Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Älta skola med fokus på lärandet -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Älta skola med fokus på lärandet -"— Presentationens avskrift:

1 - Älta skola med fokus på lärandet -

2 Sätta mål planera åtgärder
Vår grundprincip för förbättringsarbetet PDSA hjulet Sätta mål planera åtgärder Förbättra Utvärdera Analysera Genomföra LTA SKOLA

3 LTA SKOLA Planera Göra Förbättra Utvärdera Vilket mål?
När ska jag nå målet? Hur når jag målet? Är målet möjligt att nå? Hur mycket tid behöver jag? Göra Material. Ordning och reda. Arbetsro. Förbättra Vad kan jag göra annorlunda nästa gång? Individuell utvecklingsplan. Nya mål. Utvärdera Titta igenom arbetet. Har jag gjort mitt bästa? Visa. LTA SKOLA

4 Vår verksamhetsidé LTA SKOLA Ett livslångt lärande - vårt mål.
Kunden - vår samarbetspartner. Ständiga förbättringar - ett måste. Tydliga mål - en framgångsfaktor. LTA SKOLA

5 Vår vision Älta skola sjuder av liv, värme, engagemang, glädje och gemenskap. Alla är delaktiga och tar ansvar. Alla är kunskapare och har lust att lära. LTA SKOLA

6 Verksamhetens framgångsfaktorer.
Tydlig ledare. Älta skolas värdegrund. God fysisk och psykisk miljö. Kompetent personal. Kompetensutbildning. Kvalitetsutveckling. Ekonomi. Snabba reaktioner. Skolans image. Marknadsföring. LTA SKOLA

7 Tydlig ledare LTA SKOLA Tydliga mål och en vision för skolan.
Öppen dialog. Tilltro till medarbetare. Arbetsglädje. Lyssna på idéer. Delegera ansvar och befogenheter. Entusiasmera och stimulera till förändring och nytänkande. Söka möjligheter. Ge uppskattning. LTA SKOLA

8 Älta skolas värdegrund
Vi arbetar i en positiv anda och ser möjligheter. Vi tror på allas lust att lära. Vi utgår från de kunskaper och den nyfikenhet alla har. LTA SKOLA

9 God fysisk och psykisk miljö
Ändamålsenliga lokaler. Lärande miljö. Skapa trygghet. Tillåtande klimat. LTA SKOLA

10 Kvalitetsskolan LTA SKOLA En ledning som är tydlig.
Engagerade och professionella lärare. En gemensam kultur och syn på uppgiften. Ett gemensamt kollektivt agerande. Starka förväntningar på elevernas vilja och förmåga. Bra samarbete lärare, elever, föräldrar. LTA SKOLA Självstyrande arbetslag.

11 Kvalitet i verksamheten
Göra rätt från början. Ordning och reda. Kundtillfredsställelse. Tillfredställa krav. Det som görs ska vara ändamålsenligt. Värde för pengarna. LTA SKOLA

12 Varför ReKo? Syftet med ReKo är att starta en process som leder till ständiga förbättringar. Processen tar fram mål och startar åtgärder som leder till att målen uppfylls. Idé, förankra sedan förverkliga. LTA SKOLA

13 LTA SKOLA Rationalitet Motivation Är skolan rationellt organiserad?
Är målen rimliga och tillräckliga? Fungerar rutinerna och administrativa flöden bra? Rationalitet Känner alla sig invigda i verksamheten? Är man delaktig i utvecklingen och hjälper till att hitta lösningen? Tar man ansvar för att resultaten ska uppnås? Fungerar cheferna som ledare? Är samhörigheten stark? Upplevs arbetet som stimulerande? Motivation LTA SKOLA

14 ReKo-grupper LTA SKOLA Skolgårdens utemiljö Fritidsarbetsbok
80-års-jubileum Den sociala kompetensen Vi har en mobbningsfri skola Gemensamma dokument Alla arbetar för en likvärdig portfolio Optimala förutsättningar för alla elevers lärande LTA SKOLA

15 Positiva effekter LTA SKOLA Tydliga rutiner. Alla får och tar ansvar.
Vi har en gemensam värdegrund. Vi ser tydliga resultat. Arbetet är tidsbegränsat. Handläggaren redovisar gruppens arbete och förankrar det hos övrig personal. Beslut fattas. Alla är engagerade och delaktiga i skolans utveckling. Alla äger kunskap om arbetsprocessen. ReKo-grupper utvärderar och nya bildas. Vi arbetar mot ständiga förbättringar. LTA SKOLA

16 Uppbyggnad av en portfolio
Mål skolans och elevens. Arbeten exempel från olika ämnesområden. Bedömningar och utvärderingar. Tydliga kriterier och autentiska mätningar som visar vad eleven kan. Ska spegla faktiska kunskaper. Dokumentationen ska följa elevens framgångsväg. LTA SKOLA

17 LTA SKOLA 1. Beskriv problemet ”Alla hinner inte med veckans arbete”
Stapeldiagram. (Insamlande av fakta) 2. Analysera orsakerna ”Vilka är de möjliga orsakerna till att alla inte hinner med veckans arbete?” Fiskbensdiagram Släktskapsdiagram 3. Analysera åtgärderna ”Hur löser vi problemet med att alla inte hinner med veckans arbete?” Träddiagram 4. Planera ”Alla ska hinna med veckans arbete” Tidsplan 5. Utvärdera Stapeldiagram LTA SKOLA

18 Utvärderingsklockan LTA SKOLA Arbetslagets självutvärdering Skoltemp
Trivselenkät NP åk 2 & 5 Mobbingenkät Nacka kommuns kundundersökning Skoltemp Trivselenkät Föräldraenkät Föräldraenkät Elevhearing Arbetslagets självutvärdering Mobbingenkät Skoltemp Skoltemp Arbetsmiljöenkät Medarbetar samtal LTA SKOLA

19 ”This is not the end…” LTA SKOLA (Så håller vi lågan brinnande!)
Demings cirkel genomsyrar kvalitetsarbetet på Älta skola Elevgrupp Personalgrupp Skolgemensamt arbete (mål, temaarbete Individ Reko X Kvalitetsverktyg Portfolio Reflektion Föreläsningar,studiebesök Utvärderingsklockan Klassrumsarbete planering LTA SKOLA

20 Jag vill, jag kan, jag duger!
Vår grundhållning är Jag vill, jag kan, jag duger! LTA SKOLA


Ladda ner ppt "- Älta skola med fokus på lärandet -"

Liknande presentationer


Google-annonser