Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forsknings-plattform

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forsknings-plattform"— Presentationens avskrift:

1 Forsknings-plattform
FoU Nätverk Närsjukvård Skåne Nordost Dokumentation Nätverk Rehabili- tering Nätverk Läkemedel och äldre Nätverk Vårdplanering Nätverk Vårdhygien Nätverk Näring och ätande Nätverk Styrgrupp Forsknings-plattform Palliativ vård Nätverk Sår-behandling Nätverk Smärta Nätverk Psykiatrisk rehabilitering Nätverk

2 Samordnare Gun-Marie Östlund smärtsjuksköterska Hässleholms sjukhus
Nätverket SMÄRTA Samordnare Gun-Marie Östlund smärtsjuksköterska Hässleholms sjukhus

3 Nätverket smärta Osby Hässleholm Perstorp CSK Sjukhuset i Hässleholm
Primärvården Kristianstad Bromölla Östra Göinge Osby Hässleholm Perstorp

4 Nätverket Smärta Expertergrupp Smärtvärk Nätverk Sjukhusen CSK
Smärt-mottagningen CSK Nätverk Sjukhusen CSK Hässleholms sjukhus Primärvården nordost Kommunerna Hässleholm Kristianstad Osby Östra Göinge Perstorp Bromölla Smärt- ombudsgrupp CSK SMÄRTOMBUDSGRUPP Primärvården Smärt- mottagningen Hässleholm Smärt- ombudsgrupp i resp nordöstra skånes kommuner Smärt- ombudsgrupp Hässleholms sjukhus.

5 Smärtombud En sjuksköterska från varje särskilda boende /område
ca st / kommun Ett nätverksansvarigt smärtombud / kommun

6 Nätverksrepresentant
Uppgift för Nätverksrepresentant för smärt nätverket Representant på Nätverksträff Identifierar och framför de problem som finns i vardagsarbetet angående smärta, patientfall. Utbildning Patientfallsfrågor till Specialister kan ske via nätet Lokala Smärtombuds träffar

7 Nätverksansvarigt smärtombuds uppgift
Samordnare för smärtombudsgruppen i egna kommunen Tillsammans med smärtombuden genomföra smärtutbildningen i egna kommunen

8 Nätverket Smärta arbetar för att:
Patienter med smärttillstånd ska behandlas likvärdigt oavsett vårdgivare. Smärtbehandling sker utifrån den enskilde individens behov och önskemål. Ett samarbete sker mellan olika vårdenheter/yrkeskategorier i vårdkedjan.

9 Nätverksansvarigt smärtombuds uppgift
Vara länk för att framföra problem och vara delaktig i lösningar. Följer upp att överenskomna metoder som att bedöma och behandla smärta, sprids och används i den egna organisationen.

10 Smärtombudets uppgift
Förmedlande länk mellan arbetsplats och ansvarigt smärtombud kommunen. Egen utbildning i smärta via nätet. Utbildare i smärta på egna arbetsplatsen.

11 Metod Stärka kompetensen om smärta.
Med kontakterna i nätverket sprids beprövad erfarenhet Tillgänglighet- Kontinuitet- Helhet-Trygghet

12 MÅL Nätverkets kontaktnät ger ett erfarenhetsutbyte mellan olika yrkeskategorier. Kunskapsspridning mellan vårdgivare/personal når ut patienten. Nätverket använder likvärdiga metoder och rutiner för att bedöma och behandla smärta. Kompetens hos personalen ger patienten ökad trygghet och tillit till sjukvården.

13 Vad är vår uppgift ? Smärta hos äldre Smärta hos barn
Akut postoperativ smärta Långvarig benign smärta.

14 Prioriterat område Smärta hos äldre
Minst kunskap hos vårdpersonalen Svårt att bedöma smärta på pga olika funktionshinder. Svårt att behandla pga ökad känslighet och multipla sjukdomar

15

16 Med stärkt kompetens hos vårdpersonalen och med ett kontaktnät kan:
Smärtan hos den äldre kan upptäckas/bedömas i tid Onödigt lidande och ev felbehandling kan undvikas. Komplikationer till smärta kan förhindras. Den äldre kan vara kvar i sitt boende. Plågsam väntan på akuten undvikas.


Ladda ner ppt "Forsknings-plattform"

Liknande presentationer


Google-annonser