Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om geodatatjänster https://services.lantmateriet.se/...

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om geodatatjänster https://services.lantmateriet.se/..."— Presentationens avskrift:

1 Information om geodatatjänster https://services.lantmateriet.se/... http://maps.lantmateriet.se/... http://download.lantmateriet.se/...

2 Agenda Geodatatjänst - grundläggande begrepp Tjänster inom geodatasamverkan Tjänster från Lantmäteriet

3 Strategisk inriktning – Tillhandahållande och produkter Produkter utformas efter grundläggande samhällsbehov Vår mål de närmaste åren – Förenkla villkorer – Öka geodataprodukternas tillgänglighet – enklare åtkomst – Ökad andel självbetjäning vid beställning och leverans – Standardisera – Erbjuda APIer för samtliga data

4 Minskat behov av kapacitet för intern lagring Minskad hantering av andras data Minskat behov av kompetens kopplat till datahanteringen Tillgång till fräscha data direkt från källan Ökad tillgänglighet Vilka nyttor brukar lyftas fram?

5 Grundläggande begrepp för tjänster

6 Begrepp för tjänster inom e-förvaltnings- och geodataområdet

7 E-tjänst har användargränssnitt avsett för en människa Bastjänst har applikationsgränssnitt avsett för en applikation - beskriven och registrerad enligt vissa principer Geodatatjänst är en bastjänst som tillgängliggör/hanterar geodata. Inspire geodatatjänst är en bastjänst som följer vissa regler i en EU- förordning Sammanfattning E-tjänst kontra bastjänst Applikation den vy med funktioner som är synlig för användaren Tjänst Mjukvara som gör det möjligt att ta emot en fråga via en applikation, utföra funktionen och sedan leverera svaret i form data till applikationen. Fråga/svar beskrivs ex. i XML Datamängd E-tjänst Bastjänst Geodata tjänst Inspire Geodata tjänst

8 8 Tjänstearkitektur (SOA) används för att modernisera, öppna upp, återanvända Målet är åtkomst till rätt data - för vemsomhelst, varsomhelt, närsomhelst och hursomhelst Tjänsteorienterad arkitektur Datamängd Privat tjänst EF (ADO) WCF (WSDL) Öppen tjänst OGC- tjänster IU (MVC) Applikation Tjänster Data

9 21 myndigheter, 4 kommuner + några ytterligare aktörer publicerar data+tjänster på geodataportalen Totalt finns ca 160 geodatatjänster Ca 110 av dessa är Inspire Geodatatjänster (enligt metadata) En handfull är e-tjänster Hur många geodatatjänster finns tillgängliga inom geodatasamverkan?

10 10 Förbättrade underlag som effektiviserar myndighetsarbetet /Källa SCB, LST Utvecklar datakvalitet /Källa SCB Minskad hantering av andras data /Källa LST Ökad möjlighet till att följa processer /Källa LST Ökad möjlighet till mobilitet /Källa LST Verifierade nyttor av tjänster inom geodatasamverkan

11 Tjänsterna - gå från artefaktfokus i produktionsledet till verksamhetsnytta i konsumentledet – Inför modell för nyttokalkylering av tjänsteanvändning – Enhetliga servicenivåöverenskommelser. – Inför mätning av användningen. – Inför regelverk för nationella geodatatjänster. Förenklar integration. – Ensa kartografin – Inför metoder för synkronisering av datamängder. – Inför teknik för nedladdning av stora datamängder – Överbrygga problemen med autentisering/auktorisering. Förbättringsområden

12 Vilka tjänster tillhandahåller Lantmäteriet?

13 Datamäng d Visningstjänster 8 st visningstjänster finns i produktion – Allmänna kartor WMS – Ortofoto WMS – Ortofoto, årsvisa WMS – Topografisk webbkarta WMS – Topografisk webbkarta skiktad WMS – Fastighetsindelning (relase 17/9) WMS – Planer, Bestämmelser, Rättigheter WMS – Topografisk webbkarta cache WMTS 8 st visningstjänster enligt Inspire finns produktion Tekniska lösningar: – Standarden OGC WMS - Web Map Service Hämta via anropet: GetMap – Standarden OGC WMTS - Web Map Tile Service Hämta via anropet: GetTile

