Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL PATIENTUTBILDNING Patientundervisning vid ordination av adrenalinpenna Vuxna och äldre barn eller vårdnadshavare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL PATIENTUTBILDNING Patientundervisning vid ordination av adrenalinpenna Vuxna och äldre barn eller vårdnadshavare."— Presentationens avskrift:

1 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL PATIENTUTBILDNING Patientundervisning vid ordination av adrenalinpenna Vuxna och äldre barn eller vårdnadshavare till yngre barn ska lära sig hur adrenalinpennan fungerar, används och hur man injicerar sig själv eller sitt barn. Patienten eller vårdnadshavaren ska träna att injicera med övningspenna och därefter med aktiv substans med mål att våga ge sig själv/sitt barn adrenalininjektion. Övningspennor och aktiva pennor kan rekvireras från www.alk.se (Epipen) o c h www.medeca.se (Anapen). Bra informationsmaterial finns på internet. Patienten/vårdnadshavaren ska veta vid vilka symtom adrenalinpennan ska användas och att adrenalin tas före antihistamin och kortison. Patienten ska veta vilka åtgärder som ska vidtas efter injektion: larma omgivning, ringa 112, uppsöka närmaste sjukvårdsinrättning skyndsamt och att fysisk ansträngning ska undvikas. Som stöd för patientundervisning se checklista för sköterska som ska informera patient/vårdnadshavare Skriftlig behandlingsplan för akutsituationer bör ges. Vid receptförnyelse ska patienten erbjudas repetition av ovanstående. För barn är det viktigt att barnomsorg och skola ges en god information. Angående skolans och förskolans ansvar se dokument. En skriftlig behandlingsplan bör utfärdas där det framgår hur personalen på ett enkelt sätt ska hantera och behandla en anafylaxi. Vem som ansvarar för denna information skiljer sig mellan olika landsting. Där en allergikonsulent finns ingår detta oftast i deras uppdrag.

2 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL Allergikonsulent, sjuksköterska - en länk mellan samhälle och patient •Barn o vuxna •Barnallergimottagningen •Hembesök, Miljöanalyser •Förskole-, skolbesök - allergironder, - informera och utbilda mm Gemensam målsättningen är att •Öka kunskapen •Förbättra livskvalitén •Allergiförebyggande folkhälsoarbetet

3 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL REMISS till Allergikonsulent Barn o ungdomar som haft allvarliga reaktioner och blivit utredda och fått handlingsplan. När man vill ha hjälp och stöd för att få det att fungera i förskola och skola

4 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL Informationsinsatser: som ska leda till: Trygga barn, föräldrar och förskole-/skolpersonal Utbildning: Allmänt + barnets föräldrarna. Hur har Kalle reagerat tidigare? Hur gör vi för att det inte ska hända igen? osv Genomgång: Mathantering och Rutiner! Om det har hänt igen: Vad var det som hände? Vad gick fel? Incidensrapportering: Vad gör vi för att det inte ska hända igen.

5 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL Vet all personal vad som ska göras vid en svår allergisk reaktion? •Finns handlingsplanen – vad gör man annars? •Var finns barnets mediciner? •Ring 112 •Lämna aldrig barnet •Försök behåll lugnet

6 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL Kvalitetssäkringsmaterialet: Kvalitetssäkringsmaterialet: Allergi och annan överkänslighet för födoämnen. En handledning för förskola, grundskola och gymnasie i Kronobergs län. Material som gjordes 2006, rev 2009, nästa rev 2012 Var finns materialet: Kommunens Intranät + Skolornas Akutpärmar •Åtgärder om ett barn/ungdom har ätit något det inte tål •Vilka lagar och regler finns -lokalt och nationellt •Livsmedelsinspektörens roll •Allergikonsulentens roll •Dietistens roll •Lästips/söktips

7 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL Bilagor till materialet •Bilaga 1 Handlingsplan (fram- och baksida) •Bilaga 2.Elev med behov av specialkost. •Bilaga 3. Skade- och Incidensrapport.

8 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL

9

10 •Bilaga 1 Handlingsplan (fram- och baksida) •Bilaga 2.Elev med behov av specialkost. •Bilaga 3. Skade- och Incidensrapport.

11 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL

12 Bilaga 1 Handlingsplan (fram- och baksida) Bilaga 2.Elev med behov av specialkost. Bilaga 3. Skade- och Incidensrapport.

13 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL Skade- och Incidentrapport. Barn/elev: ….………………………………………………………… Förskola/Skola/Gymnasium ……………………………………………………………. Tid och Datum när händelsen inträffade: ………………………………….. Var hände det?.................................................................................... Beskriv vad som hände: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………... Kommentar (tex förslag till förbättring). ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………….. Ort:Datum:Underskrift: Kopia på incidentrapporten skall skickas till skolsköterska, föräldrarna och till länets Allergikonsulent.

14 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL Incidensrapport ! •VIKTIGT att rapportera även när det ”bara nästan” hände….. Genom att följa upp händelseförloppet – kan säkrare rutiner skapas och risker för att misstaget upprepas minskar.

15 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL Undervisning: DEN AKUTA REAKTIONEN allergisk chock •Akutläkemedel = Adrenalin via autoinjektor: Epipen eller Anapen http://www.medeca.se/anafylaktisk-chock/instruktion-anapen http://www.alk-lifeline.se/sw-lifeline-interaktiv-demonstration.htm Ny adrenalinpenna på väg………

16 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL Förskolans/skolans ansvar •Skyldighet att se till att barn med födoämnesöverkänslighet får mat som de kan äta Viktigt med en bra och genomtänkt blankett för specialkost – för en god säkerhet - handlingsplan ska följas om något blir fel •(Intyg ska ej behövas.) •Hur är miljön för övrigt i förskolan/skolan: Allergirond: för att få en genomtänkt och bra innemiljö för alla som vistas där!

17 ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL Att leva med svår födoämnesöverkänslighet kan vara mycket jobbigt och oroligt……. (både för barnet/ungdomen och föräldrarna) med kunskap och förståelse hos omgivningen blir livet tryggare


Ladda ner ppt "ALLERGI och ANAFYLAXI (LLK) 21/10 2010 /BL PATIENTUTBILDNING Patientundervisning vid ordination av adrenalinpenna Vuxna och äldre barn eller vårdnadshavare."

Liknande presentationer


Google-annonser