Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESB Effektiv Samverkan Byggnad ajourhållning av byggnadsobjektet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESB Effektiv Samverkan Byggnad ajourhållning av byggnadsobjektet."— Presentationens avskrift:

1 ESB Effektiv Samverkan Byggnad ajourhållning av byggnadsobjektet

2 Innehåll • En tillbakablick • Bakgrunden till ESB-arbetet • Effektiviseringsområden • Exempel • Effektiv process byggnad • Slutsats och fortsatt arbete • Tjänstebaserad uppdatering

3 Först en tillbakablick! En migrering av byggnad gjordes i mars 2011

4 All byggnadsinformation i samma databas! + + Ca 3 milj. byggnader i Fastighetsregistrets Byggnadsdel (BALK) Drygt 7 miljoner byggnadsobjekt med både registerinformation och geometrisk beskrivning Registerdata Byggnadsobjekt Objektets övriga egenskaper Byggnadstyp Husnummer Fastighets- tillhörighet Byggnadsstatus m.m. Grunddatalager UUID (Unik identitet) + övriga attribut Ca 7 milj. byggnader i Fastighetskartan (GGD) Geometri Objektets läge och form Koordinatsystem Lägesnoggrannhet Lägestyp: husliv, takkant

5 Vi jobbar nu med samma byggnadsobjekt!

6 Innehåll • En tillbakablick • Bakgrunden till ESB-arbetet • Effektiviseringsområden • Exempel • Effektiv process byggnad • Slutsats och fortsatt arbete • Tjänstebaserad uppdatering

7 Bakgrund till arbetet Effektiv Samverkan byggnad Förstudie 2011 16 Förbättrings- förslag • -----

8 Nytt uppdrag! Fortsätta med tre av förbättringsförslagen 1.Arbeta fram en s.k. idealprocess hur vi ska jobba för att få en effektivare samverkan mellan Lantmäteriet och kommunerna 2.Förankra processen hos alla berörda - Lantmäteriet och kommuner 3.Verka för snabbare uppdatering av registerkartan vid fastighetsbildningsärenden.

9 http://www.lantmateriet.se Idealprocess

10 Vad fann vi som kan effektiviseras hos Lantmäteriet och hos kommunerna?

11 Innehåll • En tillbakablick • Bakgrunden till ESB-arbetet • Effektiviseringsområden • Exempel • Effektiv process byggnad • Slutsats och fortsatt arbete • Tjänstebaserad uppdatering

12 Effektiviseringsområden! Detta har vi hittills gjort på Lantmäteriet • Förbättrad intern kommunikation -BAL-support och informationssamordnare ABT sitter tillsammans - informationssamordnare ABT jobbar i BAL-supporten -gemensamma möten för kalibrering -närheten gör att vi lär av varandra • Jobbar effektivare - informationssamordnarna ABT har ansvaret för hela avtalsuppföljningen samt Bilaga 3 och 4 • Verka för att registerkartan uppdateras snabbare

13 Effektiviseringsområden! Planerade förbättringar på Lantmäteriet • Bli bättre på att stödja kommunerna • Fortsatt utveckling av arbetsverktyg och kontrollverktyg • Effektivare verktyg för interna ajourhållningen

14 Effektiviseringsområden! Förslag på effektivisering hos kommunerna • uppgifter i geometrileveranser stämmer inte med det som registrerats i LINA. Därför behövs bättre samarbete internt mellan förvaltningarna. • onödiga brister kan undvikas genom att leveranserna alltid innehåller byggnadsgeometrier som är adressatta (för de byggnader som ska ha adress) och registrerade i LINA. • onödigt dubbelarbete kan undvikas genom att geometrileveranserna inte innehåller avregistrerade byggnader

15 Innehåll • En tillbakablick • Bakgrunden till ESB-arbetet • Effektiviseringsområden • Exempel • Effektiv process byggnad • Slutsats och fortsatt arbete • Tjänstebaserad uppdatering

16 Nya byggnader – schablon innan geometrileverans Vi kan undvika: • Adressbrister i LINA • Felaktigheter • Dubbeljobb Till vilken fastighet hör byggnaden??

17 Samstämmighet LINA - geometrileverans Antal byggnader… Placering och ändamål… Det är viktigt med bra kommunikation mellan bygglovshandläggare, LINA-handläggare, och de som är ute och mäter.

18 Att tänka på vid tillbyggnader • Tillbyggnad ska inte registreras som en schablon i LINA Detta ger: • Det skapas två byggnadsobjekt för samma verkliga byggnad Vid tillbyggnader ska inte schabloner registreras i LINA.

