Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Allergiprevention i nytt ljus” Rökningens betydelse 2008 09 18 Eva Lannerö M.D., Ph.D. Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Allergiprevention i nytt ljus” Rökningens betydelse 2008 09 18 Eva Lannerö M.D., Ph.D. Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge."— Presentationens avskrift:

1 ”Allergiprevention i nytt ljus” Rökningens betydelse 2008 09 18 Eva Lannerö M.D., Ph.D. Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

2 Föräldrars rökning, astma och atopisk sensibilisering hos små barn

3 Att studera betydelsen av moderns rökning under graviditeten och små barns exponering för föräldrarnas rökning för utveckling av astma och allergi hos barn upp till fyra års ålder.

4 BAMSE studien Prospektiv födelse kohort - 4089 barn Longitudinell och befolkningsbaserad 75% deltog (av dem som var möjliga enl inklusions- och exklusionskriterier)

5 BAMSE Enkät till nyfödda (miljöenkäten) Gestationsålder / FV Hereditet Bostadens beskaffenhet Pälsdjursexponering Rökvanor i familjen Föräldrarnas utbildning Föräldrarnas yrke Föräldrarnas ålder

6 Mammans rökning under graviditeten och föräldrarnas rökning vid 0, 1 och 2 år Röker: 1 cigarett eller mer dagligen Graviditeten0 år1 år2 år Modern12%8%9,4%10% Fadern16%12%11%

7 0 5 10 15 20 25 Modern röker Fadern röker Har katt Har hund Föräldrarnas rökning och pälsdjursinnehav i relation till utbildningsnivå när barnet är 2 månader gammalt P-trend<0.001 Högskola/ universitet 3-4 årigt gymnasium Högst/2-årigt gymnasium

8 ”Transient wheezing” –Minst tre episoder av pipande/väsande andning ”wheezing” mellan 3 månader och 2 år – ingen episod under de senaste 12 månaderna före svarsdatum för 4 årsenkäten –8 % Utfall 4 år

9 ”Persistent wheezing” –Minst en episod med pipande/väsande andning mellan 3 månaders ålder och 2 år –Och minst en episod under de senaste 12 månaderna före svarsdatum för fyraårsenkäten –9 % Utfall 4 år

10 ”Late-onset wheezing” –Ingen episod med pipande/väsande andning mellan 3 månader och 2 år –Minst en episod med pipande/väsande andning under de senaste 12 månaderna före svarsdatum för fyraårsenkäten –5 % Utfall 4 år

11 Mammans rökning under graviditeten och ”wheezing” upp till 4 års ålder Modern röker under graviditeten Modern röker ej * † ‡ “Transient wheezing” * “ Persistent wheezing” † “Late-onset wheezing” ‡ OR adj, 95% CI Justerat för: ärftlighet, moderns ålder, amning, kommun och trafikrelaterade luftföroreningar OR=

12 Moderns rökning (antal cigaretter) under första och/eller andra trimestern och ”persistent wheezing” Justerat för: ärftlighet, moderns ålder, amning, kommun och trafikrelaterade luftföroreningar P trend <0,0001 OR adj, 95% CI OR=

13 Föräldrarnas rökning (en eller båda) då barnet var 2 månader och ”wheezing” upp till 4 års ålder En eller båda föräldrarna röker OR= OR adj, 95% CI “Transient wheezing” * “Persistent wheezing” † “Late-onset wheezing” ‡ * † ‡ Ingen förälder röker Justerat för: ärftlighet, moderns ålder, amning, kommun, trafikrelaterade luftföroreningar och moderns rökning under graviditeten

14 Att undersöka om effekterna av exponering för mammans cigarettrök under graviditeten och/eller föräldrarnas rökning när barnet är fött är relaterade till IgE- sensibilisering. Syfte

15 Blodprov vid fyra års ålder Sensibilisering: – Serum IgE antikropparna >0.35 kU A /L ) Något luftvägsallergen positivt –Pollen, pälsdjur, mögel och kvalster Något födoämnesallergen positivt – Mjölk, ägg, soja, jordnöt, vete och och fisk Sensibilisering –Något luftvägsallergen och/eller något födoämnesallergen - positivt

16 Passiv rökning och sensibilisering

17 Föräldrarnas rökning (en eller båda) när barnet är 2 månader och risk för sensibilisering vid 4 års ålder 95% CI OR adj Justerat för: ärftlighet, socioekonomi och moderns rökning under graviditet OR=

18 Modern röker under graviditeten Passiv rökning Moder röker under graviditeten och exp för passiv rökning OR adj 95% CI Mammans rökning under graviditeten / föräldrarnas rökning (en eller båda) när barnet är 2 månader i relation till sensibilisering av ”något födoämnesallergen” vid fyra års ålder Justerat för: ärftlighet och socioekonomi Ej exponerad

19 Modern, fadern eller båda föräldrarna röker när barnet är 2 månader / risk för sensibilisering (något luftvägs och/eller födoämnesallergen) Justerat för: ärftlighet, socioekonomi och moderns rökning under graviditet OR adj 95% CI OR= p trend=0.024

20 En eller båda föräldrarna röker när barnet är 2 månader / risk för sensibilisering (något luftvägs och/eller födoämnesallergen) p trend=0.019 OR adj Justerat för: ärftlighet, socioekonomi och moderns rökning under graviditet

21 Slutsats Moderns rökning under graviditeten och föräldrarnas rökning i hemmet efter barnets födelse har ett tydligt samband med utbildningsnivån.

22 Slutsats Mammans rökning under graviditeten är en riskfaktor för astma hos barn upp till fyra års ålder och tycks orsaka både tidiga övergående symtom som mer långvariga.

23 Slutsats Exponering för föräldrarnas rökning under spädbarnsåret ökar risken för IgE- sensibilisering vid fyra års ålder.

24 ”Critical windows of exposure” Kritiska tidsperioder för exponering för tobaksrök tycks vara under graviditet och spädbarnsåret. Trots att mer än 9 av 10 föräldrar i kohorten ”röker hänsynsfullt” ökar risken för sensibilisering om föräldrarna röker. Slutsats


Ladda ner ppt "”Allergiprevention i nytt ljus” Rökningens betydelse 2008 09 18 Eva Lannerö M.D., Ph.D. Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge."

Liknande presentationer


Google-annonser