Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sårbarhetsanalys av vägtransportnätverk Erik Jenelius Avd. för transport- och lokaliseringsanalys, KTH VTI Transportforum, Linköping, 10-11 januari 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sårbarhetsanalys av vägtransportnätverk Erik Jenelius Avd. för transport- och lokaliseringsanalys, KTH VTI Transportforum, Linköping, 10-11 januari 2007."— Presentationens avskrift:

1 1 Sårbarhetsanalys av vägtransportnätverk Erik Jenelius Avd. för transport- och lokaliseringsanalys, KTH VTI Transportforum, Linköping, 10-11 januari 2007

2 2 Sammanfattning Beskrivning av projektet “Sårbarhetsanalyser av vägnät” - Mål Resultat så här långt - Mått - Modell - Tillämpning

3 3 Mål med projektet Utveckla indikatorer på sårbarhet och metoder för att beräkna effekterna av olika händelser och åtgärder Koppla till cost-benefit-analys så att det går att reducera sårbarheten givet begränsad budget för investeringar, drift och underhåll Utveckla verktyg för visualisering och scenariobildning

4 4 Varför studera vägnätets sårbarhet? Människor välfärd och tillgänglighet Effektiv pendling Industrins utveckling och konkurrenskraft Effektiv logistik (just-in-time) Krisberedskap

5 5 Förväntade resultat Studera hela det svenska vägnätet Studera delnätverket som uppfyller vissa bärighetskrav Studera särskilda grupper såsom timmertransporter Utveckla scenariomodeller: - tjäle, översvämning, snöstorm, trafikolyckor…

6 6 Vad är sårbarhet? Vår arbetsdefinition: En känslighet för händelser som kan leda till avsevärd försämring av vägnätets funktion Sårbarhet omfattar både sannolikhet och konsekvens Skattning av sannolikheter kräver mycket data Vårt fokus hittills på beräkning av konsekvenser

7 7 Konsekvenser: Utsatthet och betydelse Händelse: En eller flera länkar stängs för trafik under en viss tid Viktiga frågor: 1.Vilka länkar är särskilt betydelsefulla, d.v.s. vilka länkar leder till störst konsekvenser om de stängs? 2.Vilka regioner är särskilt utsatta, d.v.s. var blir konsekvenserna av en sådan händelse värst?

8 8 Mått på konsekvenser: Försenad ankomst Resenärer väljer kortast möjliga resväg Stängning av en länk kan ge två olika följder: 1.Det finns längre omvägar - resan tar längre tid 2.Det finns inga omvägar – resan måste skjutas upp tills länken öppnar igen

9 9 Mått på konsekvenser: 1. Längre omvägar Total försening: fordon/h * avbrottstid * (restid ny rutt – restid ursprunglig rutt)

10 10 Mått på konsekvenser: 2. Inga omvägar Total försening: fordon/h * avbrottstid * genomsnittlig försening/fordon Genomsnittlig försening/fordon: avbrottstid / 2

11 11 Metodik Fokus på vägnätet utanför städerna Stort nätverk kräver snabb beräkningsmetod Stängning av länk antas inte påverka restider på andra rutter - ingen ökad trängsel Ger underskattning av effekter i storstäderna

12 12 Nätverk för hela Sverige Data kommer från Sampers – uppdelat i fem fina regionala och en grov nationell modell Utanför sin region är nätverken för glesa och områdesindelningen för grov Vi har kopplat ihop alla regionala modeller Några länkar i Norge och Finland från nationella modellen har tagits med som alternativa vägar

13 13 Det slutliga vägnätet 77,769 noder, 174,046 länkar 8,764 centroider Jämviktsrestider på varje länk Efterfråganmatris också sammansatt från regionala modellerna

14 14 Sårbarhetsanalys av Sveriges vägnät Vi har studerat… Konsekvenserna av ett 24 timmar långt avbrott på varje enskild länk Varje länks betydelse för hela landet Varje kommuns utsatthet för ett worst-case scenario: länken som ger värsta möjliga konsekvenserna för kommunen stängs Endast persontrafik

15 15 24 timmars avbrott: Länkarna som ger värst konsekvenser för hela landet De flesta av de värsta länkarna har inga omvägar

16 16 Exempel: Växjö

17 17 Exempel: Kiruna

18 18 24 timmars avbrott: Konsekvenser när viktigaste länken stängs Genomsnittlig försening per resa som startar i kommunen under avbrottet

19 19 Slutsatser från studien Fokusera på länkar utan alternativa vägar! Alternativ blir mer värdefulla ju längre avbrott Viktiga länkar finns i hela landet! Resultat känsliga för nätverksdata!


Ladda ner ppt "1 Sårbarhetsanalys av vägtransportnätverk Erik Jenelius Avd. för transport- och lokaliseringsanalys, KTH VTI Transportforum, Linköping, 10-11 januari 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser