Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från analoga till digitala Trygghetslarm Eller…. Trygghet och service i hemmet med digitala tjänster!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från analoga till digitala Trygghetslarm Eller…. Trygghet och service i hemmet med digitala tjänster!"— Presentationens avskrift:

1 Från analoga till digitala Trygghetslarm Eller…

2 Trygghet och service i hemmet med digitala tjänster!

3 Historik -Hjälpmedelsinstituetet testade och tog fram nya digitala lösningar under 2010 till 2012 -Borås är framgångskommunen med mobila digitala larm (GSM) -Växjö är framgångskommunen med fasta digitala larm (stadsnät) -Karlskrona är tidigt ute med ett helhetstänk! -Tekniken fungerar!

4 Uppdraget från Socialdepartementet 2014 Detta ska öka: -Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen har beviljat. Genom att: -Säkerställa att de trygghetslarm som kommunen beviljat är digitala och fungerar - teknikstöd. -Utgöra en support för frågor om trygghetslarm under 2014 – svara på frågor. -Sprid vägledningen för att komma igång med arbetet teknikskiftet.

5 Forts. -Konceptet: Trygghet, service och delaktighet i hemmet med stöd av digitala tjänster. -Lansera det vid regionala träffar under 2014. -Stötta kommunerna i att ta fram handlingsplaner.

6 Vad säger Maria Larsson? -Varför går det så långsamt?

7 Hennes egen analys -Kommunerna saknar…  kompetens  organisation  budget  politiskt ledarskap

8 Varför? Hela samhället digitaliseras! -Från pappersremsor till plastkort (SL) -Från Facits räknemaskiner till datorer -Från sättning med blytyper till digitala tidningar -Från koleldade till elektriska tåg -Från köer till klick på nätet (biljetter, tidbokning) -Från pappers- till digitala journaler -Från brev till mail -Från fotoalbum till bilder på Facebook -Från fast till mobil telefoni -Från analoga till digitala trygghetslam… -Från trygghetslarm till digitala tjänster i hemmet på gemensam plattform

9 Varför? Befolkningsutvecklingen! -30-talsgenerationen (idag 74-84 år) är den MINSTA uppmätta generationen -40-talsgenerationen (idag 64-74 år) är den STÖRSTA uppmätta generationen -Rekordgenerationen (1945-1954) är idag 60-69 år -Försörjningskvoten är NEGATIV (färre ska ta hand om fler)

10 Vad tror vi? -Hur kan det se ut 2020? -Vad är politiskt och ekonomiskt möjligt? -Vad är nödvändigt? -Vilket är vårt fokus? -Hur ska det gå till? -Vilka kanaler?

11 De basala behoven -Att slippa ha värk – kunna medicinera själv -Att kunna sköta sin hygien -Att kunna äta själv den mat jag tycker om -Att kunna välja mitt sällskap och de aktiviteter jag har glädje av -Kan tekniken stötta? -Självklart!

12 Vad ser vi framför oss? -Fler typer av larm- och tillsynstjänster -Fler påminnelsetjänster -Fler robotar -Fler mät- och analystjänster -Fler ”sällskaps- och delaktighetstjänster” -Personliga insatser där de bäst behövs och gör mest nytta -Förändrat ”mindset” kring övervakning/tillsyn och vad som är integritetskränkande eller inte, mm -Förändrat ”mindset” om vad som är offentligt finansierat och vad som betalas av den enskilde själv

13 Vem gör vad? -”Det offentliga” måste definiera gränserna för det offentligas ansvar samt hur avgifts- och finansierings- modeller ser ut -”Det offentliga” måste ta ansvaret för tekniken i hemmet eftersom vi ser flera aktörer, inte minst kommersiella. Eller måste man det? -Vård- och omsorgsgivare måste samordna sig

14 Hur? Frågor att hantera! -Vem äger frågan? Från under- sköterskor till kommunledning och politik -Gör vi detta som ett avstamp mot framtidens digitala omsorg? Eller som en ”stuprörslösning”? -Har vi i så fall en lämplig organisation? Som håller in i e- samhället/trygghetskommunen/välfärdskommunen? -Hur lösa finansieringen? Långsiktig planering och koll på alternativkostnaden -Ta fram policy för trygghetssamhället -Tala trygghetsfrågor – inte välfärdsteknologi!

15 Viktigaste budskapen! -Varje kommun måste ta ansvar för hela trygghetskedjan!!! Inklusive abonnemangen!!! -Tänk på helheten – trygghet och service i hemmet! -Tänk inte enbart kommunalt ansvar! -Tänk också på landstinget, hemsjukvård, primärvård! -Tänk privata/idéburna utförare! -Tänk nya entreprenörer! -Tänk innovativt!

16 eHälsosamordnarnas uppdrag -eHälsosamordnarna ges i uppdrag att planera och genomföra en regional konferens om Trygghet, service och delaktighet i hemmet med stöd av digitala tjänster. -Målgrupp: Politiker, kommunledningar, social-, äldre- och omsorgschefer. -Stöttepelare: Lennart & Kerstin -Mål: Kommunala handlingsplaner -Stötta kommunerna i att innan 2014-03-31 ta beslut om att inleda teknikskiftet för trygghetslarm

17 Beslutsformulering -Mot bakgrund av att telefoninätet är digitaliserat är det av säkerhetsskäl angeläget att byta ut de analoga trygg- hetslarmen till digitala. har påbörjat/kommer att påbörja detta arbete och beräknar att slutföra det senast -Bakgrundsinformation och texter finns i vägledningen på www.skl.se sök: Trygghetslarm www.skl.se

18 Vad kan SKL göra mer? -För att stötta regionalt? -För att stötta lokalt?


Ladda ner ppt "Från analoga till digitala Trygghetslarm Eller…. Trygghet och service i hemmet med digitala tjänster!"

Liknande presentationer


Google-annonser