Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En presentation om ASBEST.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En presentation om ASBEST."— Presentationens avskrift:

1 En presentation om ASBEST

2 Ordet Asbest kommer från grekiska, asbestos som betyder osläckbar eller oförbrännelig.

3 Redan för 3000 år sedan användes asbest i tex. lerkrukor.
Asbestens många fördelar hade upptäckts, men inga nackdelar.

4 Asbest är beteckningen för en grupp mineral som bildar långa tunna fibrer.
Det finns sex olika mineral som bildar asbest. Bilden ovan visar krysotilfibern.

5 Asbest förekommer i berggrunden och utvinns vid brytning i gruvor världen över.

6 Egenskaper asbest god draghållfasthet
mycket god termisk och elektrisk isoleringsförmåga kemisk resistans fiberlängd - kan spinnas till textilier (långa fibrer) stor specifik yta som ger goda absorberande egenskaper

7 Asbest finns i många byggnadsmaterial. Särskilt i byggnader från
talet.

8 värmeisolering (t.ex. rörisolering).
Asbest finns tex. i värmeisolering (t.ex. rörisolering).

9 fasad- och takplattor (eternit)
Asbest finns tex. i: fasad- och takplattor (eternit)

10 Asbest finns tex. i: Kakelfix & fog Golvmattor & lim

11 ventilationsanläggningar
Asbest finns tex. i: ventilationsanläggningar

12 Asbest har använts i över sammanlagt
3000 produkter!

13 Då asbest hanteras sprids tunna asbestfibrer i luften.
Asbestfibrerna följer med andningsluften ner i lungorna och samlas där.

14 Följder av exponeringen kan vara:
Lungcancer Mesoteliom (cancer i lungsäcken eller bukhinnan), Asbestos och lungsäckssjukdomar

15 innan skadorna visar sig.
Det kan ta upp till 20-30 år innan skadorna visar sig. Asbestexponering Insjuknande Ålder år år år år år

16 För att undersöka om asbest förekommer i ett materialprov använder man ljusmikroskopi. Asbest kan inte ses med blotta ögat.

17 Asbestens utseende och ljusbrytning används för att skilja den från andra fibrer och för att identifiera vilken eller vilka asbestsorter som finns i provet.

18 Men är ändå en allvarlig hälsorisk speciellt inom byggbranschen.
Asbest totalförbjöds 1982 Men är ändå en allvarlig hälsorisk speciellt inom byggbranschen.

19 Den som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material ska genomgå en särskild utbildning. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket. 

20 Vid sanering av asbest måste företaget vara godkänd av Arbetsmiljöverket och
följa dess föreskrifter. Gällande regler finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling.

21 Asbest klassificeras som farligt avfall
Asbest klassificeras som farligt avfall. Asbest ska lämnas väl förpackat i plast (lufttätt) till återvinningscentral. Den som transporterar ska ha anmält till Länsstyrelsen att företaget transporterar avfall.

22 Samtidigt införs en sanktionsavgift på
Arbetsmiljöverkets nya asbestföreskrifter, AFS 2006:1, har trätt i kraft. Verket inspekterar företag som har tillstånd att under särskilda villkor hantera asbesthaltigt material. Samtidigt införs en sanktionsavgift på :-

23 Varje år i Sverige görs cirka 6000 asbestsaneringar med tillstånd.
I branschen menar man att minst lika många görs utan tillstånd! Medvetandet om farorna med att utsättas för asbestfibrer har tyvärr minskat.  

24 Rutiner vid asbestprovtagning
3-5 cm av analysmaterialet läggs i en märkt plastpåse. En tändsticksasks storlek är lagom.

25 Bifoga namn, adressuppgifter, telefon samt provtagningsplats.
Frankera och skicka i väg till laboratorium. Svar på asbestanalysen erhålles via e-post, sms eller fax. Fiberanalys AB Box Söderhamn

26 Analys & Miljölaboratorium
Var rädd om Dig och Dina medmänniskor! Mer information finns hos: Analys & Miljölaboratorium


Ladda ner ppt "En presentation om ASBEST."

Liknande presentationer


Google-annonser