Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allergisamordning i Stockholms Län Marina Jonsson Allergisamordnare, Barnsjuksköterska Centrum för Arbets- och Miljömedicin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allergisamordning i Stockholms Län Marina Jonsson Allergisamordnare, Barnsjuksköterska Centrum för Arbets- och Miljömedicin"— Presentationens avskrift:

1 Allergisamordning i Stockholms Län Marina Jonsson Allergisamordnare, Barnsjuksköterska Centrum för Arbets- och Miljömedicin marina.jonsson@sll.se

2 Allergisamordning Bedriva allergipreventivt arbete genom förebyggande verksamhet både till medborgare som har en allergi och även till de som kan ha risk att bli allergisk Utbildning, seminarier, nätverk, kommuner, sprida kunskap från forskning (Bamse), miljöhälsorapporter Skolan och förskolans personal, Miljö- och Hälsoskyddsinspektörer, Hälso- och sjukvårdspersonal, skolsköterskor

3 Allergi i förskola och skola

4 Miljöhälsorapport 2013 Genomgång av forskningsresultat + enkät Enkät till föräldrar till barn: –8 månader –4 år –12 år Ca 36 000 svar Jämförelse med resultat från 2003 Regional rapport: http://www.slso.sll.se/upload/CAMM/M HR_Stockholm_2013.pdf Nationell rapport: http://ki.se/content/1/c6/16/39/59/MHR20 13.pdf

5 Allergisjukdomar- en folksjukdom hos barn och ungdomar Astma hos 4-åringar och 12-åringar mellan år 2003-2011:  Hos 4-åringar har astma ökat från 6,1 till 9,5%  Hos 12-åringar har astma ökat från 6,4% till 8,9%  Vanligare hos pojkar  Förekomst av astma är högre bland barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå Källa: Miljöhälsorapport 2013 5

6 Läkardiagnostiserad astma Astma fortsätter att öka i alla åldersgrupper

7 Regionala Miljöhälsorapporten 2013 4 år8 år12 år16 år 200320112003201120032011 Astma8,29,96,98,07,18,48,5 Hösnuva3,12,37,16,87,713,716 Böjveckseksem8,97,1 8,66,18,25,0 Födoämnesallergi4,45,05,48,44,68,48,1 Något av ovan20192022182625

8 Rapport om allergi och miljö i förskolan och skolan (mars 2013)  Rapporten är framtagen av socialstyrelsen i uppdrag av regeringen  Den visar på en rad brister i rutiner, kompetens och kontinuitet: – Utbildning och kommunikation –inomhusmiljön –utomhusmiljön –mathantering –idrott –ansvarsfördelning

9 Brist på kunskap Rektorer och förskolechefer har ett ansvar för att miljön är trygg för barnen men har ofta otillräcklig kunskap för att se till att rätt åtgärder sätts in Lokalvårdare och fastighetsskötare saknar ofta kunskap hur städningen bör utföras och hur ventilationsanläggningar bör underhållas Socialstyrelsen rapport Allergi i förskola och skola 2013

10 Brist på kunskap Lärare och förskole pedagoger har ofta otillräckliga kunskaper för att göra vardagliga anpassningar till barn med allergier och är ofta osäkra när det gäller att tolka tecken på besvär och ge hjälp vid medicinering Kunskap om födoämnesöverkänslighet och specialkost bland kökspersonal är låg. Detta ökar risken för förväxlingar. Det händer också att barns födoämnesallergi ifrågasatts Socialstyrelsen 2013

11 Oklara ansvarsförhållanden Idag finns ingen myndighet som har en sammanhållande överblick och ansvar -Det övergripande förebyggande allergiarbetet i skolan -Lokaler, städning, ventilation -Skolcafé -Socialstyrelsen 2013

12 Inomhusmiljö Många lokaler uppfyller inte de regler som finns i inomhusmiljön -Ventilation -Fuktskador -Städning -Socialstyrelsens rapport 2013 Allergi i skolan och förskolan