14 Visningstjänster

15 Användningsstatistik kartor 257 milj anrop/8,7 TB under 2011/2012 71 milj anrop/3,5 TB hittills under 2013 27 milj anrop/1 TB i snitt per månad

16 LANTMÄTERIET196 882 959 OKÄND68 317 909 SKATTEVERKET25 918 751 RIKSANTIKVARIEÄMBETET12 526 798 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET4 859 069 TRANSPORTSTYRELSEN2 719 420 SKOGSSTYRELSEN2 673 301 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 2 204 406 SVENSKA KRAFTNÄT2 166 720 TRAFIKVERKET2 118 126 SUNDSVALLS KOMMUN1 730 809 KRISTIANSTADS KOMMUN1 121 232 SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING774 960 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT764 397 CAPITEX AB747 946 NATURVÅRDSVERKET704 828 STOCKHOLMS UNIVERSITET592 912 STENUNGSUNDS KOMMUN451 865 VITEC MÄKLARSYSTEM AB435 651 Sammanställning av frekventa användare 2011-2012 Användningsstatistik kartor

17 13 milj anrop/8,2 TB under 2011/2012 6,2 milj anrop/3,5 TB hittills under 2013 Användningsstatistik bilder

18 LANTMÄTERIET5 249 851 SKATTEVERKET2 472 057 OKÄND2 333 395 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN2 261 816 RIKSANTIKVARIEÄMBETET1 788 239 TRAFIKVERKET1 688 390 SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING907 639 NATURVÅRDSVERKET336 177 STATENS JORDBRUKSVERK253 814 SKOGSSTYRELSEN191 384 SUNDSVALLS KOMMUN187 308 SVENSKA KRAFTNÄT161 261 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN99 205 SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT43 413 STENUNGSUNDS KOMMUN35 901 Sammanställning av frekventa användare 2011-2012i Användningsstatistik bilder

19 Lantmäteriets visningstjänster

20 Tjänster för nedladdning/uttag Datamäng d 2 st nedladdning/uttagstjänster i produktion – Adresser harmoniserade enligt Inspire - format GML – Fastighetskartan - format Shape Publicerade på nedladdningsplats – Geodataplatsen Kommunindelade dataset Lagrade i Sweref 99TM eller relevanta zoner Adresser inkapslade i ett sk. Atom flöde (Atom Feed). Föreskrivet av Inspire. Fastighetskartan enbart råa filer Tekniska lösningar: – Hämta via HTTP/FTP – Metadata via AtomFlöde

21 Adresser harmoniserade enligt Inspire – format GML Tjänster för nedladdning/uttag

22 Fastighetskartan - format Shape Tjänster för nedladdning/uttag

23 Användningsstatistik uttagtjänster Start under mars månad 2013 Hittills 454 nedladdningar av fastighetskartan 42 kunder har valt att ansluta sig hittills

24 Lantmäteriets nedladdning/uttagtjänster

25 Tjänster nedladdning/uttag med hantering av förändringar hos Lantmäteriet? Inga nya nedladdningstjänster /uttag med hantering av förändringar finns i produktion. – Ex. på befintliga är produkten fastighetsavisering Alternativa lösningar: – Nedladdning + Versionsfråga Push av ändringsnotis Push av ändringar Analysarbete pågår Datamäng d

26 Tjänster nedladdning/direktåtkomst 15 st nedladdningstjänster /direktåtkomst i prod. – FR-Direkt paketet 13 st tjänster – OrtnamnDirekt – RegBetDirekt Bygger tekniskt på – SOAP XML/GML Datamäng d Tekniska lösningar: – Standarden SOAP - XML/GML; Typade frågor/operationer som repr. logik, typade svar i XML/GML – Standarden REST - GeoJSON: Fråga efter data/operation via URI, otypat svar i JSON OBS! REST/GeoJSON har vi ännu bara implementerat intern! Inväntar OGC-standard

