Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Operation Giftfri Förskola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Operation Giftfri Förskola"— Presentationens avskrift:

1 Operation Giftfri Förskola
Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen

2 Sveriges största miljöorganisation
Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden medlemmar 24 länsförbund 270 kretsar på kommunal nivå Ca 60 samarbetsorganisationer i Afrika, Asien och Sydamerika

3 Vårt arbete med miljögifter
Påbörjades tidigt 50-tal med kvicksilver i utsäde. Långlivade miljögifter hittades i rovfågelägg. Havsörnen och pilgrimsfalken räddades. Inser att miljögifter i naturen härstammar bl.a. från inomhusmiljö, t.ex. bromerade flamskyddsmedel. Senaste decenniet fokus på inomhusmiljö och vardagsprodukter.

4 Miljögifter – hur viktigt är det?
En del forskare anser att kemikaliehotet är lika stort/större än klimathotet. Bara svårare att kommunicera. Kadmium orsakar benbrott – kostar 1,5 miljarder i sjukvård/år ΔH°=−19.14±0.50 kJ mol−1 4-amino-2-hydroxi-p-aminofenol-2,5-diaminotoluen 1,2-bensisotioazolin-3-on 2,2′-bipyridyl-iodine 2-bromo-2nitropropane-1,3-diol 2-n-oktyl-4-nitropropane

5

6 Ökad exponering ger ökad risk

7 Operation Giftfri Förskola
Syfte: få en så giftfri miljö för barnen som möjligt.

8 Miljögifter i förskola och skola - varför är det viktigt?
Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: Forskare hittar hormonstörande ämnen som ftalater, flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen i damm på förskolor. Många leksaker, samt saker som inte är ämnade att vara leksaker. Mycket plast. Barnens lek på golvet, och sug på händer och leksaker, bidrar till problembilden. Refs: tex - Brominated flame retardants and perfluoroalkyl acids in Swedish indoor Microenvironments. Björklund 2012. - Organophosphate and phthalate esters in air and settled dust - a multi-location indoor study. Bergh et al 2011. - Perfluoroalkyl Compounds (PFCs) in Indoor Dust: Concentrations, Human Exposure Estimates, and Sources. Björklund et al 2009.

9 Barn är små vuxna – fast känsligare
Det finns ett Leksaksdirektiv, nyss skärpa regler. Räcker inte långt. Barn rör sig i samma miljöer och använder i stort samma produkter som vuxna. Äter, sover, tvättar sig, klär på sig. Sitter i soffan. Andas samma luft och damm. Tittar på tv eller leker med datorer, åker bil. Leksaker är endast en extra produktgrupp!

10 Vad har vi gjort i projektet Giftfri förskola?
Inventerat – ca 130 förskolor i 40 kommuner. Informerat – information via hemsida, sociala medier, radio, tv, tidningar. Information till inventerade förskolor. Sammanställt – resultaten rapporterades in, anonymiserades och sammanställdes till en rapport: Giftfria barn leka bäst.

11 Resultat

12 Är lokalerna från början avsedda att användas som förskola?
65 % är initialt avsedda att vara förskola. Lägenhetsförskolor har ofta fler barn per kvadratmeter och ofta ventilation som ej är anpassad till förskoleverksamhet. Ju fler personer, desto mer damm = större exponering.

13 Vad är det för material i golvbeläggningen?
Mer än hälften av golven är av PVC. 60 % av förskolorna har PVC-golv inlagda före år 2000, och därmed högre risk att innehålla en av de mest farliga ftalaterna, DEHP.

14 Sovmadrasser med plastöverdrag

15 Sovmadrasser med PVC-överdrag
72% Ja. De flesta över 10 år gamla. Många uppåt 30 år. Problematiskt.

16 Tvättas alltid nya textilier innan användning?
49% Nej. Textil kan ofta innehålla flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, biocider, allergena färgämnen och/eller konserveringsmedel… Alla dessa ämnen går sannolikt inte att tvätta bort, men en hel del blir man av med enligt undersökningar.

17 Leksaker

18 Vilket finns det mest av: leksaker i trä, plast eller metall?
Mjukgjord plast ofta största problemet. 80% anger att det finns leksaker av mjukgjord plast, inte sällan år gammalt.

