Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringsmedicin 2016 Socialförsäkringen Gunnel Amonsson Specialist sjukförsäkring Rehabkoordinatorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringsmedicin 2016 Socialförsäkringen Gunnel Amonsson Specialist sjukförsäkring Rehabkoordinatorer."— Presentationens avskrift:

1 Försäkringsmedicin 2016 Socialförsäkringen Gunnel Amonsson Specialist sjukförsäkring Rehabkoordinatorer

2 Försäkringsmedicin 2016 Innehåll Fakta Ansvar i rehabiliteringsarbetet Försäkringskassans uppdrag Underlag för beslut Rehabilitering Fall

3 Försäkringsmedicin 2016 Statlig myndighet Finansieras genom avgifter och skatter Betalar ut omkring 225 miljarder kronor per år Fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar varje år Ca 80 miljoner kundmöten Verksamhet på 110 orter Cirka 13 500 anställda Snabbfakta

4 Försäkringsmedicin 2016 Ansvar i Rehabiliteringsarbetet Försäkringskassan har samordningsansvar Individen har ansvar att medverka i rekommenderad Rehabilitering Arbetsgivaren för Anpassning och Rehabilitering Vården för Medicinsk Rehabilitering Arbetsförmedlingen för stöd i Arbetsinriktad Rehabilitering Kommunens Socialtjänst för stöd i Social Rehabilitering

5 Försäkringsmedicin 2016 Försäkringskassans uppdrag Bedöma nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Besluta om vem som behöver rehabilitering för att påverka arbetsförmågan. Bedöma, i samråd med den enskilde, vilken rehabilitering som kan vara lämplig. Kan kalla till ett avstämningsmöte eller begära en utredning av annan aktör Kan påverka olika aktörer att tillhandahålla rehabilitering. Samordna, koordinera, och planera för insatser

6 Försäkringsmedicin 2016 Sjukförsäkringsprocessen

7 Försäkringsmedicin 2016 Försäkringskassans ansvar är att samordna rehabiliteringen Individen Sjukvården Kommunerna Arbetsgivare Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Fack FHV

8 Försäkringsmedicin 2016 Rehabilitering Samlingsbegrepp för alla åtgärder av: medicinsk psykologisk social arbetslivsinriktat arbetsplatsinriktad

9 Försäkringsmedicin 2016 Försäkrings- kassans handläggare SASSAM SLU/TMU/ AFU Läkarintyg Försäkrings medicinskt beslutsstöd Dokumentation avstämningsmöte Utlåtande från arbets- givare Försäkringskassans handläggare fattar beslut där FMR:s yttrande kan – men behöver inte - ingå som ett av flera beslutsunderlag Vilka underlag ligger till grund för handläggarens beslut?

10 Försäkringsmedicin 2016 Sjukpenning betalas ut om den försäkrade inte kan klara de vanliga arbets- uppgifterna. Sjukpenning betalas ut om den försäkrade inte kan klara någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om den försäkrade inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden. Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbets- uppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter söks även på hela arbets- marknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt tilltjänstledighet för att söka och pröva annat arbete ** Vid särskilda skäl eller om oskäligt kan detta gälla längre än 180 dagar. 0 90 180365 Rehabiliteringskedjan – bedömning av arbetsförmåga för anställda Gemensam kartläggning med Arbetsförmedlingen Efter dag 365 kan sjukpenning på Normalnivå eller på fortsättningsnivå beviljas efter ansökan

11 Försäkringsmedicin 2016 Alternativ till sjukskrivning Deltidssjukskrivning Arbetsresor Tillfälliga arbetsuppgifter Ändrade arbetstider Arbetshjälpmedel Förebyggande sjukpenning Allmänt och särskilt högriskskydd Arbetsprövning (utredning) Arbetsträning (rehabiliteringsåtgärd)

12 Försäkringsmedicin 2016 Förmån samordning av rehabiliteringsinsatser Den som inte har sjukpenning eller aktivitetsersättning och vill ha förmånen måste ansöka. Gäller den som vill öka sin arbetsförmåga trots sjukdom och behöver insatser utöver sjukvårdens.

13 Försäkringsmedicin 2016 Rehabiliteringspenning Tillämpa lagen på rätt sätt Rehabiliteringsersättning i den omfattning som åtgärden förhindrar arbete Inte i den omfattning som arbetsförmågan bedöms nedsatt Både sjukpenning och rehabiliteringspenning för samma dag

14 Försäkringsmedicin 2016 Förebyggande sjukpenning Sjukpenning kan betalas vid medicinsk behandling eller rehabilitering som syftar till att förebygga sjukdom, förkorta sjukdomstid eller att minska nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Om man p g a behandling eller rehabilitering är förhindrad att arbeta eller ta ett arbete Behandlingen/rehabiliteringen ska ha ordinerats av läkare och ingå i en av Försäkringskassan godkänd plan. Enstaka besök berättigar inte till ersättning.

15 Försäkringsmedicin 2016 Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga Unga mellan 19-29 år som troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning Ansökan kan beviljas för minst 1 år och som längst för en period om 3 år Under tid med ersättning: Rehabiliteringsplan Delta i aktiviteter

16 Försäkringsmedicin 2016 Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång En ersättning för unga mellan 19-29 år som på grund av funktionsnedsättning behöver längre tid än normalt för att avsluta grundskolan eller gymnasiet. Försäkringskassan kan i vissa fall begära ett intyg från skolan eller ett läkarutlåtande som visar att din förlängda skolgång beror på funktionsnedsättningen. Under tid med ersättning: Delta i aktiviteter

17 Försäkringsmedicin 2016 Sjukersättning Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Avser hela arbetsmarknaden Rehabiliteringsmöjligheter uttömda Kan ges i kvartsnivåer

18 Försäkringsmedicin 2016 Överklagan av beslut Omprövning av annan tjm Omprövningsenheten Förvaltingsrätt – omvänd bevisföring! Kammarrätt -prövningstillstånd Högsta Förvaltnings Domstolen -prövningstillstånd Alltid 2 mån på sig att överklaga efter beslut! Fk:s tjm skyldig att hjälpa till med ”besvärshänvisning”

19 Försäkringsmedicin 2016 Kontakt med Försäkringskassan Kundcenter för privatpersoner Telefon 0771-524 524 Kundcenter för partner Telefon: 0771-17 90 00 Servicekontor: personliga besök Mobiltelefon alt surfplatta: e-leg till Mina sidor Internet: www.forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se Facebook facebook.com/foralder facebook.com/bostadsbidrag

20 Försäkringsmedicin 2016 Den svenska sjukförsäkringen Fler dagar sjukpenning normalnivå Ca 80 % Allvarlig sjukdom utifrån socialstyrelsens kriterier (KS) Sjukpenning på normalnivå 364 dagar inom 450 Ca 80 % Sjukpenning på fortsättningsnivå 550 dagar Ca 75 % ALI aktivitetsstöd 87 dagar Fler dagar sjukpenning på fortsättningsnivå Ca 75 % 1.Godkänd arbetsskada 2.Omfattande vård och behandling (KS) 3.Avgörande förlust av verklighetsuppfattning (KS) 4.Riskerar allvarlig försämring (KS) 5.Oskäligt (SBO)


Ladda ner ppt "Försäkringsmedicin 2016 Socialförsäkringen Gunnel Amonsson Specialist sjukförsäkring Rehabkoordinatorer."

Liknande presentationer


Google-annonser