13 Försämrade lokaler och städning Lokaler har blivit sämre i förskolor och skolor Underhållet är eftersatt Vanligare med fukt – och mögelskador Städningen har blivit sämre (kvalitetens styrs ej vid upphandlingar utan kostnaden) Skollokaler blir allt mer lik hemmiljöer (myshörnor, dammsamlade mm Socialstyrelsen rapport allergi förskola och skola 2013

14 Skolan Sveriges största arbetsplats! Arbetsmiljölagen gäller för dem också!

15 Bristande kommunikation och samverkan Det saknas rutiner för hur informationsöverföring och kommunikation mellan elevhälsa, skola, barn och föräldrar ska gå till vid allergisjukdomar Även mellan kommunernas olika förvaltningar och nämnder tex mellan utbildningsförvaltningen och miljö och hälso- skyddsnämnden (lokaler, ventilation och upphandling av städning) Socialstyreslens rapport allergi i skola och förskola 2013

16 Föräldrar till barn med astma Frustrationer  Att inte bli trodda av personalen i förskolan och skolan  Att inte alltid barnens symtom togs på allvar  Ibland glömde personalen att ge mediciner  Att inte bli lystnad på när de ville ha förändringar gjorda Förväntningar  Ökad förståelse att barn med astma har andra behov än barn utan astma  Skolorganisationen måste anpassas till barn med astma  De ville att förskole och skolpersonalen hade mer kunskap om astma och ge mediciner när det behövdes. Jonsson et al, Journal of asthma 2013. Experiences of living with asthma – a focus group study with adolescents and parents of children with asthma

17 Särlösningar pekar ut De anpassningar som görs skapar ofta särlösningar för enskilda barn med allergi. De särskiljer, pekar ut och stigmatiserar Generella lösningar bör väljas -Städning är så bra att alla mår bra -Regler för starka parfymer och irriterande kemikalier -Socialstyrelsen rapport 2013 allergi i skolan och förskolan

18 Pälsdjur Pälsdjurshalter ger besvär hos pälsdjursallergiska barn Minska tillförseln genom olika grupperingar eller använda skolkläder Vid normenlig luftomsättning, mindre dammsamlade föremål och frekvent städning är halterna lägre Socialstyrelsen 2013

19 En studie om skolbarn med astma visade att… …barn med kattallergi och astma och som gick i klasser med många kattägare… –hade 3% sämre lungfunktion –ökade kortisondosen 17% –använde dubbelt så mycket luftrörsvidgande mediciner …efter skolstart jämfört med innan 1 Almqvist et al. 2001

20 Vilka råd kan ges Vi utsätts för allergen överallt (skolan, förskolan, kollektivtrafik, affärer m.m.). Allergener förs mellan olika miljöer, ansamlas och är svåra att ”städa bort”  Undvik dammsamlande föremål och textilier, underlätta städningen genom att plocka undan  Skåp istället för hyllor  Informera barn och föräldrar att inte gosa med sina djur innan skolan (och byt gärna strumpor varje dag!)  Förbjud ridkläder i skolan!  Känsliga barn ska inte sitta bredvid djurägare  Speciallösningar endast i undantagsfall  Känsligheten är mycket individuell, det finns inget gränsvärde! Minska tillförseln av allergener till skolan!

