Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad måste man göra? Inför att man ska starta ett projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad måste man göra? Inför att man ska starta ett projekt."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad måste man göra? Inför att man ska starta ett projekt

3 Diskutera Om organisationen är beredd att lägga mycket tid på ett internationellt projekt Om ni är beredda att göra det under en längre tid, 3-6 år kanske mer.

4 Diskutera Hur ni ska arbete med att samla in medel för egeninsatsen på 10% av projektkostnaderna ? Hur ni ska finansiera informationsarbetet på hemmaplan?

5 Diskutera Vilken typ av insats er organisation skulle kunna göra bäst i ett projekt. Vilket land skulle skapa engagemang bland era medlemmar och hos allmänheten.

6 Förankra Projektidén bland medlemmar och andra som kan vara berörda. Se till att styrelsen vet vad det handlar om och vad det kräver. Se till att ett tydligt beslut fattas av styrelsen. (alternativt medlemsmötet)

7 Skaffa olika kunskaper Om det land ni ska jobba med. Om organisationslivet och dess förutsättningar i det valda landet. Inventera kunskaper i er egna organisation och vilken kompetens som ni kan behöva tillföra.

8 Strukturera arbetet Utse en projektgrupp, gärna med många i gruppen. Utse en projektledare Utse en ekonomiansvarig Utse informationsansvarig/a

9 Skaffa kontakter Med Palmecentret på ett tidigt stadium. Med andra som arbetat med internationella projekt. Med personer som kan bidra med kunskaper eller kontakter som ni inte har själva


Ladda ner ppt "Vad måste man göra? Inför att man ska starta ett projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser