Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geografisk information — Webbkartografi — Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster TK 570 2014-09-07 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geografisk information — Webbkartografi — Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster TK 570 2014-09-07 1."— Presentationens avskrift:

1 Geografisk information — Webbkartografi — Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster TK 570 2014-09-07 1

2 Om kommittén för Webbkartografi n Deltagare och finansiärer är: 2014-09-07 2 Carmenta AB Eskilstuna kommun Försvarets Materielverk Försvarsmakten HVK GISassistANS Lantmäteriet Lunds universitet GIS- centrum Malmö stad Metria AB MSB Sjöfartsverket SGU Stockholms läns landsting Sundsvalls kommun Trafikverket MSB Vectura

3 Bakgrund n Utvecklingen går mot ett tjänstebaserat utbyte av geodata n Geodata (kartor) konsumeras direkt från olika leverantörer n Ett tjänstebaserat utbyte ställer nya krav och tekniken ger nya möjligheter n För att nå full effekt krävs att kartografin är anpassad så att blir användbara i kombination 2014-09-07 3

4 Accessing services from different sources (WMS, WFS, ….) Several layers on top of each other

5 Syfte  Komma överens om riktlinjer för presentation och kombination av webbkartografiska geodatatjänster  Öka kunskapsnivån på området 2014-09-07 5

6 Mål Ta fram vägledningsdokument med riktlinjer för hur arbetet med webbkartografisk utformning bör bedrivas med hänsyn till bl.a. : nSampresentation av geodatatjänster nMöjlighet att framhäva kartinformationens främsta budskap nMålgruppen nGeneraliseringsgrad nKonstnärlig frihet nSkalintervall nPrestanda nTillgänglighet nUtskriftkrav nKartografisk tradition  definiera viktiga termer på området 2014-09-07 6

7 Geografisk information — Webbkartografi — Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster 2014-09-07 7 Rapporten handlar om hur man bör konstruera en webbkarttjänst så att dess kartskikt blir så användbara som möjligt när de kombineras Arbetet med riktlinjerna kommer att fortsätta löpande under 2014 och redovisas med publicering av fler utgåvor. Det arbete som återstår är framför allt riktlinjer för utformning av alternativa kartografiska presentationssätt. Riktlinjerna är förslag, ej fastställda!

8 Ansvar Myndigheter som har ett tematiskt informationsansvar bör också ta ansvar för val av färger och symboler. De informationsansvariga bör i möjligaste mån stämma av dessa val med varandra. De informationsansvariga bör publicera sina färger och symboler. Valen bör vara medvetna ställningstaganden grundade på tradition och logik. 2014-09-07 8

9 Kriterier n Begriplighet n Läsbarhet n Klarar av ett stort skalomfång n Informationsförlust n Associativa egenskaper n Tematiskt djup och tematisk gruppering n Del av färgrymden 2014-09-07 9

10 Klient n Användaren bör ha möjlighet att tända och släcka kartskikt som en metod för att öka läsbarheten. Många klienter klarar även att användaren ger ett kartskikt viss transparens. 2014-09-07 10

11 Skärm n Tjänsten bör fungera både på datorskärmar, surfplattor och smarta telefoner. n Tittskåpens kartfönster ska kunna användas med fingerrörelser för både navigering och panorering samt in- och utzoomning. 2014-09-07 11

12 Bakgrundsskikt 2014-09-07 12 Bakgrundskartans uppgift är att vara ett orienterande stöd till en karta vars huvudsakliga syfte är att presentera tematisk information. Kartskikt som ska användas som bakgrundskarta bör finnas i en nedtonad variant.

13 Bakgrundsskikt forts. Kartskikt som ska användas som bakgrundskarta bör finnas i en detaljfattig variant. 2014-09-07 13

14 Bakgrundsskikt forts. Detaljer i bakgrundskartan bör kunna framhävas. 2014-09-07 14

15 Alternativa kartskikt 2014-09-07 15 Webbkarttjänsten bör erbjuda alternativa kartskikt för presentation av en objekttyp. Varje valbart kartskikt bör presentera få och samhörande objekttyper. Kartskikt bör erbjudas så att det är möjligt att ha såväl ett mörkt ortofoto som en ljus nedtonad karta som bakgrundsskikt.

16 2014-09-07 16 Alternativa kartskikt

17 Texter i kartan 2014-09-07 17 Texter bör hanteras som ett separat kartskikt. Texter är antingen ett attribut till en objekttyp eller en egen objekttyp med ett läge på marken. Genom att texterna finns i ett eget kartskikt ökar möjligheterna till presentation. Texter bör finnas i alternativt utförande vad gäller storlek och färg. Texter bör finnas som alternativ där olika strategi har använts för urval och placering.

18 2014-09-07 18

19 Transparens Lösningen innebär att varje objekttyp symboliseras med en kombination av en viss färg med viss transparens och en konturlinjelinje av viss färg och grad. Fördelar: En objekttyp kan ha samma symbolisering vid olika skalor. Det är lätt att avgöra vad som är innanför och utanför området. Informationen i bakgrundskartan framträder tydligt. Nackdelar: Nya färger skapas när områden överlappar varandra. Det är svårt att utläsa vilken objekttyp som avses. 2014-09-07 19

20 2014-09-07 20

21 Andra aspekter n Färger n Linjer n Punkter n Ytor n Symboler n Verktyg för t.ex. zoom och panorering n I nuläget en lista på ca 80 riktlinjer… 2014-09-07 21

22 2014 och framåt 2014-09-07 22 start 2012 2013 2014 nu vägval ”alternativa kartskikt” Rapport 0.5 terminologi arkitektur principer erbjudande ej kartografi Rapport 0.6 0.5+kartografi 0.9 SIS-TR ”alternativa kartskikt” 2015 ? SIS-TR ”stilmallar” 0.8

23 2014 och framåt 2014-09-07 23


Ladda ner ppt "Geografisk information — Webbkartografi — Riktlinjer för utformning av webbkarttjänster TK 570 2014-09-07 1."

Liknande presentationer


Google-annonser