Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimat och transporter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimat och transporter"— Presentationens avskrift:

1 Klimat och transporter
Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik

2 Grön Trafik Grön Trafik arbetar för att minska klimatpåverkan från våra resor och transporter genom olika projekt om hållbara transporter. Dessutom informerar Grön Trafik om klimatfrågan och följer upp kommunens koldioxidutsläpp i miljöledningssystemet och är kommunens representant i klimatkommunnätverket.

3

4 Jämtlands klimat 2100 Vinter Vår Sommar Höst Årsmedel Temperatur
+ 6 °C + 4 °C + 3 °C Nederbörd + 40 % + 20 % + 10 % Avrinning Ökning Minskning % Islossning I fjällsjöarna ca 20 dagar tidigare - 20 dagar Snötäcke Cirka 50 dagar färre är snötäckta - 50 dagar Snöfall Maximala snötäcket minskar från ca 300 till 200 mm - 30 % Växtsäsong Vegetationsperioden ökar med ca 60 dagar

5

6 Växthusgaser totalt Östersunds kommun (enl. SMED)

7 Fossila koldioxidutsläpp i Östersunds kommun som geografisk enhet (lokal elmix)

8 Fossila koldioxidutsläpp från kommunal verksamhet

9 Inriktningsmål för miljö 2015
Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 2030 Östersunds kommun är ledande i gröna transportfrågor bland annat genom projektet Green Highway. Kommunen är offensiv och söker samarbete med andra ledande aktörer och växlar upp medel inom området. Antal projektansökan Tillgång till fossilbränslen ökar, t ex biogas, el och vätgas. Procentuell ökning av laddbara elbilar Biogasanvändning Andelen tjänsteresor med tåg i förhållande till flyg ska öka, i enlighet med Östersunds kommuns resepolicy. (2013=63% tågresor)

10 Inriktningsmål för miljö 2015
I Östersund är livsmiljön hållbar, trygg och säker 2016 ska kommunen ha integrerat ledningssystemet för hållbar utveckling i ordinarie budgetprocess (mål- och styrkedjan). Påbörjad tillämpning av ledningssystem sker under 2015, dvs fullt ut i budget 2016. Samordning av arbetet med en inventering av material, varor och kemikalier för att kartlägga förekomsten av ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Under 2015 är alla förskolor inventerade. Andel förskolor där inventering är genomförd. Under 2015 har kommunen inlett processen om att skapa kommunala naturreservat. Start av processen sker 2015.

11 BBB Bil, bränsle och beteende

12 Resepolicy Syftet med kommunens resepolicy är att styra mot:
resande bara när det behövs ett miljö- och klimatanpassat resande ett kostnadseffektivt resande en säker arbetsmiljö att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare Riktlinjer för den källsorterade resan - Resor inom kommunen Kan ärendet skötas per telefon, e-post, web- eller videokonferens? Promenad, cykel (1-2km) eller elcykel (<5 km)  Stadsbussarna eller Länstrafiken. Använd din förvaltnings företagskort om sådant finns.  Tjänstefordon eller bil från bilpool. Använd förvaltningens egna fordon eller boka bil i rådhusets bilpool. Försök att samåka om möjligt. Hyrbil   Insidan/jag & jobbet/resor i tjänsten

13

14 Resfria möten Telia webbmöte Enkelt att bjuda in, enkelt att delta.
Delta via telefon, smartphone, surfplatta eller dator. Visa och dela dokument via webben. Insidan/jag & jobbet/resor i tjänsten

15 Insidan/jag & jobbet/resor i tjänsten

16 Resejämföraren Vilka effekter har dina resvanor över tid?
Resejämföraren jämför: Tidsåtgång Kr/resa Kr/år CO2 utsläpp Kaloriförbrukning

17 Biogas Tankstation för biogas i Göviken Ca 300 gasbilar i kommunen
Biogasstrategi 99 gasbilar i kommunförvaltningen Mindre klimatpåverkan (70-90 %) än bensin och diesel 2013 minskade de fossila koldioxidutsläppen med 1104 ton fossil koldioxid jämfört med om fordonen skulle ha körts på bensin

18 Instruktionsfilm tankning biogas www.ostersund.se/biogas

19 Elbilar Lokal förnyelsebar el 67 elbilar i länet
54 elbilar i Östersund Årets elbilskommun 2011 (Gröna Bilister) Årets elbilkommun 2012 (Easy Charge) Data från

20 Laddplatser i Jämtland www.uppladdning.nu
Både etablerade (grön) och kommande (orange) laddplatser 38 laddplatser/137 laddpunkter i Jämtland Varav 4 snabbladdstationer 16 laddplatser i Östersunds kommun 11 snabbladdare och 80-tal nya smarta laddplatser Data från

21 Gratis parkering för elbilar
Under 2013 och 2014 parkerar supermiljöbilar gratis i Östersunds kommun efter ansökan om tillstånd. Det är bilar som släpper ut mindre än 50 g CO2 per km (elbilar och laddhybrider). Supermiljöbilspremie

22 Instruktionsfilm snabbladdning www.ostersund.se/elbil

23 Långtidslåna elbil Testa hur en elbil fungerar i din verksamhet kostnadsfritt

24 En fossilbränslefri transportkorridor
GREEN HIGHWAY En fossilbränslefri transportkorridor 24

25 Veckolåna en elcykel Privatpersoner, organisationer och företag erbjuds låna en elcykel kostnadsfritt i en vecka. Nytt projekt med elcykel, elbil, lådcykel, ambassadörfamilj.

26 Lånecyklar i Östersund
Lånecyklar finns på fyra platser i Östersund Med stöd från Länsstyrelsens Klimatmiljon

27 Cykelrapporten Rapportera t.ex. krossat glas eller ”potthål” på cykelvägen Det går också bra att ställa frågor samt framföra andra synpunkter och önskemål! SMS eller MMS

28 Cykelmätning www.ostersund.se/cykling Klicka på ”Cykelmätning”
Data från

29 Cykelbarometer 1 radarräknare med barometer
3 räknare med induktiva slingor 1 portabel radarräknare

30 Vintertramparna Deltagare får dubbdäck, hjälm och diodlysen.
Förbinder sig att cykla minst 60% av resorna till och från arbetet 30

31 Konst & sevärt Gång- & cykelorientering
Ett naturpass där kontrollerna utgörs av konstverk i staden, kombinera motion med konst! Klicka på Konst & Sevärt

32 Europeiska trafikantveckan
Östersunds kommun inklusive ett sextiotal partners kom på delad andraplats i European Mobility Award 2013.

33 Frågor? Tack för uppmärksamheten! Hemsida & Facebook
Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Klimat och transporter"

Liknande presentationer


Google-annonser