Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården"— Presentationens avskrift:

1 Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården
Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning

2 Uppdrag Enhetlig struktur för indata
Anpassning av innehåll i datasystemen Korrekt utdata (Hälsoval m.m.) Stöd vid införande (Primärvårdens ansvar)

3 Samarbete/samverkan Verksamhetsutvecklare / kvalitetssamordnare PV
Utvecklingsavdelningen Systemförvaltning vårdsystem och administrativa system Hälsoval

4 Krav Verksamhetsstatistik, VI 2000 - Skl Patientdatalag (2008:355)
Termbanken Nysam (Patientregister - specialistvården) Hälsoval

5 Vårdkontakter – regler vid registrering
Rutin införs i Primärvården vid införande av enhetliga kontakttyper På sikt utvecklas till landstingsgemensam rutin

6 Vårdkontakt registreras med hjälp av
en kontakttyp I JIII och PMO

7 Informationsmängder Vårdform Besökstyp (vårdkontakt) Plats Besöksform
Personalkategori Personaluppdrag Hälsovalsuppdrag Delområde (Organisation)

8 vårdform SV Sluten vård HSV Hemsjukvård (hemrehabilitering ingår)
ÖV Öppenvård

9 Vårdform

10 Vårdkontakt (besökstyp)
Telefon Telefonkontakt Patientadm Patientadministration Provtagning internt Provtagning externt

11 vårdkontakt

12 Plats Mottagning orbo ordinärt boende säbo särskilt boende
anpl annan plats

13 Besöksform Enskilt besök (underförstått) grupp Gruppbesök
team Teambesök

14 Personalkategori arb arbetsterapeut die dietist fot fotvårdsterapeut
kur kurator log logoped läk läkare plo psykolog ras rehabassistent sjg sjukgymnast ssk sjuksköterska usk undersköterska

15 Personaluppdrag (ex.) PS specialistsjuksköterska
HÄ sjukdomsförebyggande folkhälsoverksamhet HS hemsjukvård RA hemrehabilitering KO primärvårdkoordinator

16 Syns ej i kontakttypen Hälsovalsuppdrag Delområde

17 Hälsovalsuppdrag Basuppdrag BVC – tilläggsuppdrag
hemsjukvård – tilläggsuppdrag hemrehab – tilläggsuppdrag dagrehab – tilläggsuppdrag icke valbart

18 Delområden Allmänläkarvård Sjuksköterskevård Barnhälsovård
Sjukgymnastik Arbetsterapi Jourverksamhet Primärvårdsansluten hemsjukvård Mödrahälsovård Övrig primärvård (Sluten primärvård)

19 Kontakttyper - beskrivning

20 Åtgärdskoder Alla gamla åtgärdskoder tas bort
Ny lista - Åtgärder primärvård - åtgärder med koder där krav på uppföljning finns Lokala koder kommer att få KVÅ struktur (koden börjar på U)

21 Åtgärder Vid behov av fler åtgärdskoder – utveckla och använda ett ansökningsförfarande för åtgärder (ingår ej i detta uppdrag) Städa i Cyklops åtgärdslista (ingår ej i detta uppdrag)

22 Åtgärder (KVÅ/lokala)
Läkemedelsgenomgång Förskrivning - fysisk aktivitet Uppföljning - fysisk aktivitet Spirometri Annan specificerad provtagning Tillfrågats om rökning Vårdplan Influensavaccinering Resevaccinering

23 Införande Primärvården ansvarar för implementering, med stöd från LoV
LoV Informerar kvalitetssamordnare 14/6 och 24/8 LoV inbjuder till information vid tre tillfällen, 25/8 i Bollnäs och Hudiksvall, 27/8 i Gävle. Målgrupper är VEC och medicinska rådgivare VEC med stöd av kvalitetssamordnare ansvarar för att informera medarbetare inför införandet VEC för sekreterare informerar sekreterare Alla medarbetare ansvarar för att ta del av informationen

24 Införandestöd Informationsträffar Informationsmaterial
Information via Plexus Funktionsbrevlåda Frågor och svar på Plexus

25 Avgränsning Primärvården ansvarar för säkerställande av utdata t o m /dag före startdatum

26 Uppföljning Via frågor i funktionsbrevlådan - (svar på Plexus)
Uppföljning av respektive VC och VEC via kvalitetssäkring av data i Cyklop – återrapportera till funktionsbrevlåda för oktober och november månad

27 Startdatum 4 oktober 2010


Ladda ner ppt "Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården"

Liknande presentationer


Google-annonser