21 Hur påverkas pollenallergiska barn i förskola och skola?  Skolresultat och koncentrationsförmågan påverkas under pollensäsong  De får sämre sömn och är trötta på dagarna  Känsla av nedstämdhet och minskad tro på framtiden  Har lika påverkad livskvalitet som barn med diabetes och epilepsi  Orkar inte vara ute och leka med sina kompisar kan leda till stillasittande Kiotseridis et al. Juni 2013

22 Råd under pollensäsongen  Undvik att ha öppet fönster i klassrummet  Tänk på att alla kläder innehåller pollen efter utevistelse  Pollenallergiska barn bör kunna stanna inomhus under dagar med mycket pollen i luften – Viktigt att tänka på vid idrottslektioner och lek/aktiviteter utomhus  Undvik att sitta i gräs om man har gräsallergi, undvik gräsklippning under skoltid  Under pollensäsongen kan pollenallergiker vara särskilt känsliga även för andra annat, som dofter, damm (allergener)

23 Ytterligare råd  Beakta allergiaspekten vid planering av den gröna miljön i och strax utanför skolan/förskolan  Plocka inte in ris eller kvistar från lövträd  Var medveten om korsreaktioner mellan t.ex. pollen och födoämnen  Använd krukväxter med gröna blad, ex. ampellilja, men tänk på att…  …det finns allergiframkallande växter, t.ex. benjaminfikus, julstjärna, s:t paula, hyacinter  …jorden kan innehålla bl.a. mögelsporer www.alltompollen.se

24 Korsreaktioner med födoämnen  Lövträd: Hasselnöt, jordnöt, alla stenfrukter och kärnfrukter (äpple, päron, persika etc), kiwi, morot och potatis  Gråbopollen: selleri, persilja, koriander, kamomill  Baljväxter: Ärter, bönor, linser, sojaböna, jordnöt, lakrits  Timotej: Vete

25 Luftföroreningar Luftföroreningar utomhus vid förskolor och skolor kan ge besvär från nedre luftvägar speciellt hos barn med astma Spädbarn som utsätts för luftföroreningar från vägtrafiken riskerar försämrad lungfunktion i skolåldern Sambanden var särskilt starka för barn med allergi och pojkar liksom barn med astma Schultz E et al. Traffic-related Air Pollution and Lung Function in Children at 8 Years of Age. Am J Respir Care Med. 2012; 186 pp 1286-1291

26 Tobaksrök Exponering för andras tobaksrök kan ge akuta och kroniska luftvägseffekter Tobaksrökning är förbjuden i svenska skolor och förskolor både inomhus och i närområdet utomhus men det finns brister I en undersökning angav 73% av eleverna att det förekommer rökning på skolgården Socialstyrelsen allergi och miljö 2013

27 Förekomst av tobaksanvändning under graviditeten Mammor till 8 månader gamla barn tillfrågades 6,6% av mammorna använde cigaretter, snus eller nikotinersättning under graviditeten Minskning från 12% 2003 Källa: Miljöhälsorapport 2013

28 Förebyggande råd  Samband mellan moderns rökning under graviditeten och astmaliknande pipande och väsande andning hos barnet Lannerö et al 2008  Mödrars rökning under graviditet ökar risken för astma hos skolbarn. Detta gäller även mödrar som rökt i början av graviditeten Neuman, Bergström et al 2012

29 Förekomst av rökning 5% pojkar och 15% flickor röker vid 16 år Ungdomar med eller utan astma röker lika mycket som ungdomar utan astma Rökning var vanligare bland ungdomar vars föräldrar röker 25% jämfört med 9% hos icke rökande föräldrar Hellberg et al, 2013 Asthma and smoking habits among adolescents in Bamse cohort, a gender perspective

30 Tobak  Kunskap om tobakslagen  Tobakslag (1993:581)  Röklukt i kläder, hår och andedräkt kan ge besvär  Rökfri arbetstid

31 Mat Idag finns riktlinjer för rutiner på skolor och förskolor att erbjuda anpassad kost Brister i dessa rutiner kan ge upphov till akuta födoämnesreaktioner som kräver sjukhusvård och skapar oro och otrygghet Brister i rutiner kring servering och rengöring finns, hålla isär kärl och ytor för den anpassade kosten Socialstyrelsen allergi och miljö i skola och förskola

32 >90 % av födoämnesallergier hos barn kommer från 6 födoämnen  Mjölk  Ägg  Fisk  Soja  Jordnöt  Vete

