Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges kommuner och Lantmäteriet i tajtare samverkan Svensk geoprocess bidrar till effektivare informationsförsörjning med enhetliga geodata.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges kommuner och Lantmäteriet i tajtare samverkan Svensk geoprocess bidrar till effektivare informationsförsörjning med enhetliga geodata."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges kommuner och Lantmäteriet i tajtare samverkan Svensk geoprocess bidrar till effektivare informationsförsörjning med enhetliga geodata

2 Allt fler nyttjare och nya användningsområden som behöver harmoniserade geodata Förbättrar möjligheterna till att dra nytta av utvecklingen inom IT- och tjänsteområdet Ett viktigt bidrag till myndigheternas gemensamma arbete inom E-förvaltning Svensk geoprocess tar tillvara de nya möjligheterna för att uppnå visionen Svenskt Lantmäterivisionen Svenskt Lantmäteri Varför tajtare samverkan?

3 Bättre samordning med Svensk geoprocess Tydliggör vem som gör vad – minskar risken för dubbelarbete – samverkar när vi tjänar på detta Myndighetsutövning utgår från rätt underlag oavsett handläggande organisation Möjliggör enhetliga leveranser av geodata oavsett administrativa gränser

4 Mål för Svensk geoprocess Hög tillgänglighet till gemensamma geodata och Baskarta/or Effektiva processer för insamling, förvaltning och tillhandahållande av geodata Effektiv samverkan för att säkerställa myndighetsutövning utifrån de bästa och mest aktuella geodata Väl fungerande ekonomiska modeller för samverkan kring geodata … till stöd för samhällsbyggnadsprocessen, miljöarbete m.m. …

5 1.Stomnäts- och transformationsdata 2.Bild- och höjddata 3.Topografiska data 4.Adresser, byggnader, m.m. 5.Information om fastigheter, planering, fastighetsbildning, bygglov osv. 6.Baskarta/or (sammanställningar av geodata ovan) Prioriterade fokusområden

6 Delmål under 2013 Enhetliga Referenssystem Alla kommuner har bytt till SWEREF 99 och ytterligare ~40 har gått över till RH 2000 Specifikationer Flygbild och Laserdata fastställda, publiceras i HMK BiLa version 2.0, och därefter motsvarande för Ortofoto och Höjdmodell Topografiska data och byggnader specifikationsarbetet påbörjas WMS-/Visningstjänster driftsatta som visar Information om lägesnoggrannhet på fastighetsgränser och gränspunkter Information om stompunkter

7 Några grundläggande principer Geodata hanteras i 3D enligt nationellt standardiserade specifikationer Geodata hanteras i flera olika kvalitetsklasser (detaljeringsgrader) Geodata levereras enhetligt i SWEREF99/RH2000 Geodata beskrivs enligt gemensam objekt-, attribut- och metadatastandard Geodata presenteras med en gemensam layout Geodata finns beskrivna på geodata.se

8 Harmoniserade geodata I den harmoniserade datamängden ingår främst kommunal information och även information från Lantmäteriet

9 Vi har i dag ingen gemensam datastandard och ingen enhetlig datamängd Samhället efterfrågar en harmoniserad datamängd Svensk geoprocess siktar på att lägga ihop pusslet till en enhet med harmonisering av vissa grunddata och gemensam avgiftsmodell

10 Kopplingen till Geodatasamverkan På sikt ska den nya gemensamma datamängden som definierats i Svensk geoprocess kunna tillhandahållas via den infrastruktur som byggs inom Geodatasamverkan Data ska kunna tillhandahållas enligt gemensamma villkor och enligt en gemensam avgiftsmodell


Ladda ner ppt "Sveriges kommuner och Lantmäteriet i tajtare samverkan Svensk geoprocess bidrar till effektivare informationsförsörjning med enhetliga geodata."

Liknande presentationer


Google-annonser