19 Att tänka på vid avregistrering av byggnad Det är viktigt att rivna eller nedbrunna byggnader avregistreras i LINA. Registrerad byggnad som inte byggs ska även avregistreras i LINA. Kopplad mot adress…

20 Innehåll • En tillbakablick • Bakgrunden till ESB-arbetet • Effektiviseringsområden • Exempel • Effektiv process byggnad • Slutsats och fortsatt arbete • Tjänstebaserad uppdatering

21 Effektiv process Byggnad Processen och processbeskrivning finns att hämta här Effektiv Samverkan Byggnad - ESB - Lantmäteriet

22 Ny byggnad

23 Ny byggnad registreras hos kommunen LINA Schablon Attribut Ändamål Planerad/ gällande Ny byggnad Lantmäteriets grunddata- lager

24 Schablon Attribut Planerad/ Gällande Ny byggnad Ändamål Kommunikation! Ny byggnad registreras hos kommunen Ny byggnad Lantmäteriets grunddata- lager

25 Geometrileverans till Lantmäteriet Topo systemet Kommunleverans av geometrier till Lantmäteriet Ny byggnad Lantmäteriets grunddata- lager FME

26 Ny byggnad registreras av Lantmäteriet Lagras i Lantmäteriets grunddatalager LINA Ev. brister visas i LINA Ny byggnad Lantmäteriets grunddata- lager

27 Ändrad byggnad

28 Byggnad ändras av kommunen LINA scha blon Attribut Ändrad byggnad Ändamål Alternativt

29 ArcMap Kommunleverans av geometrier till Lantmäteriet Byggnad ändras av kommunen FME Ändrad byggnad Lantmäteriets grunddata- lager

30 Byggnad ändras av Lantmäteriet Lagras i Lantmäteriets grunddatalager Ändrad byggnad Lantmäteriets grunddata- lager

31 Avregistrerad byggnad

32 Byggnad avregistreras av kommunen LINA Avisering om riven byggnad Geometrileverans – raderad del i sammansatt byggnad Lantmäteriet

33 Byggnad avregistreras av Lantmäteriet Byggnad med adresskoppling LINA Utredningsmarkeringar (KnAvreg) till Kommun

34 Innehåll • En tillbakablick • Bakgrunden till ESB-arbetet • Effektiviseringsområden • Exempel • Effektiv process byggnad • Slutsats och fortsatt arbete • Tjänstebaserad uppdatering

35 • Göra saker i rätt ordning • Bättre samverkan internt, både hos Lantmäteriet och hos kommunerna Vinsten blir: • Mindre brister i LINA (högre kvalitet på data och mindre extra jobb hos kommunerna) • Snabbare handläggning(aktuellare data) • Färre oklarheter (mindre dubbeljobb hos Lantmäteriet och kommunerna) • Ömsesidig förståelse och kunskap om varandras arbete Slutsats:

36 Fortsatt arbete med att effektivisera processen • Skapa ”övrigt utredningsfall” för avregistrering av adresskopplade byggnader m.m. • Publicera produktionsläget för byggnader externt • Klargöra hanteringen av byggnadsnamn

37 Innehåll • En tillbakablick • Bakgrunden till ESB-arbetet • Effektiviseringsområden • Exempel • Effektiv process byggnad • Slutsats och fortsatt arbete • Tjänstebaserad uppdatering

38 Grunddata- produkter Kommunerna uppdaterar grunddata, (BAL-information, byggnader, adresser och lägenheter) Användare Nuläge! Grunddata hos Lantmäteriet Byggnader, adresser och lägenheter Register- information via LINA Tjänster Fil med geo- metrier Bearbetning av Lantmäteriet Tjänster Lantmäteriets produktion genom fotogrammetri i Toposystemet

39 Användare Byggnader, adresser och lägenheter XML-fil med hela objektet Tjänster Uppdaterar direkt från det egna handläggningsstödet Tjänstebaserad uppdatering! Tjänster Kommunerna uppdaterar grunddata, (BAL-information, byggnader, adresser och lägenheter) Grunddata- produkter Grunddata hos Lantmäteriet Lantmäteriets produktion genom fotogrammetri i Toposystemet

40 Vad behöver kommunen göra? • Kontakta sin systemleverantör för att anpassa kommunens handläggningssystem till tjänsterna. • Kontakta Lantmäteriet för att meddela att kommunen vill gå över till tjänstebaserad uppdatering. • När kommunens handläggningsstöd är anpassat så testas tjänsterna i dialog med Lantmäteriet. Testfall finns. • Kommunens databas synkroniseras med Lantmäteriets grunddatasystem innan driftstart. Mer information om tjänstebaserad uppdatering finns att läsa härhär

41 Tjänstebaserad uppdatering Stor insats pågår för att ta fram hur vi ska samverka • Införa rutiner och regler för tjänstebaserad uppdatering • Regler innanför och utanför kommunens ansvarsområde http://www.lantmateriet.se


Ladda ner ppt "ESB Effektiv Samverkan Byggnad ajourhållning av byggnadsobjektet."

Liknande presentationer


Google-annonser