman med familjesituationen. Önskan att stödja partnern Hot om att partnern lämnar om inte…. Hopp om att komma i koalition med den professionelle gentemot partnern Elsa Jones: det var inte helt lätt att få med partnern till en djupt deprimerad person.Det fanns en rädsla för att själv få skulden för sin makes eller makas sjukdom.Många hade nog från början föredragit att hon eller han i stället fått konventionell medicin

10 Systemisk terapi vid depression
Partnern svarar på den identifierade patientens (IP:s) depressiva beteende som i sin tur svarar an på partnerns beteende och reaktioner som i sin tur En händelse inträffar (ex.sjukdom, ett barns födelse )som kräver förändring av individerna. Den som inte kan anpassa sig utvecklar depressiva symptom. En del familjer tolererar depression andra mindre

11 Lösningsförsök Att betona att man ska se ”på den ljusa sidan i livet” kan öka känslan av isolering och att inte känna sig förstådd.Risk att depressionen ökar

12 Hypotes Hypotes- organiserar terapeutens frågande.
Terapeuten försöker förstå hur parets dilemma hör samman med systemet. Terapeuten kan ha en eller flera hypoteser Olika hypoteser kring depression: några exempel En slags kommunikation Metafor för familjehändelser Upprätthålla systemet( hindra en partner från att lämna systemet) Metafor=symboliskt uttryck

13 Systemisk familjterapi
Terapeutens mål få paret att se att det finns flera vägar att gå men inte tala om vilken väg de ska gå Cirkulärt frågande kan lösa upp interaktions- och kommunikationsmönstret Cirkulär frågeteknik: mycket användbar exempel: skillnadsfrågor:om ni inte hade några barn skulle det då vara troligt att ni bor ihop om 5 år? Vem blir mest upprörd när Kalle beter sig på det här sättet? Skillnader mellan värderingar,idéer och uppfattningar: Om man gråter i Er familj är det då för att få sin vilja igenom eller för att man blir ledsen Rangordning:vem är mest orolig för--- Hypotetiska frågor: Om vi tänker oss att Eva ej är sjuk utan hennes depression är uttryck för att kunna förmedla sina önskningar i Er relation -hur skulle Du då vara mot henne? Om han blir tvungen att kännas vid att han bidragit till Din depression,tror Du då att han skulle kunna klara av det? Frågor rörande effekter av vissa beteenden:När Du tror att han försöker kontrollera Dig-Vad gör Du då? Frågor som inrymmer suggestioner:-----


Ladda ner ppt "Systemisk Familjeterapi och Depression av Elsa Jones och Eia Asen"

Liknande presentationer


Google-annonser