Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geodatatjänster 2014-03-27 Lantmäteriets tjänstekoncept Lantmäteriets geodatatjänster Lantmäteriets geodata Applikationen ”XXX Fastighet” Konsumerande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geodatatjänster 2014-03-27 Lantmäteriets tjänstekoncept Lantmäteriets geodatatjänster Lantmäteriets geodata Applikationen ”XXX Fastighet” Konsumerande."— Presentationens avskrift:

1

2 Geodatatjänster 2014-03-27

3 Lantmäteriets tjänstekoncept Lantmäteriets geodatatjänster Lantmäteriets geodata Applikationen ”XXX Fastighet” Konsumerande applikation Vad användaren ser Kartor FastigheterInskrivning Rättigheter(Uttags- Tjänster) Lantmäteriets förmedlingsnod Accesspunkt, behörighet Fastighet Berga 1:99

4 Lantmäteriets tjänstekoncept Lantmäteriets geodatatjänster Lantmäteriets geodata Applikationen ”XXX Fastighet” Konsumerande applikation Vad användaren ser Kartor FastigheterInskrivning RättigheterUttags- tjänster Lantmäteriets förmedlingsnod Accesspunkt, behörighet Fastighet Berga 1:99 + fler objekt/tjänster

5 Levererar informationsobjekt med geometri (när det finns) med högsta möjliga aktualitet Fastighet och samfällighet Rättighet Gemensamhetsanläggning (GA) Byggnad Planer och markreglerade bestämmelser Inskrivning Taxering Belägenhetsadress Samfällighetsförening Direktåtkomsttjänster FastigheterInskrivning RättigheterKartorKartor i vektor

6 Geometri Geometriinformation Basinformation ”Övrig information” Övrig information Historik Historisk information Åtgärd Åtgärdsinformation Relationer andra informationsslag Sammanlänkande objekt Objektidentitet Alternativt identitet Etikett Typ Objektstatus Sammanhållande abstrakt objekttyp innehållande identiteter och status Delmängder av information om objektet Benämning på informationsdelmängd Informationsinnehåll i informationsdelmängden Attribut Direktåtkomsttjänster - hur ser svaret ut?

7 Fastighet/Samfällighet * * Fastighet och samfällighet är samma tjänst. Vilken information som levereras varierar beroende på om det är en fastighet eller samfällighet. Geometri Basinformation Andelar Historik Åtgärd Äldre beteckning Fastighet/samfällighet* Objektidentitet Fastighetsnyckel Objektstatus Totalfråga exkl. geometri Totalfråga inkl. geometri

8 Uppslagstjänster som svarar med referenser Registerbeteckning (ger referens till fastighet/er) Referens Uppslag Adress (ger referens till fastighet/er) Organisationsnummer (ger referens till fastigheter och taxeringsenheter som organisationen är ägare till) Direktåtkomsttjänster FastigheterInskrivning RättigheterKartorKartor i vektor

9 I drift sedan januari 2013 Januari 2014, nya versioner av – Samfällighetsförening (1.1.0) – Markreglering (1.3.1) – Rättighet (1.3.0) Februari 2014, nya versioner av Fastighet (1.5.0) Referens Uppslag Adress (1.2.0) Referens Uppslag Org. (1.0) Taxering (1.3.0) Direktåtkomsttjänster FastigheterInskrivning Rättigheter

10 Direktåtkomsttjänster, versionshantering http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fastighet/v1.5 XML-schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/fastighet/v1.5 /fastighet-1.5.0.xsd Åtkomstpunkt Version

11 Direktåtkomsttjänster, versionshantering 1.5.0 -> 1.5.1 – Bakåtkompatibel (schemaändring, konsumerande applikation fungerar fortsatt) – Samma åtkomstpunkt – Versionerna finns parallellt under en period 1.5.1 -> 1.6.0 – Ej bakåtkompatibel (schemaändring) – Ny åtkomstpunkt – Versionerna finns parallellt eller är tvingande vid givet datum 1.6.0 -> 2.0.0 – Ej bakåtkompatibel (schemaändring) – Ny åtkomstpunkt – Helt ny tjänst med ny utbytesmodell (t.ex. inskrivning) – Ingen parallelldrift, tvingande ändring vid givet datum

12 Direktåtkomsttjänster, ändring i samband med nytt inskrivningsregister, september 2014 Inskrivning, 1.2.0 -> 2.0.0 Gemensamhetsanläggning, 1.3.0 -> 1.4.0 Referens Uppslag Organisation, nytt i bakgrunden, ingen schemaändring ÖFF-online upphör!! Frågor?


Ladda ner ppt "Geodatatjänster 2014-03-27 Lantmäteriets tjänstekoncept Lantmäteriets geodatatjänster Lantmäteriets geodata Applikationen ”XXX Fastighet” Konsumerande."

Liknande presentationer


Google-annonser