Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Christer Olson Kollektivtrafikbarometern 2013 Högsby 2014-01-21 Avser KLT linjetrafik buss och tåg, ej serviceresor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Christer Olson Kollektivtrafikbarometern 2013 Högsby 2014-01-21 Avser KLT linjetrafik buss och tåg, ej serviceresor."— Presentationens avskrift:

1 Christer Olson Kollektivtrafikbarometern 2013 Högsby 2014-01-21 Avser KLT linjetrafik buss och tåg, ej serviceresor

2 Christer Olson Andel resenärer som reser kollektivt i Kalmar län I procent Källa: 1200 intervjuer/år 31% reser kollektivt minst en gång i månaden (33% 2012) Små förändringar i resfrekvensen!

3 Christer Olson Sammanfattning 2013 Nöjdheten minskar bland både allmänheten och resenärer, främst märks detta hos resenärer i stadstrafiken samt de mest frekventa resenärerna. Året domineras av linjeomläggningar/trafikstarter. Dessutom kan konstateras att kontantstoppets (start dec 12) effekter slår igenom under 2013. Inga förändringar avseende produkter eller priser har skett under året. Resandeökning 10%! Drivkrafterna på resandet (kunskap och relevans) är stabila, vilket bekräftar en fortsatt positiv resandeutveckling Skillnaden mellan vad KLT är och KLT gör fortsätter att öka, nu är gapet hos allmänheten 40%. Varumärkessatsning påbörjad under året.

4 Christer Olson Nöjdhet med kollektivtrafiken Procent nöjda (Image-indikation) Källa: 1200 st intervjuer, slumpmässigt urval 15-75 år

5 Christer Olson Nöjdhet KLT 2013 Resenärer fördelat på resfrekvens Procent nöjda Nöjdheten hos de mest frekventa resenärer fortsätter att minska kraftigt. Åtgärder behövs!

6 Christer Olson NÖJDHET KLT RESER KOLLEKTIVT NÅGON GÅNG 2008-2013 Graf m båda felmarginaler.

7 Christer Olson NÖJDHET KLT RESENÄRER I STADSTRAFIK OCH LANDSBYGDSTRAFIK 2008-2013

8 Christer Olson NÖJDHET KLT KLT SOM FÖRETAG OCH DEN SENASTE RESAN i procent Samtliga tillfrågade, 1200 st

9 Christer Olson KÄNNEDOM OM KLT - Allmänheten VEM ANSVARAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I KALMAR LÄN? 2007-2013 Samtliga tillfrågade, 1200 st/år

10 Christer Olson KUNSKAP Jag har tillräcklig kunskap för att kunna resa kollektivt i Kalmar län (biljetter, tider etc) Kunskap är en av de större drivkrafterna på resandet! Graf m båda felmarginaler. Graf m båda felmarginaler.

11 Christer Olson RELEVANS Kollektivtrafiken i Kalmar län är ett tillgängligt alternativ för mina resor Relevans/Tillgänglighet är den största drivkraften på resandet! OBS! Ca hälften av de tillfrågade anser att KLT ännu inte är ett relevant alternativ.

12 Christer Olson PRODUKTFÖRDEL Kollektivtrafiken i Kalmar län ger mig fördelar jämfört med att åka bil Produktfördel är en faktor för ökad nöjdhet. Graf m båda felmarginaler.

13 Christer Olson POPULARITET Mina vänner och bekanta talar väl om kollektivtrafiken i Kalmar län Popularitet är en den största faktorerna för ökad nöjdhet. Graf m båda felmarginaler.

14 Christer Olson PRISVÄRDE Jag upplever att kollektivtrafiken i Kalmar län är ett mer prisvärt alternativ än bil Pris/prisvärde är en faktor som främst påverkar nöjdheten. Graf m båda felmarginaler.

15 Christer Olson KVALITET Jag upplever att kollektivtrafiken i Kalmar län är punktlig och pålitlig Kvalitet/Pålitlighet är av de största drivkrafterna för nöjdhet. Graf m båda felmarginaler.

16 Christer Olson MARKNADSANDEL TOTALT KALMAR LÄN Totalt 2013 I jämförelse med alla färdmedel har kollektivtrafiken ca 8,6% marknadsandel (8,4% 2012) I jämförelse med alla motoriserande färdmedel i länet är marknadsandelen för kollektivtrafiken ca 10,6% (10,4% 2012).


Ladda ner ppt "Christer Olson Kollektivtrafikbarometern 2013 Högsby 2014-01-21 Avser KLT linjetrafik buss och tåg, ej serviceresor."

Liknande presentationer


Google-annonser