Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsyn över tobakslagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsyn över tobakslagen"— Presentationens avskrift:

1 Tillsyn över tobakslagen
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Länsstyrelsen i Västmanlads län 17 april 2012 Anita Sackmark & Annelie Collander

2 Tobakslag (1993:581) Omfattar bestämmelser om:
Begränsning av rökning i lokaler och inom vissa områden Rökfri arbetsmiljö Varningstexter och innehållsdeklaration Begränsningar i handel och införsel Marknadsföring Produktkontroll

3 Tillsynsansvar Centralt: Statens folkhälsoinstitut Arbetsmiljöverket
Konsumentombudsmannen Omedelbar tillsyn: Kommunen (Miljö- och konsumentnämnden i Västerås) Polismyndigheten

4 Tillsynsansvar, forts. Länsstyrelsens roll:
Följa kommunernas arbete och bidra med information och råd Främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och med andra

5 Tillsynsansvar, forts. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tillsyn:
Rökfria lokaler Lokaler och områden för barn och ungdomar. Lokaler där allmänheten har tillträde t.ex. vårdlokaler, restauranger, samlingslokaler och kollektivtrafik. Försäljningsställen för tobak Anmälan krävs innan försäljning startar. Krav på Egenkontrollprogram omfattande rutiner för bl.a. åldersgräns, märkning av produkter.

6 Rökfria skolgårdar… ”Rökning är förbjuden i lokaler för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem” (2 § Tobakslagen) Den som äger eller disponerar lokalen eller området (här: skolledare/rektor) ansvarar för att bestämmelserna följs. (7 §)

7 …det innebär att: Sedan 1994: Förbud mot rökning på skolgårdar, fritidsgårdar mm Förbudet gäller såväl ungdomar som vuxna, alla tider på dygnet Förbjudet att upplåta plats för rökning utanför skolgården för elever

8 Andra bestämmelser Skollagen, Elevhälsan 2 kap. 25 §
Läroplan för grundskolan, Lgr 11 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 Skolan ska arbeta aktivt och förebyggande mot tobaksanvändning!

9 Skolor som är passiva har fler rökande och snusande elever.

10 Inventering i Västerås, 2011
38 gymnasier och högstadieskolor Vad kontrollerades? Om rökning förekom på skolgården eller i närheten av skolan vid vårt besök Om det fanns rökförbudsskyltar Om det fanns askkoppar eller rökrutor som uppmuntrar till rökning Om det fanns mycket fimpar och annat skräp på skolgården Om skolorna ligger i närhet till andra verksamheter

11 Resultat av inventeringen
På de flesta gymnasieskolor finns det elever som röker. Rökning på grundskolorna förekommer, men i mindre omfattning. Rökning sker normalt inte öppet på skolgårdar, men undantag finns! Fimpar avslöjar dock att rökning sker på någon undanskymd plats på skolgården eller i dess omedelbara närhet. Rökförbudsskyltar förekommer endast hos ett fåtal skolor. Rökrutor eller rökkurar är mycket ovanliga, men förekom! Askkoppar förekommer inte på traditionella skolor, men där skolan ligger tillsammans med andra verksamheter, t.ex. kontorslokaler är det däremot vanligt att det finns askkoppar vid entréerna.

12 Tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter
Föreläggande Förbud …får förenas med vite En skola i Grums har dömts att betala vite med kr för rökning på skolgård (Mål nr , förvaltningsrätten Karlstad)

13 Hur går vi vidare? Skolorna arbetar offensivt mot alla typer av tobaksanvändning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedriver tillsyn


Ladda ner ppt "Tillsyn över tobakslagen"

Liknande presentationer


Google-annonser