Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförda och pågående aktiviteter Regional och delregional utveckling av eSamhället i Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförda och pågående aktiviteter Regional och delregional utveckling av eSamhället i Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Genomförda och pågående aktiviteter Regional och delregional utveckling av eSamhället i Västra Götaland

2 Västra Götaland

3 3 2015 Distans- möten SVPL Gemensam standard Tre part Fortsatt uppdrag 2016 Kartläggning av verksamhetssystem NPÖ Informationssäkerhet eArkiv Trygghets- larm Vägledning Införande stöd Konferensserie Metodstöd Samarbete med högskolan i Skövde Stöd i arbetet Gemensamt framtagen kravspecifikation Stöd för att påbörja införande Informations- spridare

4 HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av eSamhället i Västra Götaland Kompetenshöjande aktiviteter eArkiv – Regionarkiv Infrastruktur Kartläggning Befolkningsregister eHälsa

5 3 R / FVM – Framtidens vårdinformationsmiljö Ersätta FAX GITS - Gemensam IT- samordningsfunktion VGK/ VGR Välfärdstjänster i samhället Konceptet: Trygghet, service delaktighet i hemmet med digital teknik Gemensam informationsstruktur för vård och omsorg Digital signering av hälso- och sjukvårdsåtgärder Sammanhållen journalföring / NPÖ eHälsa

6 6 Trygghet, Service och Delaktighet med digital teknik

7 7 Uppdrag till kommunerna från överenskommelsen 2014 ett beslut att påbörja processen att etablera konceptet ”trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik” inklusive att övergå till digitala trygghetslarm. en långsiktig plan för finansiering, organisation och samverkan inom eHälso-området. utvecklingen av eHälsa ska bedrivas i samverkan

8 8. Handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik

9 9 Arbeta fram förslag på handlingsplan Organisera arbetet Analysera Fastställa övergripande målsättning Skapa handlings- plan Besluta om handlingsplan Lokalt i respektive kommun Analysfasen vid framtagning av handlingsplan Nulägeskartläggning, analys, SWOT

10 10 Kommunikation Produkter IT-system Brukare Personal, beslutsfattare och verksamhet Samverkan Nulägeskartläggning, analys, SWOT

11 11 Analysfasen vid framtagning av handlingsplan Nulägeskartläggning, analys, SWOT Identifiera behov Utvecklingsbehov Prioriterade behov

12 12 Framgångsfaktorer Långsiktig strategi och finansieringsplan Tydlig organisation Kommunikation och åtkomst Användning utveckling Kompetens

13 13 Gemensamma behov kan vi lösa i samverkan Gemen- samt över- gripande mål Priori- tering Kartlägg- ning och analys Kommun Projekt AktiviteterUppdrag Aktiviteter Uppdrag

14 14 201620172018 80% 120% Regionalt/Delregionalt

15 15 NÄTVERK ROADSHOW DIGITAL AGENDA SAMVERKANS -PLATTFORM eRÅD IAMaaS UTBILDNING


Ladda ner ppt "Genomförda och pågående aktiviteter Regional och delregional utveckling av eSamhället i Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser