Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemisk Familjeterapi och Depression av Elsa Jones och Eia Asen Syfte med studien: Kan en partner hjälpa någon som lider av en så vanlig och välkänd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemisk Familjeterapi och Depression av Elsa Jones och Eia Asen Syfte med studien: Kan en partner hjälpa någon som lider av en så vanlig och välkänd."— Presentationens avskrift:

1 Systemisk Familjeterapi och Depression av Elsa Jones och Eia Asen Syfte med studien: Kan en partner hjälpa någon som lider av en så vanlig och välkänd sjukdom som depression?

2 Jones och Eias utgångspunkter Världen är en värld där vi kommunicerar Världen är en värld där vi kommunicerar Att människor lever, spelar ett spel och lider i relation till en annan Att människor lever, spelar ett spel och lider i relation till en annan Att terapeutens arbete består i att vara nyfiken och fascinerad av den kampen utan att känna en nödvändighet av att förändra den Att terapeutens arbete består i att vara nyfiken och fascinerad av den kampen utan att känna en nödvändighet av att förändra den

3 Psykiatrisk diagnos? Kan bidra till och underhålla problemet som personen har

4 The London Depression Intervention Trial(LDIT)1991 Jämföra effektiviteten av antidepressiv medicinering, kontra individuell kognitiv terapi (CBT) kontra Systemisk Familjeterapi Jämföra effektiviteten av antidepressiv medicinering, kontra individuell kognitiv terapi (CBT) kontra Systemisk Familjeterapi HamiltonDepression Rating Scale o Beck Depression Inventory (högre än11 på skalan) HamiltonDepression Rating Scale o Beck Depression Inventory (högre än11 på skalan) Samt Camberwell Family Interview o Dyadic Adjustment Scale Samt Camberwell Family Interview o Dyadic Adjustment Scale 88 ”identifierade pat.” 88 ”identifierade pat.” 9 månader eller 20 sessioner familjterapi el.CBT 9 månader eller 20 sessioner familjterapi el.CBT 1 års medicinering 1 års medicinering Ingen annan behandling under tiden Ingen annan behandling under tiden

5 Uppföljning BDI efter 3 månader BDI efter 3 månader Uppföljning med BDI efter 1 år och 2 år Uppföljning med BDI efter 1 år och 2 år Patienter som deltagit i parterapi var mindre deprimerade efter avslutad behandling och även efter 2 år än de som fått medicin Patienter som deltagit i parterapi var mindre deprimerade efter avslutad behandling och även efter 2 år än de som fått medicin CBT stoppades efter en tid p g a ”drop outs”(8 av de 11 fallen) CBT stoppades efter en tid p g a ”drop outs”(8 av de 11 fallen)

6 Expressed Emotion Kritiska kommentarer minskade inte alltid, ibland tvärtom ökade de- fastän patienterna förbättrades!! Kritiska kommentarer minskade inte alltid, ibland tvärtom ökade de- fastän patienterna förbättrades!! Däremot minskade Fientligheten i parterapigruppen Däremot minskade Fientligheten i parterapigruppen

7 Kostnaden? Högre per session för parterapi än för Högre per session för parterapi än för antidepressiv medicinering antidepressiv medicinering Kostnaden jämnade dock ut sig när man tog alla kostnader i beräkning - mindre sjukhusvård osv. Alltså lika billigt eller lika dyrt i tid och längd Kostnaden jämnade dock ut sig när man tog alla kostnader i beräkning - mindre sjukhusvård osv. Alltså lika billigt eller lika dyrt i tid och längd

8 Vad kan föregå depression? Förutsägbara händelser i familjens livscykel: exempelvis barns födelse, pensionering osv. Oväntade lifte-events (livshändelser såsom plötslig död,,kronisk sjukdom) Yttre händelser m m Vad kan underhålla depression? Reglera avståndet mellan parterna Skydda partnern Kontrollera partnern M m

9 Anledningar till att en partner kommer med i samtalen: Tro på att depressionen hänger samman med familjesituationen. Önskan att stödja partnern Hot om att partnern lämnar om inte…. Hopp om att komma i koalition med den professionelle gentemot partnern

10 Systemisk terapi vid depression Partnern svarar på den identifierade patientens (IP:s) depressiva beteende som i sin tur svarar an på partnerns beteende och reaktioner som i sin tur ------- Partnern svarar på den identifierade patientens (IP:s) depressiva beteende som i sin tur svarar an på partnerns beteende och reaktioner som i sin tur ------- En händelse inträffar (ex.sjukdom, ett barns födelse )som kräver förändring av individerna. Den som inte kan anpassa sig utvecklar depressiva symptom. En händelse inträffar (ex.sjukdom, ett barns födelse )som kräver förändring av individerna. Den som inte kan anpassa sig utvecklar depressiva symptom. En del familjer tolererar depression andra mindre En del familjer tolererar depression andra mindre

11 Lösningsförsök Att betona att man ska se ”på den ljusa sidan i livet” kan öka känslan av isolering och att inte känna sig förstådd.Risk att depressionen ökar Att betona att man ska se ”på den ljusa sidan i livet” kan öka känslan av isolering och att inte känna sig förstådd.Risk att depressionen ökar

12 Hypotes Hypotes- organiserar terapeutens frågande. Hypotes- organiserar terapeutens frågande. Terapeuten försöker förstå hur parets dilemma hör samman med systemet. Terapeuten kan ha en eller flera hypoteser Terapeuten försöker förstå hur parets dilemma hör samman med systemet. Terapeuten kan ha en eller flera hypoteser Olika hypoteser kring depression: några exempel Olika hypoteser kring depression: några exempel En slags kommunikation En slags kommunikation Metafor för familjehändelser Metafor för familjehändelser Upprätthålla systemet( hindra en partner från att lämna systemet) Upprätthålla systemet( hindra en partner från att lämna systemet)

13 Systemisk familjterapi Terapeutens mål få paret att se att det finns flera vägar att gå men inte tala om vilken väg de ska gå Terapeutens mål få paret att se att det finns flera vägar att gå men inte tala om vilken väg de ska gå Cirkulärt frågande kan lösa upp interaktions- och kommunikationsmönstret Cirkulärt frågande kan lösa upp interaktions- och kommunikationsmönstret


Ladda ner ppt "Systemisk Familjeterapi och Depression av Elsa Jones och Eia Asen Syfte med studien: Kan en partner hjälpa någon som lider av en så vanlig och välkänd."

Liknande presentationer


Google-annonser