Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Case Management (CM) i nordöstra Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Case Management (CM) i nordöstra Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Case Management (CM) i nordöstra Skåne

2 Nordöstra Skåne Sex kommuner: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge, Osby och Perstorp Psykiatrin Lång tradition av samarbete Avtal om samverkan funnits länge mellan distriktsnämnden och kommunerna Christel Norrud

3 Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS
Gemensam satsning kommuner och psykiatri Styrgrupp/samordnare/projektledare Olika nivåer på utbildning Egna handledare Satsningen utvärderad Utvecklingsplan Utbildningsmaterial/handbok Kristianstad/Hässleholm startade med psykiatrin 2007 i ett Socialstyrelseprojekt. De andra kommunerna kom med året efter. Vi var tvungna att samarbeta. BRA!! Styrgruppen har varit viktig, samtliga parter har deltagit. Samordnarens roll viktig, inte minst för introduktion av nya chefer både inom kommunerna och psykiatrin. Egna metodhandledare utbildade, viktigt i implementeringssyfte. Satsningen utvärderad, utifrån denna en handlingsplan med konkreta förslag. Eget utbildningsmaterial (handbok). Christel Norrud

4 Personalkategorier Kommunen: boendestödjare, behandlingsassistenter, handläggare och socialsekreterare Psykiatrin: omvårdnadspersonal (ssk och skötare) företrädesvis inom psykosteam Även läkare och kuratorer Detta är den personal som gått cm-utbildning. Läkarna gått egen utbildning och någon även deltagit i högskolans utbildning. Kuratorer också, deras gamla jobb men idag är dom terapeuter, kanske en anledning till att det ser ut som det gör. Christel Norrud

5 Case Management i samarbets-avtalet
Parterna är överens om att arbetsmetoden Case Management är en viktig framgångsfaktor som vi gemensamt valt att arbeta med, och ska därför genomsyra verksamheterna. Kriterier Deltagande i Resursgrupp en prioriterad arbetsuppgift Kriterierna för metoden är att brukaren: Har stora svårigheter för ett självständigt liv ute i samhället Har haft svårigheterna under minst ett år eller att dessa förväntas kvarstå under minst ett år Två eller flera aktörer/samarbetsparter är inblandade (anhöriga kan vara en part) alternativt att en inledande bedömning visar behov av att aktualisera samverkansparter, samt Det finns en hög vård/stödkonsumtion och/eller behov av samordning. Christel Norrud

6 VAD ANSER CHEFER OCH PERSONAL?
Christel Norrud

7 Chefer: Satsningen prioriteras högt.
Hög vilja att implementera och utveckla metoden i verksamheterna. Samtliga aktörer erbjuder personalen möjligheter till handledning och utbildning/ kompetensutveckling. Några kommuner arbetar också aktivt med målstyrning för personalen. Ökad samverkan Christel Norrud

8 Personal: Satsningen har gett upphov till en rad positiva effekter.
Ökat lärande ger ökad kunskap och kompetens i yrkesrollen. Ökad förståelse för brukarna. Professionell utveckling. Ökad delaktighet, ökad livskvalitet och ökad återhämtning för brukarna. Förbättrad samverkan mellan kommun och region. Psykiatrin upplever samverkan större än vad kommunen gör. Ökat lärande (69 %) ger ökad kunskap och kompetens i yrkesrollen (65 %). Metoden har gett ökad förståelse för brukarna (67 %). En tydlig professionell utveckling för nästan 2/3 (62 %). Ökad delaktighet (74 %), ökad livskvalitet (71 %) och ökad återhämtning (60 %) för brukarna. Förbättrad samverkan mellan kommun och region (56 %).

