Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geodatatjänster 2014-03-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geodatatjänster 2014-03-27."— Presentationens avskrift:

1 Geodatatjänster

2 Lantmäteriets tjänstekoncept
Fastighet Berga 1:99 Vad användaren ser Konsumerande applikation Applikationen ”XXX Fastighet” Accesspunkt, behörighet Lantmäteriets förmedlingsnod Lantmäteriets geodatatjänster Tema: Tjänstebaserade möjligheter från Lantmäteriet Presentation av Lantmäteriets tjänstebaserade koncept avseende geodata. Distribution, användning och möjligheter att kombinera kartjänster med attribut. KONCEPT Som en myndighet med uppgift att tillhandahålla data arbetar vi så långt som möjligt med standardiserade produkter som ska kunna användas av så många som möjligt. När man vill ha skräddarsydda lösningar vill vi att man ska vända sig till någon av våra vidareförädlare. Vi försöker hålla ner mängden funktionalitet och komplexiteten utan att tappa återanvändbarhet, dvs att många kan använda samma produkter i olika tillämpningar. När vi pratar om vårt tjänstekoncept för geodata pratar vi endast om maskin- till maskintjänster eller så kallade bastjänster. Dvs man måste ha någon form av klient för att kunna nyttja tjänsterna, som minst krävs en webbläsare och då får man bara xml på skärmen. Det är sedan klienten som gör det möjligt att titta och interagera med geodatatjänsterna. En tjänst levererar en kartbild, du som användare vill veta mer om något i kartan och klickar vilket gör att klienten anropar en annan tjänst och hämtar andra data utifrån ditt val som sedan kan sampresenteras. Följer teknisk standard som används mest (med viss eftersläpning) – just nu WMS, WMTS, WS samt FTP och Atomfeed. Snart troligen även REST. Följer i möjligaste mån datastandard för datautbytesmodellerna Ska möjliggöra egna urval och konsumtion av endast de som man behöver utan att bli allt för komplexa (avvägning) Vi delar upp våra tjänster i tre typer: Lantmäteriets geodata Kartor Fastigheter Inskrivning Rättigheter (Uttags- Tjänster)

3 Lantmäteriets tjänstekoncept
Fastighet Berga 1:99 Vad användaren ser Konsumerande applikation Applikationen ”XXX Fastighet” Accesspunkt, behörighet Lantmäteriets förmedlingsnod Lantmäteriets geodatatjänster Tema: Tjänstebaserade möjligheter från Lantmäteriet Presentation av Lantmäteriets tjänstebaserade koncept avseende geodata. Distribution, användning och möjligheter att kombinera kartjänster med attribut. Vilka är målgruppen, deltagarna? Mindre medelstora kommuner, KFF, Användarna som sitter vid dator, vissa ansvariga för kart- och mätförvaltningen. KONCEPT Som en myndighet med uppgift att tillhandahålla data arbetar vi så långt som möjligt med standardiserade produkter som ska kunna användas av så många som möjligt. När man vill ha skräddarsydda lösningar vill vi att man ska vända sig till någon av våra återförsäljare. Vi försöker hålla ner mängden funktionalitet och komplexiteten utan att tappa återanvändbarhet, dvs att många kan använda samma produkter i olika tillämpningar. När vi pratar om vårt tjänstekoncept för geodata pratar vi endast om maskin till maskin tjänster eller så kallade bastjänster. Dvs man måste ha någon form av klient för att kunna nyttja tjänsterna, som minst krävs en webbläsare och då får man bara xml på skärmen. Det är sedan klienten som gör det möjligt att titta och interagera med geodatatjänsterna. En tjänst levererar en kartbild, du som användare vill veta mer om något i kartan och klickar vilket gör att klienten anropar en annan tjänst och hämtar andra data utifrån ditt val som sedan kan sampresenteras. Följer teknisk standard som används mest (med viss eftersläpning) – just nu WMS, WMTS, WS samt FTP och Atomfeed. Snart troligen även REST. Följer i möjligaste mån datastandard för datautbytesmodellerna Ska möjliggöra egna urval och konsumtion av endast de som man behöver utan att bli allt för komplexa (avvägning) Vi delar upp våra tjänster i tre typer: Lantmäteriets geodata Kartor Fastigheter Inskrivning Rättigheter Uttags- tjänster + fler objekt/tjänster

4 Direktåtkomsttjänster
Levererar informationsobjekt med geometri (när det finns) med högsta möjliga aktualitet Fastighet och samfällighet Rättighet Gemensamhetsanläggning (GA) Byggnad Planer och markreglerade bestämmelser Inskrivning Taxering Belägenhetsadress Samfällighetsförening Avser fråga – svar (direktåtkomst) Inom respektive tjänst finns ett antal möjliga frågor: Geografisk urval: ger refrenser till objekt Eller Hämtning av information med referens/id Vid hämtning av information kan man Hämta ”all” information inom informationsgruppen i svaret Hämta delar av innehållet i informationsgruppen i svaret Mönster, tjänsterna har samma uppbyggnad så långt det är möjligt Kartor Fastigheter Inskrivning Rättigheter Kartor i vektor

