Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BHV PAPPERSJOURNAL TILL PMO Klicka på

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BHV PAPPERSJOURNAL TILL PMO Klicka på"— Presentationens avskrift:

1 BHV PAPPERSJOURNAL TILL PMO Klicka på för att bläddra i pappersjournalen. Klicka på för att se var det registreras i PMO. för att komma tillbaka till pappersjournalen. Instruktion om hur du registrerar hänvisas du till PMO:s lathundar. finns under Dokument.

2

3

4

5

6

7

8

9 Inskriven i barnhälsovården
Inskrivningsdatum ingår i BHV Basprogram Ärende: Inskrivning Via vänstermenyn: Patientadministration Barnhälsovård Ny Registrera uppgifter

10

11 Vårdnadshavare Via vänstermenyn: Patientadministration Patientdata
Ändra Anhöriga

12 Adoptivbarn Uppgift om Adoptivbarn ingår i BHV Basprogram
Ärende: Inskrivning Denna uppgift följer med ut till Översikt: BHV Social

13 Inskriven vid BVC och Ansvarig
Inskriven vid BVC samt ansvarig BVC sköterska ingår i BHV Basprogram Ärende: Inskrivning Via vänstermenyn: Patientadministration Barnhälsovård Ny BVC

14 Syskon Via vänstermenyn: Patientadministration Patientdata Ändra
Anhöriga Ny eller Sök Om de inte är helsyskon specificeras detta efter namnet. Halvbror F Halvbror M Styvbror Fosterbror Adoptivbror Halvsyster F Halvsyster M Styvsyster Fostersyster Adoptivsyster

15 Föräldrauppgifter Föräldrauppgifter ingår i BHV Basprogram
Ärende: Inskrivning Via vänstermenyn: Tillväxt

16 Föräldrauppgifter Via vänstermenyn: Patientadministration Patientdata
Ändra Anhöriga

17 Familjesituation Familjesituation ingår i BHV Basprogram
Ärende: Inskrivning Via vänstermenyn: Checklista Ny Mall: Familjesituation

18 Moder/Fader Via vänstermenyn: Patientadministration Patientdata Ändra
Anhöriga Ny eller Sök

19 Födelseuppgifter Födelsevikt och Längd ingår i BHV Basprogram
Ärende: Inskrivning Via vänstermenyn: Tillväxt Ny

20 Viktiga kontaktpersoner
Via vänstermenyn: Patientadministration Patientdata Ändra Anhöriga Ny Välj relation Specifikation skrivs efter namnet Relation: Specifikation: Kontakt Socialsekreterare Stödfamilj Boendestödjare Familjehemsförälder Kontaktperson Personal Personlig assistent Fritidspersonal Förskolepersonal

21 Graviditetstid Graviditetstid ingår i BHV Basprogram
Ärende: Inskrivning Via vänstermenyn: Tillväxt Föräldrauppgifter

22 Neonatalperiod Neonataluppgifter ingår i BHV Basprogram
Ärende: Inskrivning Via vänstermenyn: Patientadministration Barnhälsovård Ny Registrera inskrivningsuppgifter Barn i ordningen: Gäller mammas barn

23 PKU Utfört datum ingår i BHV Basprogram Ärende: Inskrivning
Via vänstermenyn: Patientadministration Barnhälsovård Ny Registrera inskrivningsuppgifter

24 Smitta Registreras under OBS Via vänstermenyn: OBS Ny
Riskregistrering Hepatit B och Tuberkulos i barnets omgivning görs under Ärftlighet/risk

25 Hälsoproblem Hälsoproblem ingår i BHV Basprogram i alla Ärenden
Via vänstermenyn: Checklista Ny Mall: Hälsoproblem Bockar man i Avvikelse följer det med ut till Översikt: BHV Medicinsk

26 Ökad risk Riskregistrering av ökad risk för Tuberkulos och Hepatit B i barnets omgivning görs under Ärftlighet/risk Via vänstermenyn: Ärftlighet/risk Ny Ärftlighet/risker ser man på Översikt: BHV Medicinsk

27 Status Status ingår i BHV Basprogram i alla Ärenden Via vänstermenyn:
Checklista Ny Mall: Status Bockar man i Avvikelse följer det med ut till Översikt: BHV Medicinsk

28 Ökad risk i barnets omgivning
Riskregistrering tuberkulos och hepatit B i barnets omgivning görs under Ärftlighet/risk Via vänstermenyn: Ärftlighet/risk Ny Ärftlighet/risker ser man på Översikt: BHV Medicinsk

29 BMI-kurva BMI räknas automatiskt ut när man fyller i längd och vikt.
Via vänstermenyn: Tillväxt Kurva Skolhälsovård Tabell och BMI år

30 Uppgiftslämnare Registrering av uppgiftslämnare görs i Kontakt under Kommentar. Kontaktregistrering ingår i alla Ärende. Via vänstermenyn: Kontakt Ny Kommentar: Uppgiftslämnare: Moder Uppgiftslämnare: Fader Uppgiftslämnare: Annan

31 Nomogram för BMI Via vänstermenyn: Tillväxt Kurva Skolhälsovård

32 Vikt och Längd Vikt och Längd ingår i BHV Basprogram i alla Ärende
Via vänstermenyn: Tillväxt Ny

33 Huvudomfång Huvudomfång ingår i BHV Basprogram i alla Ärende
Via vänstermenyn: Tillväxt Ny

34 Uppfödning/Nutrition
Nutrition ingår i BHV Basprogram i alla Ärenden Via vänstermenyn: Nutrition Ny

35 Nomogram för medellängd Nomogram för medellängd
kommer automatiskt när man har fyllt i föräldrarnas längd. Via vänstermenyn: Tillväxt Kurva

36 Varning Överkänslighet Allergi Registreras under Varning
Varning gäller substanser och sätts av läkare. Via vänstermenyn: Ny Överkänslighet Registreras under OBS OBS Allergi

37 Utskriven från Barnhälsovården
Via vänstermenyn: Patientadministration Barnhälsovård Ändra

38 Rökning Föräldrars rökvanor ingår i BHV Basprogram
Ärende: Inskrivning (här görs 3 registreringar, före-, under- och efter graviditet), 8 mån, 18 mån och 4 år Via vänstermenyn: Checklista Ny Mall: Föräldrars rökvanor

39 Förekomst i släkten Ärftlighet/risk ingår i BHV Basprogram
Ärende: Inskrivning, 0-4 mån och 6-8 mån Via vänstermenyn: Ärftlighet/risk Ny

40 Föräldrastöd i grupp Registrering av föräldragrupp, erbjudande och deltagande görs i checklista Via vänstermenyn: Checklista Ny Mall: Föräldragrupp

41 EPDS-samtal EPDS-samtal ingår i BHV Basprogram Ärenden: 2 mån samtal
Registrering av EPDS, erbjudande och deltagande görs i checklista Via vänstermenyn: Checklista Ny Mall: EPDS

42 PPD Om remissvar från annan enhet har inkommit ska svaret skannas in i journalen. Om man har fått muntlig information från t.ex föräldrarna, registreras detta i Kontakt under Kommentar. Via vänstermenyn: Kontakt Ny Välj: Kommentar eller annan Kontakttyp Skriv i Kommentarsfältet: När och var PPD gjorts

43 Ordination Ordination görs i Anteckning under sökord Ordination.
Anteckning ingår i BHV Basprogram i alla Ärende Via vänstermenyn: Anteckning Ny Ordinationen ser man i Löpande journal

44 Vaccination Vaccination ingår i BHV Basprogram
Ärende: 3 mån, 5 mån, 12 mån, 18 mån och 5-6 år Via vänstermenyn: Ny Välj vaccin

45 Uppföljning av utveckling
Barnets utveckling ingår i BHV Basprogram Ärenden: 4-6 veckor Via vänstermenyn: Barnets utveckling Ny Undersökning: 4 veckor

46 Uppföljning av utveckling
Barnets utveckling ingår i BHV Basprogram Ärenden: 6-8 veckor Via vänstermenyn: Barnets utveckling Ny Undersökning: 6-8 veckor

47 Uppföljning av utveckling
Barnets utveckling ingår i BHV Basprogram Ärenden: 6 mån Via vänstermenyn: Barnets utveckling Ny Undersökning: 6 månader

48 Uppföljning av utveckling
Barnets utveckling ingår i BHV Basprogram Ärenden: 8 mån Via vänstermenyn: Barnets utveckling Ny Undersökning: 8 månader

49 Uppföljning av utveckling
Barnets utveckling ingår i BHV Basprogram Ärenden: 10 mån Via vänstermenyn: Barnets utveckling Ny Undersökning: 10 månader

50 Uppföljning av utveckling
Barnets utveckling ingår i BHV Basprogram Ärenden: 18 mån Via vänstermenyn: Barnets utveckling Ny Undersökning: 18 månader

51 Uppföljning av utveckling
Barnets utveckling ingår i BHV Basprogram Ärenden: 2½-3 år Via vänstermenyn: Barnets utveckling Ny Undersökning: 2,5-3 år

52 Uppföljning av utveckling
Barnets utveckling ingår i BHV Basprogram Ärenden: 4 år Via vänstermenyn: Barnets utveckling Ny Undersökning: 4 år

53 Uppföljning av utveckling
Via vänstermenyn: Barnets utveckling Ny Undersökning: 5-6 år

54 Barnomsorg Via vänstermenyn: Patientadministration Patientdata Ändra
Anhöriga Ny Välj relation Specifikation skrivs efter namnet Personal Personlig assistent Fritidspersonal Förskolepersonal

55 Diagnos för sjukdom/funktionshinder
Registreras under OBS Via vänstermenyn: OBS Ny

56 Patientdata Via vänstermenyn: Patientadministration Ändra

57 Nya adresser När ett barn byter adress får du information om att folkbokföringsadressen är ändrad. Svarar du Ja, sparas adressen i Fliken Tidigare adresser. Via vänstermenyn: Patientadministration Patientdata Ändra Flik: Tidigare adresser

58 Hälsosamtal Hälsosamtal ingår i BHV Basprogram i alla Ärenden
Via vänstermenyn: Checklista Ny Mall: Hälsosamtal Bockar man i Avvikelse följer det med ut till Översikt: BHV Medicinsk

59 Barnomsorg Via vänstermenyn: Patientadministration Barnhälsovård Ny


Ladda ner ppt "BHV PAPPERSJOURNAL TILL PMO Klicka på"

Liknande presentationer


Google-annonser