19 Leksaker som ej är tillverkade som leksaker

20 Leksaker som ej är tillverkade som leksaker
53 % Ja. Leksakdirektivet reglerar endast leksaker, inte andra produkter. Beroende på produkt, olika problematiskt. Allting som barnen leker med är inte lika problematiskt, såsom gamla glasskartonger, mjölkföpackningar. Byggspill, elektronik, gamla bildäck mm mindre bra. En förskola angav att de hade en hel låda med gamla uttjänta lågenergilampor för barnen att leka med…

21 Elektronik som leksaker (begagnade mobiler, tangentbord, etc.)?
61% Ja. Elektronik innehåller ofta flamskyddsmedel, ftalater, perfluorerade ämnen, bly, mm. 95% av all elektronik uppges vara icke miljömärkt.

22 Ekologisk mat

23 Ekologisk mat Stor variation mellan förskolorna.
Allt mellan 0-100% ekologisk mat ges till barnen. 23% av förskolona ger barnen 0-10% ekologisk mat.

24 Mat i metallkonserver?

25 Mat i metallkonserver? 84% Ja.
Metallkonserver innehåller i princip alltid hormonstörande bisfenol A. Dock varierande hur mycket BPA som släpper till innehållet, beroende på fetthalt, surhet mm.

26 Används plasttallrikar och platsglas/muggar?

27 Används plasttallrikar och platsglas/muggar?
67% Ja. Studier antyder att 90% av all kommersiell plast släpper hormonstörande ämnen, speciellt i kontakt med värme. Ref: Most Plastic Products Release Estrogenic Chemicals: A Potential Health Problem That Can Be Solved. Yang et al

28 Plastredskap för matlagning (slevar, vispar, stekspadar, etc)
82% Ja. Studier antyder att 90% av all kommersiell plast släpper hormonstörande ämnen, speciellt i kontakt med värme. Ref: Most Plastic Products Release Estrogenic Chemicals: A Potential Health Problem That Can Be Solved. Yang et al De flesta förskolor anger att plastredskap är extra vanliga för de barn med specialkost.

29 Handskar i köket - material
Alla undersökta vinylhandskar Innehåller ftalater (vanl. DEHP)– även de ftalatfria. Några märken hade halva viktprocenten i ftalater. Testfakta, 8 nov 2013 DEHP bör framför allt inte beblandas med feta livsmedel.

30 Handtvätt och hygien

31 Handtvätt Hand-till-mun-aktivitet viktig källa till miljögifter, pga damm på händerna. Forskning visar på att ökad handtvätt leder till mindre kroppsbelastning av farliga kemikalier, t.ex. bromerade flamskyddsmedel. Stor variation mellan förskolorna. Händerna tvättas mellan gånger per dag. 65% av förskolorna använder miljömärkt tvål. Bra! Ref. Watkins et al (2012). Impact of Dust from Multiple Microenvironments and Diet on PentaBDE Body Burden.

32 När sker städning?

33 När sker städning? På kvällstid På dagtid 15% på morgonen. 46% dagtid.
Eftersom damm är en källa är det oftast bättre att inte städa när barnen är närvarande, då damm rörs upp vid städtillfället.

34 Utelek

35 Utelek ”Mjuk asfalt” = granulerat däck (PAHer, flamskyddsmedel, lösningsmedel). 22% av förskolorna. Ökande trend? Leksaker inte ämnade att vara leksaker: byggmaterial, PVC-rör, elektronik, industriavfall, avloppsrör mm. 53%. Gamla slipers. Cancerogent - förbjudet! 3,5%.

36 Vad kan kommunerna göra?
Delta i Operation Giftfri Förskola. Rensa i offentliga miljöer. Informera om att miljögifter finns i vanliga vardagsprodukter, samt ge tips på hur man kan undvika dem. Skärpa upphandlingskraven till att inkludera hälsa och miljö. Ha åtgärder för brott mot upphandlingskraven. Ställa frågor och krav till de största leverantörerna. När det köps nytt – köp rätt. När det byggs om eller byggs nytt – bygg rätt.

37 Dela information och erfarenhet!
Naturskyddsföreningens hemsida Miljöstyrningsrådet – info om kravspec vid upphandling Sundbybergs kommun har en handlingsplan för förskolemiljön Stockholms Läns Lansting – utfasningslista Många kommuner är på gång, samarbeta!!

38 38


Ladda ner ppt "Operation Giftfri Förskola"

Liknande presentationer


Google-annonser