Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets kansli 20XX-XX-XX /1 Sjukgymnastik vid akut smärta Birgitta Arvidsson, leg sjukgymnast med specialistkompetens i ortopedisk manuell medicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets kansli 20XX-XX-XX /1 Sjukgymnastik vid akut smärta Birgitta Arvidsson, leg sjukgymnast med specialistkompetens i ortopedisk manuell medicin."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets kansli 20XX-XX-XX /1 Sjukgymnastik vid akut smärta Birgitta Arvidsson, leg sjukgymnast med specialistkompetens i ortopedisk manuell medicin och terapi.

2 Landstingets kansli 20XX-XX-XX /2 Bakgrund Smärta är ett av de vanligaste symtomen som får patienten att söka vård. Detta avspeglar sig i att 30 % av patienterna på en vårdcentral har någon form av kliniskt betydelsefull smärtproblematik. Oftast rör det sig om olika former av muskuloskeletal smärta där ryggsmärta dominerar.

3 Landstingets kansli 20XX-XX-XX /3 Samhällets kostnader för ryggsmärta är enorma. Kostnadseffektivitet och nyttan är okänd för många behandlingsmetoder inklusive de kirurgiska. Många behandlingar görs utan någon vetenskaplig evidens för deras nytta – en del trots att det finns evidens för att de inte gör någon nytta.

4 Landstingets kansli 20XX-XX-XX /4 Den enda interventionen med säker nytta är fysisk träning

5 Landstingets kansli 20XX-XX-XX /5 Livstidsprevalensen för ryggbesvär är 80 % och för nackbesvär 50 %. 60 % blir i allmänhet smärtfria inom två veckor och 80-90 % inom tre månader. Rygg/nacksmärta är oftast godartad och ospecifik. Allvarliga problem utgör troligen mindre än 5 % av alla ryggfall.

6 Landstingets kansli 20XX-XX-XX /6 Stora enskilda smärtdiagnoser Ländryggsmärta Nack/skuldersmärta Artrossmärta Mjukdelssmärta Muskelspänningsmärta som huvudvärk Smärta vid trauma som WAD, fotleds/knäledsdistorsion,axelsmärta Inom slutenvården; cancersmärta, postoperativ smärta, smärta efter trauma.

7 Landstingets kansli 20XX-XX-XX /7

8 Landstingets kansli 20XX-XX-XX /8 Behandling Grunden för all behandling är en noggrann undersökning av patientens funktion och en smärtanalys. Anamnes Funktionsstatus Smärtteckning och skattningsskala (VAS) Livskvalitet (EQ5D) Skattning av risk för långvarig smärta (Linton)

9 Landstingets kansli 20XX-XX-XX /9 Akut smärta på smärtmottagning Sätt in allt på en gång och plocka bort det som inte fungerar efterhand! För att förhindra: Rörelserädsla Förändrat rörelsemönster Sekundära muskelspänningar Central sensitisering

10 Landstingets kansli 20XX-XX-XX /10 Behandlingsmetoder smärtmottagning Akupunktur TENS Ledmobilisering Muskeltöjning (stretchingtekniker som hold-relax) Värme/kyla Mjukdelsmobilisering Lymfödembehandling Bassängbehandling

11 Landstingets kansli 20XX-XX-XX /11 Akut smärta i öppen vård Akut ländryggsmärta Det viktigaste är: Information om att hålla sig i rörelse och leva som vanligt. Mobilisering/manipulation Funktionell träning tex styrketräning, stabilitetsträning. Hemträningsprogram eller i gym.

12 Landstingets kansli 20XX-XX-XX /12 Andra behandlingsmetoder för akut smärta Akupunktur TENS Ledmobilisering Triggerpunktsbehandling Muskeltöjning (stretchingtekniker som hold-relax) Värme/kyla Mjukdelsmobilisering


Ladda ner ppt "Landstingets kansli 20XX-XX-XX /1 Sjukgymnastik vid akut smärta Birgitta Arvidsson, leg sjukgymnast med specialistkompetens i ortopedisk manuell medicin."

Liknande presentationer


Google-annonser