Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Case Management (CM) i nordöstra Skåne. Nordöstra Skåne Sex kommuner: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge, Osby och Perstorp Psykiatrin Lång.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Case Management (CM) i nordöstra Skåne. Nordöstra Skåne Sex kommuner: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge, Osby och Perstorp Psykiatrin Lång."— Presentationens avskrift:

1 Case Management (CM) i nordöstra Skåne

2 Nordöstra Skåne Sex kommuner: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge, Osby och Perstorp Psykiatrin Lång tradition av samarbete Christel Norrud

3 Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Gemensam satsning kommuner och psykiatri Styrgrupp/samordnare/projektledare Olika nivåer på utbildning Egna handledare Satsningen utvärderad Utvecklingsplan Utbildningsmaterial/handbok Christel Norrud

4 Personalkategorier Kommunen: boendestödjare, behandlingsassistenter, handläggare och socialsekreterare Psykiatrin: omvårdnadspersonal (ssk och skötare) företrädesvis inom psykosteam Även läkare och kuratorer Christel Norrud

5 Case Management i samarbets- avtalet Parterna är överens om att arbetsmetoden Case Management är en viktig framgångsfaktor som vi gemensamt valt att arbeta med, och ska därför genomsyra verksamheterna. Kriterier Deltagande i Resursgrupp en prioriterad arbetsuppgift Christel Norrud

6 VAD ANSER CHEFER OCH PERSONAL? VAD ANSER CHEFER OCH PERSONAL? Christel Norrud

7 Chefer: Satsningen prioriteras högt. Hög vilja att implementera och utveckla metoden i verksamheterna. Samtliga aktörer erbjuder personalen möjligheter till handledning och utbildning/ kompetensutveckling. Några kommuner arbetar också aktivt med målstyrning för personalen. Ökad samverkan Christel Norrud

8 Personal: Satsningen har gett upphov till en rad positiva effekter. Ökat lärande ger ökad kunskap och kompetens i yrkesrollen. Ökad förståelse för brukarna. Professionell utveckling. Ökad delaktighet, ökad livskvalitet och ökad återhämtning för brukarna. Förbättrad samverkan mellan kommun och region.

9 VAD ANSER BRUKARE OCH ANHÖRIGA? VAD ANSER BRUKARE OCH ANHÖRIGA? Christel Norrud

10 ”Objektiva” effekter 51 personer tillfrågade. November /3 av brukarna uppger att CM i mycket hög/hög grad minskat inläggningstider. 40% upplever en motsvarande minskning av medicinförbrukning. Christel Norrud

11 Subjektiva betydelser, brukarna: Brukarna och de anhöriga är mycket positiva. De positiva effekterna: metod, Case Manager och egna återhämtningen. Maktförskjutning, från professionen till brukaren. Aktivt stöd för att nå de mål som brukaren formulerat för sin återhämtning. Christel Norrud

12 Hur många brukare anser att man, genom CM och resursgruppen, i mycket hög grad/hög grad, fått ett stärkt/utvecklat förtroende för: ProfessionI hög grad/mycket hög grad Läkare i Resursgruppen66% av brukarna Case Manager89% av brukarna Anhöriga i Resursgruppen50% av brukarna Handläggare från Af i Resursgruppen25% av brukarna Handläggare från FK i Resursgruppen20% av brukarna Kommunens personal i Resursgruppen73% av brukarna Psykiatrins personal i Resursgruppen68% av brukarna Christel Norrud

13 I vilken grad anser du att CM har gett dig ökad delaktighet i stöd och behandlingsprocessen? Christel Norrud

14 I vilken grad anser du att CM har bidragit till ökad återhämtning (att du mår bättre) för dej? Christel Norrud

15 I vilken grad anser du att CM har bidragit till att öka din besluts- förmåga och din självständighet? Christel Norrud

16 . Tycker att det är jättebra. Jag känner som så att A (dotter) sitter som spindeln i nätet och har kontakt med alla. Det tycker jag är bra. För då får man kontakt med alla som har hand om henne. Man är som en liten familj allihopa. Man känner dem och kan prata om man har problem eller så. Annars är var och en på sitt håll och här har man dem alla tillsammans. Det är hon (dottern) som egentligen håller i det och lägger upp hur det har varit sedan sist vi träffades. Det är A (dottern) som hälsar välkommen och sätter ihop frågorna tillsammans med boendestödet som kallar till mötet. Christel Norrud

17 HUR GÅR VI VIDARE Christel Norrud

18 Utvecklingsområden Styrgrupp och samordnare fortsätter Tillgång till handledning och utbildning Fördubbla antalet brukare med minst två resursgrupper Årlig mätning med brukarenkät 24-timmarsservice CM ett meritvärde – profession? Christel Norrud


Ladda ner ppt "Case Management (CM) i nordöstra Skåne. Nordöstra Skåne Sex kommuner: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge, Osby och Perstorp Psykiatrin Lång."

Liknande presentationer


Google-annonser