Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdegrund. Presentation Syfte Värdegrund Presentation av workshop 1 - 3 Utvärderingar Framtiden Summering Frågor Kontakt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdegrund. Presentation Syfte Värdegrund Presentation av workshop 1 - 3 Utvärderingar Framtiden Summering Frågor Kontakt."— Presentationens avskrift:

1 Värdegrund

2 Presentation Syfte Värdegrund Presentation av workshop 1 - 3 Utvärderingar Framtiden Summering Frågor Kontakt

3 Syfte En väl förankrad värdegrund är en förutsättning för att kunna skapa en stark organisationsskultur som attraherar funktionärer, personal och medlemmar in i vår gemenskap. En gemensam värdegrund bidrar till en tydlig gruppkänsla, ger trygghet till medlemmar och funktionärer Effektiviserar kommunikationen och arbetet. Det är en stabil plattform som möjliggör att man når sina mål genom tydlighet. Spelregler Verktyg för problemlösning och mål

4 Värdegrundsarbete Inledning: 2015 på nationskonferens Projektgrupp Arbetet sker i fyra steg. Definiera Förankra Implementera Förvalta Kommunikation och delaktighet Hur går vi vidare?

5 Workshop 1

6 Workshop 1– Sammanfattning Utbildningsdag Magnus Johansson. Teori och praktiska beteendeövningar: beröm, positiv återkoppling och konstruktiv kritik. Gruppdiskussioner. Se, höra, känna, göra. Omröstning: Glädje, Engagemang och Gemenskap.

7 Workshop 2

8 Workshop 2– Sammanfattning Vad betyder dessa ord för Norrlands nation Gruppdiskussioner. Se, höra, känna, göra. Omröstning utifrån betydelserna av begreppen: Glädje, Engagemang och Gemenskap.

9 Resultat workshop 2 - engagemang Även engagera sig i personer, såväl medlemmar som icke medlemmar, och deras välmående (14 röster) Vi uppmuntrar, skapar & underlättar alla typer av engagemang. Underskatta inte de små engagemangen (12 röster) Uppmuntrar ansvar & frihet att lösa uppgiften på ditt sätt/nya sätt - vi ska tro på varandras förmåga (7 röster) Vi vägar be om hjälp (även om du gör ditt bästa) (5 röster)

10 Resultat workshop 2 - glädje Fokus på möjlighet snarare än förbud (9 röster) Vi har en positiv och en glad syn på vår organisation, medlemmar och besökare (8 röster) Folk ska ha kul och trivas oavsett arbetsuppgift (oavsett vad man gör) (8 röster) Uppmuntra glädjen och positivismen (7 röster)

11 Resultat workshop 2 – gemenskap Vi skapar en miljö där alla känner sig delaktiga, välkomna och kan få göra sin röst hörd (10 röster) God kommunikation och ser andras perspektiv (8 röster) Ömsesidig respekt, ung som gammal (6 röster) Opretentiöst/prestigelöst agerande i hierarkin (6 röster) Vi välkomnar och hjälper nya engagerade in i gemenskapen (bjuder in) (5 röster)Kunskapsspridning (för nya och gamla). Vad kan du göra på nationen/vad är nationen?) (3 röster)

12 Engagemang  Vi bryr oss om varandra och är engagerade i välmåendet hos medlemmar såväl som besökare.  Vi uppmuntrar och underlättar engagemang, stora som små.  Vi uppmuntrar ansvar, initiativtagande och egna idéer. Vi tror på varandras förmåga.  Vi är prestigelösa. Vi erbjuder och vågar be om hjälp.

13 Glädje  Vi har en positiv syn på vår organisation, arbetsuppgifter, medlemmar och besökare.  Vi har kul och trivs oavsett vad vi gör. Tillsammans ser vi möjligheter och lösningar.  Vi uppmuntrar och ger varandra positiv feedback. Vi visar uppskattning för varandra

14 Gemenskap  Vi skapar en miljö där alla känner sig delaktiga, välkomna och får göra sin röst hörd.  Vi har en öppen kommunikation med acceptans för varandras åsikter och ser andras perspektiv.  Vi är ödmjuka i vårt agerande och möter varandra med respekt.  Vi välkomnar nya medlemmar in i vår gemenskap och ser till att alla medlemmar fortsätter känna sig som hemma.

15 Workshop 3– Sammanfattning Hur skulle detta arbete fungera på Norrlands? Övningar utifrån begreppen Engagemang – samarbetsövning Glädje – tårta Gemenskap – problemlösning/dilemman Diskussion

16 Utvärdering av workshops Överlag väldigt positiva tankar om dagarna. Första workshopen var den mest populära, mycket tack vare Magnus. Övningarna ansågs vara bra, givande, kul och intressanta. Bäst med alla workshops var diskussionerna. Deltagarna tyckte också att det var avslappnat och öppet klimat, positivt att deltagarna var så engagerade och att få andras perspektiv. Workshops sågs som ett bra steg vidare i processen att bygga vidare på, var nyttig och där vi kom fram till bra idéer. Varje workshop bli mer och mer konkret samt att det ger mer att gå på. Det vanligaste förbättringsförslaget var att helst inte lägga workshoppen efter ett 04. Det förekom andra förslag om lite längre paus för frisk luft, godis för att hålla motivationen uppe och att även diskutera hur vi agerar vid problem och negativa situationer. En av förbättringsförslagen var att vi ska ha längre pass och mer diskussioner.

17 Framtiden Nationskonferens i höst PPT på webben? Utskick Landskap 1 på hösten – förslag om formuleringar PPT på webben? Workshops under hösten för att hitta sätt för implementering Implementeringsfasen Förvaltning för framtiden: Samordnare? Revidering?

18 Summering Vad har vi gjort? Framtiden Diskussion om formuleringar inför Landskap 1 Diskussion om problem och negativa situationer Ta tillvara på alla idéer och åsikter från workshops

19 Frågor Har ni fler frågor? Vill ni vara del av projektgruppen?

20 Kontakt Kontakta oss gärna på vardegrund@norrlandsnation.se


Ladda ner ppt "Värdegrund. Presentation Syfte Värdegrund Presentation av workshop 1 - 3 Utvärderingar Framtiden Summering Frågor Kontakt."

Liknande presentationer


Google-annonser