Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach"— Presentationens avskrift:

1 Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

2 Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach
Tillsynsprojekt 2013 inom ”Miljösamverkan Skåne” Kontroll av handelns informationsskyldighet vad gäller kemikalier i varor enligt Reach Mjuka plastleksaker och utklädningskläder för barn

3 Tillsynsprojektets syfte
Att förmedla kunskap om vilka regler som gäller för kemikalier i varor enligt Reach till handeln till länets miljöinspektörer Att kontrollera handelns kännedom om informationsskyldigheten begränsningarna av vissa farliga ämnen i varor lkjhlkjhlkjhlkjhlkjhlkjhh

4 Reach och varor – informationsplikten
Artikel 33 i Reach En konsument ska på begäran få svar inom 45 dagar om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämne som finns på “kandidatlistan” Kandidatlistan – ECHA:s förteckning över ämnen med särskilt farliga egenskaper CMR PBT vPvB

5 Begränsningar av ämnen enligt Reach
Artikel 67, bilaga XVII, ”Begränsningslistan” Kemikalier vars användning är begränsad eller förbjuden Exempel: Ftalaterna DEHP, DBP, BBP – Leksaker eller barnavårdsartiklar som innehåller över 0,1 procent (avser sammanlagd halt) får inte släppas ut på marknaden Ftalaterna DINP, DIDP, DNOP – Leksaker eller barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen som innehåller över 0,1 procent (avser sammanlagd halt) får inte släppas ut på marknaden Azofärger och azofärgämnen – får inte användas i textilier och läderartiklar som kan komma i direkt eller långvarig kontakt med människors hud eller munhåla. Nonylfenoler - Förbud i bl.a. rengöring, textil- och läderbearbetning, metallbearbetning och kosmetiska produkter Projektets namn

6 Varför mjuka plastleksaker och utklädningskläder?
Barn känsligare för påverkan än vuxna! Under utveckling Dricker, äter, andas mer Tunnare hud Utforskar med munnen Vistas på golv Mjuka plastleksaker Stoppas ofta i munnen (hög exponering) Hittills en problematisk varugrupp (bl.a. ftalater) Utklädningskläder Är i kontakt med barnens hud (hög exponering) Specifika regler finns för textilier Förväntan att branschen är någorlunda medveten

7 Tillsynsprojekt - genomförande
Besök i butik (som säljer leksaker) för att kontrollera Reach-regler gällande kemikalier i varor Allmänt om företaget och dess leverantörer Rutiner kring information om kemikalier – leverantörer och kunder Kännedom om lagstiftning om kemikalier på varuområdet Rutiner för efterlevnad av informationsplikten (Artikel 33) Rutiner för efterlevnad av begränsningsreglerna (Artikel 67) Begäran om information inom 45 dagar för utvalda varor lkjhlkjhjhlkjh

8

9 Resultat 13 deltagande kommuner, 53 besökta butiker
34% av butikerna upplever miljökrav från kunder 47% känner till Reach-kraven på varor 68% gav svar inom 45 dagar om kandidatämnen i produkterna Först o främst – syftet var att höja konskapsgraden hos myndigheter och inspektörer – det har vi ju gjort. Intressant att färre känner till reach än känner till infoplikt. Det vet ju alla fall att information ska finnas 68 % vad de som svarade, i de flesta fall – inga kandidatämnen. I vissa fall felaktiga svar, typ ”kan finnas kandidatämnen”. 32 % har svarat vet ej eller inte svarat. Inget sagt om kvaliteten hos svaren dock. Vissa svar felaktiga.

10 Resultat, fortsättning
Medvetenheten och kunskapen är relativt låg, men viljan finns! Högt förtroende för leverantörer – ”Ansvaret är deras”! Större kedjor med centralt ansvarig på plats hade högre kunskapsnivå – men även variationer inom kedjor Frågor från kunder – främst gällande säkerhet, sällan miljöfrågor (undantag förskolor) Medvetenhet låg, men vill gärna svara och göra rätt. Många känner till leksaksdirektivet, och uppfattar att de kemikaliebegränsningar som finns där är de enda som gäller för leksaker. Man förlitar sig mycket på leverantörerna, anser att de har ansvaret o h frågar och hänvisar till dem. Då gäller det ju att de kan ge rtt svar! Kunder ställer inte så mycket miljökrav. Trots att vi tittat på leksaker där man tänker att medventandegraden och intresset borde vara stort. Frågor avs kandidatämnen borde ju då inte vara så vanliga! Kedjor – mycket varierande nivå på kunskapen även för butiker inom samma kedja. Uppenbarligen fungerar då inte rutiner och det beror på kunskap och intresse hos personal på plats.

11 Knepigheter Varierande kvalitet på lämnad information
Ofta direkt missvisande info Hur tolka informationen? Vad är tillräckligt mycket? Delat tillsynsansvar mellan kommunen och Kemikalieinspektionen innebär svårigheter Begränsad möjlighet till varuprover och analyser Standardiserade svar , typ våra produkter uppfyller gällande lagstiftning. Det duger ej. En vara kan innehålla kandidatämnen och ändå uppfylla lagstiftningen, man måste visa vilka. Vad är tillräckligt – eg behöver de bara berätta OM något finns annars inte. Svårt att ställa krav vid tillsyn, särskilt om man inte får ta varuprover. Trots det ville vi ju kontrollera deras beredskap, hur deras egenkontroll gjorde att de kunde veta detta. Även om man kanske inte kan ställa krav i tillsynen. Mycket skiftande material lämnades ut enl art 33. Många kommer med info, men inte rätt. Delat ansvar – kommuner bara ansvar över varor som inte direktimporterats eller tillverkas av säljaren, dessa har kemi ansvar för. Måste därför för varje vara försäkra sig om att man är ansvarig. Det kan tänkas att för direktimporterade varor i småbutiker fångar KemI inte upp dem, medan sådant som kommer från svenska leverantörer kanske redan fångas av någon annan. Direktimport är ofta ett problem vad gäller andra regler, så man kan tänka att det är det även här. Troligt att kommuner får bredare täckning än Kemi men inte kan fånga upp. I ett flertal butiker har kommunen bara tillsyn över en bråkdel av varorna. Bedömningen måste göras för varje vara. Kommun har inte rätt till varuprover, och även om man kan köpa o analysera gjordes inte det här. Dyrare. Då kan man inte kontrollera det faktiska innehållet och regelefterlevnaden vilket Kemi kan- i deras projekt upptäcker de ofta överträdelse. Även o storstadsprojekten

12 Fortsatt arbete Framtaget material kan fortsatt användas inom kommunernas varutillsyn Spridning av konsumentbroschyr SMycken I Detaljhandeln (SMID), Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt 2014 Storstadssamarbetet

13 Tack! (glöm inte ta med er Våga Fråga-foldern!)


Ladda ner ppt "Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach"

Liknande presentationer


Google-annonser