5 Direktåtkomsttjänster - hur ser svaret ut?
Direktåtkomsttjänster - hur ser svaret ut? Benämning på informationsdelmängd Sammanhållande abstrakt objekttyp innehållande identiteter och status Sammanlänkande objekt Objektidentitet Alternativt identitet Etikett Typ Objektstatus Geometri Geometriinformation ”Övrig information” Övrig information Basinformation Attribut Åtgärd Åtgärdsinformation Mönstret: Tunt, sammanlänkande objekt i ”mitten” innehållande nyckelbregrepp, etikett (beteckning), status samt eventuell typ. Geometri där det finns, t.ex. ej inskrivning. Basinformation, ett slags grundinfo. Historik, åtgärd etc. Historik Historisk information Relationer andra informationsslag Delmängder av information om objektet Informationsinnehåll i informationsdelmängden 5 5

6 Fastighet/Samfällighet*
* Fastighet och samfällighet är samma tjänst. Vilken information som levereras varierar beroende på om det är en fastighet eller samfällighet. Totalfråga inkl. geometri Geometri Totalfråga exkl. geometri Fastighet/samfällighet* Objektidentitet Fastighetsnyckel Objektstatus Åtgärd Andelar Äldre beteckning Basinformation Exempel på mönstret från Fastighetstjänsten: Delar som går att hämta separat. Funktionalitet att hämta allt, med och utan geometri. Historik 6

7 Direktåtkomsttjänster
Uppslagstjänster som svarar med referenser Registerbeteckning (ger referens till fastighet/er) Referens Uppslag Adress (ger referens till fastighet/er) Organisationsnummer (ger referens till fastigheter och taxeringsenheter som organisationen är ägare till) Uppslagstjänster där man använder kända begrepp för att hitta nycklar som tjänsterna kräver. Kartor Fastigheter Inskrivning Rättigheter Kartor i vektor

8 Direktåtkomsttjänster
I drift sedan januari 2013 Januari 2014, nya versioner av Samfällighetsförening (1.1.0) Markreglering (1.3.1) Rättighet (1.3.0) Februari 2014, nya versioner av Fastighet (1.5.0) Referens Uppslag Adress (1.2.0) Referens Uppslag Org. (1.0) Taxering (1.3.0) Nya versioner som kommit sedan driftstart januari 2013. Fastigheter Inskrivning Rättigheter

9 Direktåtkomsttjänster, versionshantering
Åtkomstpunkt XML-schema Vi har versioner av tjänsterna med treställiga versionsnummer. Första och andra siffran anger ”åtkomstpunkten”. Under en åtkomstpunkt kan parallella versioner finnas. Tredje siffran avser version av tjänsten (schemat). Version

10 Direktåtkomsttjänster, versionshantering
> 1.5.1 Bakåtkompatibel (schemaändring, konsumerande applikation fungerar fortsatt) Samma åtkomstpunkt Versionerna finns parallellt under en period > 1.6.0 Ej bakåtkompatibel (schemaändring) Ny åtkomstpunkt Versionerna finns parallellt eller är tvingande vid givet datum > 2.0.0 Helt ny tjänst med ny utbytesmodell (t.ex. inskrivning) Ingen parallelldrift, tvingande ändring vid givet datum Schemaändring men bakåtkompatibel, t.ex. ny frågefunktionalitet Schemaändring, t.ex. nya fält eller värdemängder, ej bakåtkompatibel Helt ny tjänst med ny modell

11 ÖFF-online upphör!! Frågor?
Direktåtkomsttjänster, ändring i samband med nytt inskrivningsregister, september 2014 Inskrivning, > 2.0.0 Gemensamhetsanläggning, > 1.4.0 Referens Uppslag Organisation, nytt i bakgrunden, ingen schemaändring ÖFF-online upphör!! Frågor? I samband med nytt Inskrivningsregister kommer nya versioner av Inskrivning Direkt och Gemensamhetsanläggning Direkt. Båda finns ute för test fr.o.m. nu! ( ). För Referens Uppslag Organisation sker ändringar bara internt bakom kulisserna och det blir ingen ändring i schemat. Nuvarande teknik för tillhandahållande via direktåtkomst mot Fastighetsregistret, ÖFF-online, upphör.


Ladda ner ppt "Geodatatjänster 2014-03-27."

Liknande presentationer


Google-annonser