Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Platsmarknadsföringen av Inre hamnen. Strukturplan Utveckling av innerstaden norr om Strömmen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Platsmarknadsföringen av Inre hamnen. Strukturplan Utveckling av innerstaden norr om Strömmen."— Presentationens avskrift:

1 Platsmarknadsföringen av Inre hamnen

2

3

4

5

6 Strukturplan Utveckling av innerstaden norr om Strömmen

7

8

9 Projektet Inre hamnens syfte  Utbyggnad av sjönära innerstad med mycket attraktiva boendemiljöer i omedelbar närhet till arbetspendling.  Vidareutveckling av Norrköpings hamns funktion som strategisk hamn och intermodal nod.  Avlasta trafik i innerstaden. Flytt av hamnverksamhet, lagring och tunga transporter från urbana miljöer.  Utbyggt kontinuerligt före Ostlänken tas i bruk.  Söka effektiv och värdeskapande byggherresamverkan.

10 Finansiering Extraordinära kostnader utanför exploateringsprojektet:  Sanering av gasverkstomten  Flytt och investeringar i nya hamnanläggningar  Ny övergripande infrastruktur som broar  Balansering av exploateringsintäkter- / kostnader i övrigt

11

12 Om byggherresamverkan Upplägget bottnar i en serie marknadsseminarier – lyssnat in branschens syn ”Bench-markat” och lånat från andra städer till egen modell Fast transparent markpris – riskreducering viktigt i Norrköping Anbudet innehåller inte kravlista men värdeord som samlar målbilden och utgör utvärderingsgrund Byggherrar ges stort ansvar för detaljerad prisbild Samlad utformning och marknadsföring görs med byggherregruppen 25 inkomna anbud, 8 är tilldelade byggrätter i 1-2 tomter vardera 35% hyresrätter, 65% bostadsrätter Ingen enskild tilldelning är mindre än 5000 kvm Byggherregruppen arbetar 2015-2016 och påverkar detaljplanearbetet

13 Projektets värdeord: urbant, mångfacetterat, banbrytande, ansvarsfullt.

14 Lokala Nationella MindreStörre Hauschild+Siegel Ståhl/ Heimstaden HSB Östra Hyresbostäder Mannersons Riksbyggen Skanska Slättö Önskar mångfald resultat och byggherrar

15

16

17

18

19 Tidplan  Provtagning, saneringsplaner 2014-2015.  Marktilldelning 2015 etapp 1 med 600 lgh och Byggherresamverkan inleds.  Sanering av gasverkstomten och dockan år 2016.  Detaljplan för etapp 1 med matargata klar 2017.  Utbyggnad av allmän plats (gata, park, kanaler) 2017-2018.  Byggstart kvartersmark 2018-2019.  Inflyttning 2019-2020 då befintliga hamnverksamheter helt flyttats till lägen längre ut från staden.

20


Ladda ner ppt "Platsmarknadsföringen av Inre hamnen. Strukturplan Utveckling av innerstaden norr om Strömmen."

Liknande presentationer


Google-annonser