Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sege parks förskola våren 2016 Utvecklingsområde Miljö Material Alla barns rätt till stöd 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sege parks förskola våren 2016 Utvecklingsområde Miljö Material Alla barns rätt till stöd 1."— Presentationens avskrift:

1 Sege parks förskola våren 2016 Utvecklingsområde Miljö Material Alla barns rätt till stöd 1

2 Vad och hur förmedlar vi tanken kring Sege park  Vad är förskolan tänkt för?  Vilken plats är det?  Vad lär man sig?  Hur tar vi hand om det som pågår i förskolan, det barnen är en del av?  Hur är relationerna till det omgivande samhället?  Dialog: Vad kan vi förhandla om – Vad måste vi slå vakt om? 2

3 Vilka kvaliteter behöver vi pedagoger?  Arbeta i lag  Diskutera och argumentera  Träna och lära konfrontation  Vara positiv mot nya och annorlunda tankar  Försöka i mötet att se ”bakom” personen  Inta ett forskande förhållningssätt  Aktiv, leda och lyssna in  ”Regissör” i forskandet 3

4 Val FörberedelseFokus Projekt  Tillsammans synliggöra riktning  Utforskande, strävar mot dialog  Praktik och teori måste ständigt förändras, 4

5  Projekt har flera syfte, vara nära barnen i deras proximala zoner och synliggöra våra egna proximala zoner  Barns lärande, Kollektivt – individuellt  Pedagogers lärande, Fortbildning - utbildning  Barn som har huvudrollen tillsammans med pedagogen  Utmanar oss att möta barns intelligenser Projekt, samspel och respekt mellan barn och vuxna 5

6 Vara i ett projekttänkande, försöka förutse vad som kan ske Dokumentationsarbetet börjar direkt i arbetet med barnen Dokumentation är ett verktyg för att se vilka redskap, vilka vägar som är möjliga att välja Stödja barns lärande Skapa kopplingar Utmana barns förmågor och kompetenser 6

7 Dokumentation visar på barnen men visar också på pedagogerna!  Hur lär sig barn?  Hur bearbetar barn kunskap?  På vilket sätt forskar barnen?  På vilket sätt kan vuxna utveckla sitt lärande? Dokumentation, lämna spår är att synliggöra 7

8  Olika sätt att närma oss kunskaper  Förbereda oss själva och barnen inför möte med materialmaterialets egenskaper  Förskola och ateljé är inte två skilda  Tillsammans upptäcka saker, ateljén kan man inte plocka bort, det är hjärtat i förskolan Miljöer och material som understödjer barnens kultur 8

9  Vår idé om barnet styr miljön  Barnen tolkar miljön utifrån sin subjektivitet  Barnen arbetar utifrån förbindelser mellan sammanhang, material och miljöer och det är kroppen som förbinder  Barnen visar på möjligheter med miljöer Miljöer, planerade miljöer kräver en pedagogisk målsättning i arbetet med barnen 9

10  Barnet föds med alla språk; olika sätt att representera och kommunicera till andra och uttrycka sig genom  Barn ska återfinna sina egna tankar och önskningar i projekt  Barn måste ha huvudrollen i sin egen läroprocess Alla barns rätt till stöd 10

11  Där barn kan lära sig i sin egen takt  Som stimulerar till undersökande och lärande  Kommunicera och tolka sin värld  Tid, närma sig världen i sitt tempo  Främjar möte med vuxna  Familjers delaktighet Barns rättigheter, hur ser det ut på platser där barn vistas, är det platser som gör barn och vuxna nyfikna på att utforska världen? 11

12 Dokumentation Process Lärande - strategi Läsning - reflektion Perspektiv - teorier Projekt, kräver verktyg 12

13  Teori som referenspunkt  Dokumentation som kommunikation med sig själv och andra  I tolkning av praktik och av dokumentation, konstruerar och utvecklar vi teorier  Genom utvärdering och analys synliggörs lärandet i yrket, vi pedagoger lär oss! Knyta ihop teori och praktik 13

14 Dokumentation  Ett material, en tillgång att föra samtal mellan varandra  Sökande efter en personlig och gemensam mening  En kontinuerlig process där vi skapar delaktighet  Ett sätt att lyssna, till barns lika och olika sätt att lära  En ömsesidig relation, som stödjer barns och vuxnas beroende  Synliggör vårt arbete, och ger möjlighet att reflektera över vårt sätt att arbeta  Vi har ett stort ansvar då vi tillskriver dokumentation värde och mening!  Dokumentation är alltid en privat handling  Dokumentation är aldrig neutral, alltid ett val: Vad ska… Hur ska… På vilket… 14


Ladda ner ppt "Sege parks förskola våren 2016 Utvecklingsområde Miljö Material Alla barns rätt till stöd 1."

Liknande presentationer


Google-annonser