Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Älta skola med fokus på lärandet - LTA SKOLA. Vår grundprincip för förbättringsarbetet LTA SKOLA Sätta mål planera åtgärder Genomföra Utvärdera Analysera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Älta skola med fokus på lärandet - LTA SKOLA. Vår grundprincip för förbättringsarbetet LTA SKOLA Sätta mål planera åtgärder Genomföra Utvärdera Analysera."— Presentationens avskrift:

1 - Älta skola med fokus på lärandet - LTA SKOLA

2 Vår grundprincip för förbättringsarbetet LTA SKOLA Sätta mål planera åtgärder Genomföra Utvärdera Analysera Förbättra PDSA hjulet

3 LTA SKOLA Planera Vilket mål? När ska jag nå målet? Hur når jag målet? Är målet möjligt att nå? Hur mycket tid behöver jag? Göra Material. Ordning och reda. Arbetsro. Utvärdera Titta igenom arbetet. Har jag gjort mitt bästa? Visa. Förbättra Vad kan jag göra annorlunda nästa gång? Individuell utvecklingsplan. Nya mål.

4 LTA SKOLA Ett livslångt lärande - vårt mål. Kunden - vår samarbetspartner. Ständiga förbättringar - ett måste. Vår verksamhetsidé Tydliga mål - en framgångsfaktor.

5 Älta skola sjuder av liv, värme, engagemang, glädje och gemenskap. Alla är delaktiga och tar ansvar. Alla är kunskapare och har lust att lära. Vår vision LTA SKOLA

6 Verksamhetens framgångsfaktorer. Tydlig ledare. Älta skolas värdegrund. God fysisk och psykisk miljö. Kompetent personal. Kompetensutbildning. Kvalitetsutveckling. Ekonomi. Snabba reaktioner. Skolans image. Marknadsföring.

7 Tydlig ledare LTA SKOLA Tydliga mål och en vision för skolan. Öppen dialog. Tilltro till medarbetare. Arbetsglädje. Lyssna på idéer. Delegera ansvar och befogenheter. Entusiasmera och stimulera till förändring och nytänkande. Söka möjligheter. Ge uppskattning.

8 LTA SKOLA Älta skolas värdegrund Vi arbetar i en positiv anda och ser möjligheter. Vi tror på allas lust att lära. Vi utgår från de kunskaper och den nyfikenhet alla har.

9 LTA SKOLA God fysisk och psykisk miljö Ändamålsenliga lokaler. Lärande miljö. Skapa trygghet. Tillåtande klimat.

10 Kvalitetsskolan En ledning som är tydlig. Engagerade och professionella lärare. En gemensam kultur och syn på uppgiften. Ett gemensamt kollektivt agerande. Starka förväntningar på elevernas vilja och förmåga. Bra samarbete lärare, elever, föräldrar. LTA SKOLA Självstyrande arbetslag.

11 LTA SKOLA Kvalitet i verksamheten Göra rätt från början. Ordning och reda. Kundtillfredsställelse. Tillfredställa krav. Det som görs ska vara ändamålsenligt. Värde för pengarna.

12 Varför ReKo? Syftet med ReKo är att starta en process som leder till ständiga förbättringar. Processen tar fram mål och startar åtgärder som leder till att målen uppfylls. Idé, förankra sedan förverkliga. LTA SKOLA

13 Rationalitet Är skolan rationellt organiserad? Är målen rimliga och tillräckliga? Fungerar rutinerna och administrativa flöden bra? Känner alla sig invigda i verksamheten? Är man delaktig i utvecklingen och hjälper till att hitta lösningen? Tar man ansvar för att resultaten ska uppnås? Fungerar cheferna som ledare? Är samhörigheten stark? Upplevs arbetet som stimulerande? LTA SKOLA Motivation

14 ReKo-grupper LTA SKOLA Skolgårdens utemiljö Fritidsarbetsbok 80-års-jubileum Den sociala kompetensen Vi har en mobbningsfri skola Gemensamma dokument Alla arbetar för en likvärdig portfolio Optimala förutsättningar för alla elevers lärande

15 Positiva effekter LTA SKOLA Tydliga rutiner. Alla får och tar ansvar. Vi har en gemensam värdegrund. Vi ser tydliga resultat. Arbetet är tidsbegränsat. Handläggaren redovisar gruppens arbete och förankrar det hos övrig personal. Beslut fattas. Alla är engagerade och delaktiga i skolans utveckling. Alla äger kunskap om arbetsprocessen. ReKo-grupper utvärderar och nya bildas. Vi arbetar mot ständiga förbättringar.

16 Uppbyggnad av en portfolio Mål skolans och elevens. Arbeten exempel från olika ämnesområden. Bedömningar och utvärderingar. Tydliga kriterier och autentiska mätningar som visar vad eleven kan. Ska spegla faktiska kunskaper. Dokumentationen ska följa elevens framgångsväg. LTA SKOLA

17 1. Beskriv problemet”Alla hinner inte med veckans arbete” Stapeldiagram. (Insamlande av fakta) 2. Analysera orsakerna ”Vilka är de möjliga orsakerna till att alla inte hinner med veckans arbete?” Fiskbensdiagram Släktskapsdiagram 3. Analysera åtgärderna ”Hur löser vi problemet med att alla inte hinner med veckans arbete?” Träddiagram 4. Planera”Alla ska hinna med veckans arbete” Tidsplan 5. UtvärderaStapeldiagram

18 Utvärderingsklockan LTA SKOLA Skoltemp Trivselenkät NP åk 2 & 5 Nacka kommuns kundundersökning Mobbingenkät Skoltemp Medarbetar samtal Föräldraenkät Arbetslagets självutvärdering Elevhearing Trivselenkät Skoltemp Arbetsmiljöenkät Föräldraenkät Skoltemp Mobbingenkät Skoltemp Arbetslagets självutvärdering

19 ”This is not the end…” (Så håller vi lågan brinnande!) LTA SKOLA Demings cirkel genomsyrar kvalitetsarbetet på Älta skola ElevgruppPersonalgruppSkolgemensamt arbete (mål, temaarbete Individ Reko XX Kvalitetsverktyg XXXX Portfolio XXXX Reflektion XXXX Föreläsningar,st udiebesök XXXX Utvärderingskloc kan XXXX Klassrumsarbete planering XXXX

20 Vår grundhållning är LTA SKOLA


Ladda ner ppt "- Älta skola med fokus på lärandet - LTA SKOLA. Vår grundprincip för förbättringsarbetet LTA SKOLA Sätta mål planera åtgärder Genomföra Utvärdera Analysera."

Liknande presentationer


Google-annonser