Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning och support Maria Carlsson Karolina Ross Rikard Sohlenius.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning och support Maria Carlsson Karolina Ross Rikard Sohlenius."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning och support Maria Carlsson Karolina Ross Rikard Sohlenius

2 Nya begrepp Godkänd granskare för FMIS Godkänd registrerare för FMIS

3 Godkänd granskare för FMIS Ska i samband med fältarbete: - självständigt göra antikvariska bedömningar - dokumentera i enlighet med praxis för FMIS

4 Godkänd registrerare för FMIS Ska kunna: - med hjälp av olika tekniska verktyg registrera nyfynd och eventuellt redigera äldre registreringar - dokumentera i enlighet med praxis för FMIS

5 Utbildning - Utbildade granskare för FMIS - De som genomgår utbildning för att få motsvarande granskarkompetens - I första hand riktat till Skog & historia-projekt och fornminnesinventeringar Vem utbildas till registrerare?

6 Utbildning Hur går utbildningen till? Utbildning i Visby 2-3 dagar Registreringssessioner skickas till FMIS för granskning När sessionerna uppfyller kraven godkänns registreraren Registreringsklienten

7 Utbildning Hur går utbildningen till? Utbildning i Visby 3-4 dagar Kursdeltagaren tränar hemma Uppföljning hos kursdeltagaren 2-3 dagar FältGIS När sessionerna uppfyller kraven godkänns registreraren Registreringssessioner skickas till FMIS för granskning

8 Utbildning Manualer Manualer finns att hämta på Fornsöks hemsida, www.fornsok.se • Registreringsklienten - installation - registreringsteknisk manual • Lämningstyplistan • Handledning för inventering och dokumentation - del 1. Fälthandledning - del 2. Exempelsamling

9 • Registreringsinstruktioner – ärendehandläggning FMIS-registreringsklient (i första hand instruktioner för handläggning av ärenden) • Användarmanual – Registreringsapplikation för FMIS • FMIS och fastighetskartan • Att transformera kartor till SWEREF 99 med hjälp av ArcGIS Utbildning • FältGIS – Fältfångst • Användarmanual FältGIS2 • Anslut en ny GPS till handdator • Att registrera ytstora lämningar med FältGIS • Hur man fyller i kvalitetsmärkningen när man arbetar med FältGIS • Att transformera FältGIS-filer till SWEREF 99 TM • Uppdatera metadata i KMS Konverteringsverktyg Manualer FältGIS Registreringsklienten

10 Ansvarsfördelning RAÄ Godkänd registrerareÖvriga aktörer • Registreringsklienten • KMS konverteringsverktyg • FältGIS • Datauttag • Hårdvara: stationär dator, handdator och GPS • Mjukvara: ex. ArcGIS, ArcPad • Internetuppkoppling • Brandväggar • Underlag, t ex kartor • Koordinattransformering • LM ansvarar för support kring kartservice • Länsstyrelsen ansvarar för eget kartdata • Producenter av mjukvaror

11 Registreringsklienten (Intrasis) Problem vid installation, ominstallation och avinstallation Microsoft Vista Uppkoppling mot Internet – vid uppdatering av metadata samt vid registrering Begränsad keycode För många bilder och för många geometrier För långa bildtexter

12 KMS konverteringsverktyg Uppdatera metadatakontexten Kontrollera adressen Uppkoppling mot Internet vid uttag från KMS Ej för stora uttag

13 Fjärrtjänsten Flera olika inloggningar Lösenordet till portalen måste bytas med jämna mellanrum Måste radera sessioner samt tömma gammal data i Dropbox Inloggningen låser sig Problem att komma åt webbsidan Mer stabil miljö är på väg

14 Felmeddelande Save objekt… Kan inte hitta FMI-servern… Ett objekt av typen… vid registrering Ogiltig tidsstämpel Obligatoriska attribut Tomt felmeddelande vid uttag av gamla RAÄ-nr Felmeddelanden KMS Konverteringsverktyg - Registreringsklienten

15 - Ett gammalt system - Svåranpassat till nya mjukvaror - Bör byggas om FältGIS

16 Två versioner: - ArcPad6 och ArcPad7 samt windowsmobile 5 - ArcPad8 och ArcPad10 samt windowsmobile 6 Likheter mellan versionerna: - Samma blankett - Samma sökvägar - Samma begränsningar och buggar Skillnader: - Utseendet på ArcPad

17 Support www.fornsok.se

18 Support •Telefontider: 9-11.30, 13-16 (mån-fre) •Telefon: 08-5191 8571 •E-post: fornsok@raa.sefornsok@raa.se Fråga oss hellre en gång för mycket!

19 Frågor?


Ladda ner ppt "Utbildning och support Maria Carlsson Karolina Ross Rikard Sohlenius."

Liknande presentationer


Google-annonser