27 FR-Direkt Tjänster nedladdning/direktåtkomst

28 Användningsstatistik direkttjänster ”FR-Direkt” Driftsättning januari 2013 Ca 10 miljoner anrop hittills Skatteverket, Infotrader är i gång

29 Lantmäteriets nedladdning/direktåtkomsttjänster

30 Registerenheter Totalt:4 848 402 Levande:3 387 057 Avreg:1 461 345 Planer och Markreglerande bestämmelser Totalt: 473 757 Servitut/Rättigheter Totalt:1 239 300 Fastighetsbildningsärenden Totalt:25 806 Berörda fastigheter:186 067 Svar: Inringade datamängder ingår i nuläget i FR-direkt FR-Direkt – Vilka data ingår?

31 Fastighet Samfällighet inkl. fiske, 3D Gemensamhets anläggning InskrivningByggnad Adress Taxering Register beteckning Markanvändnings- reglering Plan/Bestämmelse Rättighet Enhetliga gränssnitt FR-Direkt – Är det en tjänst? Adress Organisations nummer [Gränssnitt] Uppslagstjänster Grundläggande datatjänster FR-Direkt Svar: Nej, ett ”paket” som består av fristående tjänster Geometri Punkt, Linje,Yta [Gränssnitt] Lägenhet

32 E-tjänster Ny extern e-tjänst för kartor/bilder Ny karta (snabb cachad karta), Print-out funktion, Anpassad för olika browser-plattformar via responsive design Ligger ute i en betaversion KSO2.lantmateriet.se parallellt med KSO.lantmateriet.se Ny e-tjänst för att följa fastighetsbildningsärenden Lanseras inom kort Ny intern e-tjänst GeoVy under utveckling Ersättare för Autoka-Vy m snabbkarta DesktopLäsplattaSmartphone

33

34 Stödsystem och support för hantering av tjänster Geodata Användare (System/Person ) IAM Användnings loggning Användnings loggning BMC SLA Användar hantering Användar hantering ICC - Integrations center ICC - Integrations center Tjänste- katalog Tjänste- katalog Informationsplats Tjänste monitor Tjänste monitor Tjänste statistik Tjänste statistik Geodataportalen Metadata SAL-Klient Geodatasupport Beskrivningar FAQ Tjänst

35 Bastjänster för Fastighetsinformation Fastighetsdata Nedladdning/ direktåtkomst ÖFF- online ÖFF- online FR- Direkt FR- Direkt Visningstjänst Visning fastighet Visa avbildning Ladda ner delmängd Visa/FR- Webb Visning PBR Nedladdning/ Uttag ÖFF-uttag ÖFF- avisering ÖFF- avisering Ladda ner/synkronisera för lokal lagring FR-Avis FR-Ut Admind Sammanfattning Gränspkt

36 Bastjänster för Bild&Höjdinformation Bild&Höjddata Nedladdning/ direktåtkomst Nedladdning/ Uttag WCS Ortofoto WCS Ortofoto Visningstjänst Visning Ortofoto Visa avbildning Ladda ner delmängd Ladda ner /synkronisera för lokal lagring Orto Nedladdning Visning Ortofoto årsvisa Sammanfattning Höjd Nedladdning

37 Bastjänster för Geografisk information GGD, kartdata etc… Nedladdning/ direktåtkomst Nedladdning/ Uttag Visningstjänst Visning TWK Visa avbildning Ladda ner delmängd Ladda ner/synkronisera för lokal lagring Fastighets- karta Fastighets- karta Visning Allmänna kartor Visning TWK skiktad Ort- namn Index Sammanfattning Hydro


Ladda ner ppt "Information om geodatatjänster https://services.lantmateriet.se/..."

Liknande presentationer


Google-annonser