Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beroendecentrum Värmland Landstinget i Värmland Värmlands läns Vårdförbund Direktionen VLV Styrgrupp Förbundschef VLV Beroendecentrum Kunskap till praktik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beroendecentrum Värmland Landstinget i Värmland Värmlands läns Vårdförbund Direktionen VLV Styrgrupp Förbundschef VLV Beroendecentrum Kunskap till praktik."— Presentationens avskrift:

1 Beroendecentrum Värmland Landstinget i Värmland Värmlands läns Vårdförbund Direktionen VLV Styrgrupp Förbundschef VLV Beroendecentrum Kunskap till praktik SKL Avdelningschef Processledare Verks.chef LIV Divisions ledning Landstings- styrelse

2 Organisation HVB hem med psykiatrisk öppenvård Vårdtid 3 veckor ibland längre Ansökan om bistånd Vårdbegäran

3 Landstinget i Värmland Sex sjuksköterskor 50% läkarsekreterare, 0,25% assistent 0,75 % läkare 0,20% psykolog 50% enhetschef Alla sjukvårdskostnader Hälften av övriga kostnader

4 Värmlands läns Vårdförbund Åtta behandlingsassistenter Två behandlingskonsulenter 50% enhetschef 50% av övriga kostnader

5 Beroendecentrum Värmland Utredning och kartläggning ASI Sociala färdigheter och förmågor Psykiatriska bedömningar Biomedicinska tester Somatiska bedömningar Bedömning och förslag/vårdplanering

6 Innehåll Abstinensbehandling Omvårdnad, allmän, specifik Stödsamtal och andra typer av stödjande behandling (ex akupunktur, NADA) MI Screeningsinstrument Föreläsningar – beroendelära, friskvård, Introduktion i återfallsprevention

7 Samverkan Abstinensbehandling i samverkan Värmlands läns landsting Tydlig inriktning på personer med missbruk/beroende som har psykisk ohälsa Utveckla arbetet tillsammans med landstinget och kommunerna utifrån de Nationella riktlinjerna Att vara ett kompetenscentrum för missbruksfrågor i länet Samverka med primärvård och kommunen för att utveckla den lokala beroendevården


Ladda ner ppt "Beroendecentrum Värmland Landstinget i Värmland Värmlands läns Vårdförbund Direktionen VLV Styrgrupp Förbundschef VLV Beroendecentrum Kunskap till praktik."

Liknande presentationer


Google-annonser