9 Vad anser brukare och anhöriga?
Christel Norrud

10 ”Objektiva” effekter 51 personer tillfrågade. November 2012.
2/3 av brukarna uppger att CM i mycket hög/hög grad minskat inläggningstider. 40% upplever en motsvarande minskning av medicinförbrukning. Medicinenkäten fungerade inte, för få svar. För kort tid. 51 personer har programtrogen CM (minst 2 resursgruppsmöten). November 2012 2/3 av brukarna uppger att CM i mycket hög/hög grad minskat inläggningstider. 40% upplever en motsvarande minskning av medicinförbrukning. Christel Norrud

11 Subjektiva betydelser, brukarna:
Brukarna och de anhöriga är mycket positiva. De positiva effekterna: metod, Case Manager och egna återhämtningen. Maktförskjutning, från professionen till brukaren. Aktivt stöd för att nå de mål som brukaren formulerat för sin återhämtning. Brukarna och de anhöriga genomgående mycket positiva till CM. De positiva effekter brukarna upplever är påtagliga och rör såväl CM som metod som Case Managern som person/profession och den egna sociala och psykiska återhämtningen. Brukarens delaktighet i metoden handlar främst om en maktförskjutning, från professionen till brukaren. Flertalet uttrycker att de olika professionerna och CM verkar för dem som ett aktivt stöd för att nå de mål som brukaren formulerat för sin återhämtning. Christel Norrud

12 Hur många brukare anser att man, genom CM och resursgruppen, i mycket hög grad/hög grad, fått ett stärkt/utvecklat förtroende för: Profession I hög grad/mycket hög grad Läkare i Resursgruppen 66% av brukarna Case Manager 89% av brukarna Anhöriga i Resursgruppen 50% av brukarna Handläggare från Af i Resursgruppen 25% av brukarna Handläggare från FK i Resursgruppen 20% av brukarna Kommunens personal i Resursgruppen 73% av brukarna Psykiatrins personal i Resursgruppen 68% av brukarna Christel Norrud

13 I vilken grad anser du att CM har gett dig ökad delaktighet i stöd och behandlingsprocessen?
I mycket hög grad eller i hög grad 84%, orange och rött. I mycket hög grad 46% (12). I hög grad 38% (10). I liten grad 8% (2). I mycket liten grad 4% (1). Inte alls 4% (1). Christel Norrud

14 I vilken grad anser du att CM har bidragit till ökad återhämtning (att du mår bättre) för dej?
I mycket hög grad eller hög grad: 82% (orange och rött). I mycket hög grad 52% (14). I hög grad 30% (8). I liten grad 15% (4). I mycket liten grad 0. Inte alls 1 (4). Christel Norrud

15 I vilken grad anser du att CM har bidragit till att öka din besluts-förmåga och din självständighet?
I mycket hög grad eller i hög grad 59% (orange och rött). I mycket hög grad 33% (9). I hög grad 26% (7). I liten grad 30% (8). I mycket liten grad 4% (1). Inte alls 7% (2) Christel Norrud

16 Tycker att det är jättebra
Tycker att det är jättebra. Jag känner som så att A (dotter) sitter som spindeln i nätet och har kontakt med alla. Det tycker jag är bra. För då får man kontakt med alla som har hand om henne. Man är som en liten familj allihopa. Man känner dem och kan prata om man har problem eller så. Annars är var och en på sitt håll och här har man dem alla tillsammans. Det är hon (dottern) som egentligen håller i det och lägger upp hur det har varit sedan sist vi träffades. Det är A (dottern) som hälsar välkommen och sätter ihop frågorna tillsammans med boendestödet som kallar till mötet. . Tycker att det är jättebra. Jag känner som så att A (dotter) sitter som spindeln i nätet och har kontakt med alla. Det tycker jag är bra. För då får man kontakt med alla som har hand om henne. Man är som en liten familj allihopa. Man känner dem och kan prata om man har problem eller så. Annars är var och en på sitt håll och här har man dem alla tillsammans. Det är hon (dottern) som egentligen håller i det och lägger upp hur det har varit sedan sist vi träffades. Det är A (dottern) som hälsar välkommen och sätter ihop frågorna tillsammans med boendestödet som kallar till mötet. Christel Norrud

17 Hur går vi vidare Christel Norrud

18 Utvecklingsområden Styrgrupp och samordnare fortsätter
Tillgång till handledning och utbildning Fördubbla antalet brukare med minst två resursgrupper Årlig mätning med brukarenkät 24-timmarsservice CM ett meritvärde – profession? Christel Norrud


Ladda ner ppt "Case Management (CM) i nordöstra Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser