Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach www.miljosamverkanskane.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach www.miljosamverkanskane.se."— Presentationens avskrift:

1 Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach www.miljosamverkanskane.se

2 Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Tillsynsprojekt 2013 inom ”Miljösamverkan Skåne” Kontroll av handelns informationsskyldighet vad gäller kemikalier i varor enligt Reach Mjuka plastleksaker och utklädningskläder för barn

3 Tillsynsprojektets syfte lkjhlkjhlkj hlkjhlkjhlk jhh Att förmedla kunskap om vilka regler som gäller för kemikalier i varor enligt Reach –till handeln –till länets miljöinspektörer Att kontrollera handelns kännedom om –informationsskyldigheten –begränsningarna av vissa farliga ämnen i varor

4 Reach och varor – informationsplikten Artikel 33 i Reach En konsument ska på begäran få svar inom 45 dagar om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämne som finns på “kandidatlistan” Kandidatlistan – ECHA:s förteckning över ämnen med särskilt farliga egenskaper CMR PBT vPvB

5 Begränsningar av ämnen enligt Reach Artikel 67, bilaga XVII, ” Begränsningslistan” Kemikalier vars användning är begränsad eller förbjuden Exempel: –Ftalaterna DEHP, DBP, BBP – Leksaker eller barnavårdsartiklar som innehåller över 0,1 procent (avser sammanlagd halt) får inte släppas ut på marknaden –Ftalaterna DINP, DIDP, DNOP – Leksaker eller barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen som innehåller över 0,1 procent (avser sammanlagd halt) får inte släppas ut på marknaden –Azofärger och azofärgämnen – får inte användas i textilier och läderartiklar som kan komma i direkt eller långvarig kontakt med människors hud eller munhåla. –Nonylfenoler - Förbud i bl.a. rengöring, textil- och läderbearbetning, metallbearbetning och kosmetiska produkter Projektets namn

6 Barn känsligare för påverkan än vuxna! Under utveckling Dricker, äter, andas mer Tunnare hud Utforskar med munnen Vistas på golv Mjuka plastleksaker –Stoppas ofta i munnen (hög exponering) –Hittills en problematisk varugrupp (bl.a. ftalater) Utklädningskläder –Är i kontakt med barnens hud (hög exponering) –Specifika regler finns för textilier Förväntan att branschen är någorlunda medveten Varför mjuka plastleksaker och utklädningskläder?

7 Tillsynsprojekt - genomförande lkjhlkjhjhl kjh Besök i butik (som säljer leksaker) för att kontrollera Reach-regler gällande kemikalier i varor –Allmänt om företaget och dess leverantörer –Rutiner kring information om kemikalier – leverantörer och kunder –Kännedom om lagstiftning om kemikalier på varuområdet –Rutiner för efterlevnad av informationsplikten (Artikel 33) –Rutiner för efterlevnad av begränsningsreglerna (Artikel 67) –Begäran om information inom 45 dagar för utvalda varor

8

9 Resultat 13 deltagande kommuner, 53 besökta butiker 34% av butikerna upplever miljökrav från kunder 47% känner till Reach-kraven på varor 68% gav svar inom 45 dagar om kandidatämnen i produkterna

10 Resultat, fortsättning Medvetenheten och kunskapen är relativt låg, men viljan finns! Högt förtroende för leverantörer – ”Ansvaret är deras”! Större kedjor med centralt ansvarig på plats hade högre kunskapsnivå – men även variationer inom kedjor Frågor från kunder – främst gällande säkerhet, sällan miljöfrågor (undantag förskolor)

11 Knepigheter Varierande kvalitet på lämnad information –Ofta direkt missvisande info Hur tolka informationen? Vad är tillräckligt mycket? Delat tillsynsansvar mellan kommunen och Kemikalieinspektionen innebär svårigheter Begränsad möjlighet till varuprover och analyser

12 Fortsatt arbete Framtaget material kan fortsatt användas inom kommunernas varutillsyn Spridning av konsumentbroschyr SMycken I Detaljhandeln (SMID), Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt 2014 Storstadssamarbetet

13 Tack ! (glöm inte ta med er Våga Fråga-foldern!)


Ladda ner ppt "Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach www.miljosamverkanskane.se."

Liknande presentationer


Google-annonser