Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemikaliesmarta förskolor. Kemikaliebanta för en giftfri förskola Under 2015-2016 genomfördes projektet ”Kemikaliebanta för en giftfri vardag” Två olika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemikaliesmarta förskolor. Kemikaliebanta för en giftfri förskola Under 2015-2016 genomfördes projektet ”Kemikaliebanta för en giftfri vardag” Två olika."— Presentationens avskrift:

1 Kemikaliesmarta förskolor

2 Kemikaliebanta för en giftfri förskola Under 2015-2016 genomfördes projektet ”Kemikaliebanta för en giftfri vardag” Två olika målgrupper, förskolor och hushåll Syftet var att öka deltagarnas medvetenhet om kemikalierisker i vardagen och ge deltagarna verktyg för att minska riskerna Fokus låg på gifter i barns vardag

3 Barn och ungdomar är sårbara Deras kroppar är under utveckling – hjärna, nervsystem, fortplantnings- och immunsystem och inre organ. Hormonssystemet viktigt. Barn äter, dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Barn utforskar saker genom att stoppa dem i munnen. De leker på golvet och exponeras mer för damm.

4 Exponering av kemikalier i förskolan På förskolor: Forskare hittar hormonstörande ämnen som ftalater, flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen i damm på förskolor. Många leksaker, samt saker som inte är ämnade att vara leksaker. Mycket plast. Barnens lek på golvet, och sug på händer och leksaker, bidrar till problembilden. Idag är det mycket fokus på barn och kemikalier på nationell nivå.

5 Vad innebar det att delta i projektet? 20 förskolor deltog i projekt Kemikaliebanta Deltagarna fick 5 olika uppdrag I varje uppdrag ingick det att - inventera hur det ser ut på förskolan - gå igenom och diskutera rutiner - se över materialval vid nyinköp - börja rensa ut dåliga produkter - rapportera hur det har gått

6 Uppdragen handlade om Utemiljön Leksaker och elektronik Maten och det vi äter på Sunt ren och hygien Byggmaterial, möbler och textilier

7 Ämnen som vi uppmärksammat i projektet Ftalater Flamskyddsmedel Perflourerade ämnen Farliga metaller Allergiframkallande ämnen Mycket är förknippat med plast, i första hand PVC och polykarbonat.

8 Resultat Positivt med många engagerade pedagoger! Inventeringen visar att det finns mycket att göra Mycket kan göras snabbt och enkelt! Relativt lätt att rensa ut bland leksaker I andra fall kostar åtgärderna mer, till exempel när det gäller att byta ut sovmadrasser och golv. Viktigt med bra upphandlingar för att underlätta för pedagogerna! Behov av att informera om vad som görs.

9 Lokala mål Strategisk färdplan Hälsa och delaktighet (ska uppnås till år 2020) Giftfria offentliga miljöer för barn Miljömål Nytt material och produkter som används i offentliga miljöer för barn ska vara fritt från farliga ämnen senast år 2020. Befintligt material ska fasas ut successivt. Åtgärd: Framtagande av handlingsplan giftfri förskola

10 Syftet med handlingsplanen Kommunala förskolor ska vara kemikaliesmarta miljöer för barn. Med handlingsplanen vill vi Öka kunskap om kemikalierisker i förskolemiljön bland berörda förvaltningar. Underlätta utfasning av material som innebär att barn exponeras för farliga kemikalier. Ta fram mål som ger vägledning inför upphandling och materialval. Ge stöd åt förskolor att ta fram egna handlingsplaner

11 Handlingsplan med fyra delar: 1.Bakgrund Information om ämnen med skadliga egenskaper och varför de ska undvikas. 2.Mål/policy 3.Lista med åtgärder Med kort motiv/förklaring till åtgärden 4.Mall för handlingsplan

12 Åtgärder Indelning i tre nivåer, baserat på risk, effekt, svårighetsgrad och kostnader: Nivå 1: Åtgärder där förskolor relativt enkelt och till en låg kostnad, kan ta bort stora kemiska risker för barnens hälsa. Nivå 2 och 3: Åtgärder som kan vara svårare att genomföra och är ibland förknippade med högre kostnader.


Ladda ner ppt "Kemikaliesmarta förskolor. Kemikaliebanta för en giftfri förskola Under 2015-2016 genomfördes projektet ”Kemikaliebanta för en giftfri vardag” Två olika."

Liknande presentationer


Google-annonser