33 Barn under 1 år:mjölk, ägg (fisk) Äldre barn: jordnötter, nötter, skaldjur, ev soja Födoämnen som kan ge livshotande allergiska reaktioner: mjölk, ägg, nötter, jordnötter och soja Födoämnesallergi Specificerade symtom från luftvägar, hud eller mage eller tarm vid intag av födoämnen (diagnos ska ställas av läkare)

34 Förbud mot nötter, mandel och jordnöt i skolorna  Inom kommunen kan beslut tas  Hålla skolan ren från nöt, jordnöt, mandel, sesamfrö och mandel  Undvika olyckstillbud med risk för allvarliga allergiska reaktioner  Det finns en risk för sammanblandning av nötter, jordnöt och mandel därför bör alla dessa inkluderas  Förbudet ska gälla utflykter, föräldrafika, disco, personalens kaffebröd

35 Skolan/förskolan skall anmäla om fel mat serveras  Enl. livsmedelsverkets regler ska incidenter där ett barn serveras mat det inte tål anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden och vidare till livsmedelsverket  Om det rör sig om ett allvarligt tillbud som lett till att barnet behövt söka Hälso- och sjukvården ska det anmälas till Arbetsmiljöverket

36 Ansvar/tillsyn/kontroll ObjektAnsvarTillsyn/kontrollVägledning Lokaler i skolaRektor, huvudman, fastighetsägare Miljö och Hälsoskyddsnämnd, Arbetsmiljöverket Skolinspektionen Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket Skolverket Lokaler i förskola/fritidshem Rektor, förskolechef, fastighetsägare, huvudman Miljö och Hälsoskyddsnämnd Arbetsmiljöverket Skolinspektionen Socialstyrelsen skolverket Måltider i skolaLivsmedelsföretaga re, rektor, huvudman Miljö och Hälsoskyddsnämnd Skolinspektionen Livsmedelsverket Skolverket Måltider i förskolaLivsmedelsföretaga re, förskolechef, huvudman Miljö och Hälsoskyddsnämnd skolinspektionen Livsmedelsverket skolverket TobaksrökningRektor, huvudman, förskolechef Arbetsmiljöverket (skolor) Miljö och Hälsoskyddsnämnden (förskolor Arbetsmiljöverket(s kolor) Folkhälsoinstitutet (förskolor)

37 Öka kunskap kring allergi-sjukdomar ute i kommunerna En kommun förskolor och skolor Sex tillfällen 235 deltog från 15 skolor och 27 förskolor Seminarier, allergier förekomst, symtom på allergier hur man hanterar allergiska sjukdomar, pollen och pälsdjursallergi, inomhusmiljö och allergironden

38 Vår utvärdering Mer kunskap kring födoämnesallergier Mer kring hur man hanterar allergiska reaktioner och mediciner Mindre om inomhusmiljön för de kan inte påverka den Mindre om statistik och forskning 46% utförde allergirond i någon form Vänder vi oss till fel målgrupp?

39 Utvärdering från kommunen Viktigt att medvetandegöra att arbetsmiljön är viktig Nöjda Viktigt att personalen som arbetar direkt med barnen går dessa utbildningar och får en grund att arbeta vidare med Kan detta minska antalet incidenter?

40 Åtgärder Öka kunskap Införa allergironder Samarbete Vägledning

41 Ha barnen i fokus  Barn behöver trots sin allergi få känna att de kan vara som alla andra barn

42 Stort Tack! Ser fram emot fortsatt samarbete! Marina Jonsson Allergisamordnare, Barnsjuksköterska marina.jonsson@sll.se


Ladda ner ppt "Allergisamordning i Stockholms Län Marina Jonsson Allergisamordnare, Barnsjuksköterska Centrum för Arbets- och Miljömedicin"

Liknande presentationer


Google-annonser