Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FoU Nätverk Närsjukvård Skåne Nordost Dokumentation Nätverk Läkemedel och äldre Nätverk Psykiatrisk rehabilitering Nätverk Smärta Nätverk Styrgrupp Forsknings-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FoU Nätverk Närsjukvård Skåne Nordost Dokumentation Nätverk Läkemedel och äldre Nätverk Psykiatrisk rehabilitering Nätverk Smärta Nätverk Styrgrupp Forsknings-"— Presentationens avskrift:

1 FoU Nätverk Närsjukvård Skåne Nordost Dokumentation Nätverk Läkemedel och äldre Nätverk Psykiatrisk rehabilitering Nätverk Smärta Nätverk Styrgrupp Forsknings- plattform Vårdhygien Nätverk Sår- behandling Nätverk Palliativ vård Nätverk Näring och ätande Nätverk Vårdplanering Nätverk Rehabili-tering Nätverk

2 Nätverket SMÄRTA Samordnare Gun-Marie Östlund smärtsjuksköterska Hässleholms sjukhus

3 Nätverket smärta CSKSjukhuset i Hässleholm Primärvården Osby Hässleholm Perstorp Kristianstad Bromölla Östra Göinge

4 Nätverket Smärta Nätverk Sjukhusen CSK Hässleholms sjukhus Primärvården nordost Kommunerna Hässleholm Kristianstad Osby Östra Göinge Perstorp Bromölla Smärt- mottagningen CSK Smärt- ombudsgrupp Hässleholms sjukhus. Smärt- ombudsgrupp i resp nordöstra skånes kommuner SMÄRTOMBUDS GRUPP Primärvården Expertergrupp Smärtvärk Smärt- ombudsgrupp CSK Smärt- mottagningen Hässleholm

5 Smärtombud En sjuksköterska från varje särskilda boende /område ca 6 -15 st / kommun Ett nätverksansvarigt smärtombud / kommun

6 www.hassleholmssjukhus.org Identifierar och framför de problem som finns i vardagsarbetet angående smärta, patientfall. Lokala Smärtombuds träffar Representant på Nätverksträff Utbildning Patientfallsfrågor till Specialister kan ske via nätet Uppgift för Nätverksrepresentant för smärt nätverket

7 Nätverksansvarigt smärtombuds uppgift Samordnare för smärtombudsgruppen i egna kommunen Tillsammans med smärtombuden genomföra smärtutbildningen i egna kommunen

8 Patienter med smärttillstånd ska behandlas likvärdigt oavsett vårdgivare. Smärtbehandling sker utifrån den enskilde individens behov och önskemål. Ett samarbete sker mellan olika vårdenheter/yrkeskategorier i vårdkedjan. Nätverket Smärta arbetar för att:

9 Nätverksansvarigt smärtombuds uppgift Vara länk för att framföra problem och vara delaktig i lösningar. Följer upp att överenskomna metoder som att bedöma och behandla smärta, sprids och används i den egna organisationen.

10 Smärtombudets uppgift Förmedlande länk mellan arbetsplats och ansvarigt smärtombud kommunen. Egen utbildning i smärta via nätet. Utbildare i smärta på egna arbetsplatsen.

11 Metod Stärka kompetensen om smärta. Med kontakterna i nätverket sprids beprövad erfarenhet Tillgänglighet- Kontinuitet- Helhet-Trygghet

12 MÅL Nätverkets kontaktnät ger ett erfarenhetsutbyte mellan olika yrkeskategorier. Kunskapsspridning mellan vårdgivare/personal når ut patienten. Nätverket använder likvärdiga metoder och rutiner för att bedöma och behandla smärta. Kompetens hos personalen ger patienten ökad trygghet och tillit till sjukvården.

13 Vad är vår uppgift ? Smärta hos äldre Smärta hos barn Akut postoperativ smärta Långvarig benign smärta.

14 Prioriterat område Smärta hos äldre Minst kunskap hos vårdpersonalen Svårt att bedöma smärta på pga olika funktionshinder. Svårt att behandla pga ökad känslighet och multipla sjukdomar

15

16 Med stärkt kompetens hos vårdpersonalen och med ett kontaktnät kan: Smärtan hos den äldre kan upptäckas/bedömas i tid Onödigt lidande och ev felbehandling kan undvikas. Komplikationer till smärta kan förhindras. Den äldre kan vara kvar i sitt boende. Plågsam väntan på akuten undvikas.


Ladda ner ppt "FoU Nätverk Närsjukvård Skåne Nordost Dokumentation Nätverk Läkemedel och äldre Nätverk Psykiatrisk rehabilitering Nätverk Smärta Nätverk Styrgrupp Forsknings-"

Liknande presentationer


Google-annonser