Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Användargruppmöte för PMO-användare Hösten 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Användargruppmöte för PMO-användare Hösten 2013."— Presentationens avskrift:

1 1 Användargruppmöte för PMO-användare Hösten 2013

2 2 Agenda BVC hälsovalsstatistik BVC nyheter i PMO 5.0, 5.1, att utreda BVC utveckling Kunskapscentrum PMO Supportvägar Loggkontroll Adressboken Ergonomi NDR Tidsserier Kortkommandon Databasstrul Vad vi gör och inte gör NPÖ

3 3 BVC Hälsovalsstatistik

4 4

5 5

6 6 BHV-nytt i PMO 5.0 1. Tillhörighet i minimodulen BVC-tillhörighet. Ansvarig sköterska kommer att presenteras i minimodulen. 2. Checklista. En ny kolumn med barnets beräknade ålder vid registreringstillfället kommer att visas i översikten. En inställning kommer att skapas som möjliggör val om man visa detta eller inte. 3. Minimodul för tillväxt. En ny kolumn med värden för huvudomfång läggs till. Alla värden får en begynnelsebokstav på första raden för att visa vilket värde som anges (H för huvudomfång, L för längd, V för vikt). 4. Tillväxt. Det kommer inte längre att vara möjligt att lägga till mätvärden i framtiden.

7 7 BHV-nytt i PMO 5.1 Symbol för skyddad adress i tidbok. Sekretessymbol kommer att läggas till tidboksöversikten, väntelistan och receptionsvyn – om patienterna har skyddad adress.

8 8 BHV-punkter att utreda 1. Visa checklistans namn i löpande journal. Att göra det kräver att namnen på alla checklistor lagras i cache vid starten av löpande journal. Det kommer att ta en liten stund och kommer därför att påverka produktens prestanda. Är värt det för att få se namnen? 2. Inställning att ej visa/skriva ut oifyllda fält i checklistor. Detta kommer inte att kunna hanteras via inställning – antingen visar vi oifyllda fält, eller inte. 3. Gräns för orimliga tillväxtvärden. CGM behöver exempel på begränsningar, så vi inte siktar på fel mål. Begränsningar på enhetsval (cm eller m, g eller kg)? Olika värden för olika åldersintervall? 4. Tydligare symbol för när patienten meddelats eller inte. By design är symbolen på plats för att uppmärksamma användaren på att händelsen (här meddelande till patient) INTE levererats. CGM vill stämma av om det ger mer stöd till verksamheterna om det finns en vy över omeddelade bokningar istället, som en sorts ”att göra” för kallelser som inte skickats ut.

9 9 BHV-utveckling Kunskapscentrum Utveckla möjligheten att dokumentera hälsosamtal vid vissa nyckelåldrar, samt uppföljande hälsosamtal för att kunna följa fastställda mål samt ur framtida forskningssyfte. Läggs förslagsvis in under checklista (Grunda Sunda Vanor) Utveckla dokumentationsfunktion vad gäller samarbete med socialförvaltning (för familjecentraler) under checklista. Dokument att skriva i för anmälan till socialförvaltningen avseende barn som far illa och även lägga in som rubrik under checklista. KVÅ-kod?

10 10 Se Tillväxtkurvan från vårdcentralen

11 11 Kontakt med support idag Servicedesk tel 077-673 00 00 (internt 30 000) Eller anmäl via ITÄ – ärendehanteringssystemet Uppge alltid ett tfn-nummer som någon svarar på! För akut lösenord och önskemål om förändring: pmosupport.pv@skane.se

12 12 Kontakt med support vecka 46 Servicedesk tel 077-673 00 00 (internt 30 000) Tryck 2 IT-support, därefter 1 PMO funktionssupport primärvården Eller anmäl via ITÄ – ärendehanteringssystemet För akut lösenord och önskemål om förändring: pmosupport.pv@skane.se

13 13 Loggkontroll Verksamhetschef eller delegation Lokal systemadministratör med behörighet till loggar Endast egna enheten Slumpvis 10 % av medarbetarna Misstanke Kändisar Rapportering webbformulär Spara inte loggningsresultatet!

14 14 Loggkontroll

15 15 Rensning i adressregistret

16 16 Ergonomi i PMO Samarbete med Previa-ergonom Arbetsgrupp PMO-användare Samarbete med LTH synergonomi och interaktionsdesign

17 17 NDR Enheten anmäld till NDR; NDR-ID Patientens medgivande

18 18 NDR i Hälsovalet 2014 VariabelRegistreras i HBA1c Labmodulen Blodtryck Mätvärdesmodulen Rökning Checklista Blodfetter Labmodulen Mikroalbuminuri Checklista Fotstatus Checklista Ögonbottenfoto Checklista

19 19 Checklista NDR Fotrisk 1 = Frisk fot 2 = Neuropati och/eller angiopati 3 = Tidigare diabetessår 4 = Pågående allvarlig fotsjukdom Fysisk aktivitet Aldrig Oregelbundet = <1 ggr/vecka Regelbundet 1 = Regelbundet 1-2 ggr/vecka Regelbundet 2 = Regelbundet 3-5 ggr/vecka Dagligen

20 20 Tidsserier

21 21 Tidsserier 2

22 22 PMOUTB Uppdateras nu 5 träningskonton utdelade till varje enhet Leg läkare Spec allmänmedicin Leg läkare Distriktssköterska Sjuksköterska Medicinsk sekreterare

23 23 Kortkommandon

24 24 Databasstrul Migreringar Låsningar i tabeller PMO PMI manager Programfel ”buggar”

25 25 Vad vi gör och inte gör Detta gör vi: PMO funktionalitet men inte teknik Servicedesk IT-support tryck 1 Detta gör vi inte: Medspeech Sjukintyg SITHS Servicedesk IT-support tryck 5 övriga ärenden VDI Servicedesk IT-support tryck 4

26 26 Tidbok & Väntelista Seghet i tidboken Scrolla i tidboken Kopiera från väntelistan

27 27 Vem har PMO? Läge 30/10: 129 BVC-enheter Habilitering och Hjälpmedel 100 vårdcentraler 13 Ungdomsmottagningar 11 kvälls- och helgmottagningar 6436 inlagda användare den 30/10 1,76 miljoner patienter

28 28 Användarstöd F1-hjälpen Guider http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/IT1/Andra-IT- stod/PMO/Forvaltning/PMO-guider/ http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/IT1/Andra-IT- stod/PMO/Forvaltning/PMO-guider/ ITKP Servicedesk Pmosupport.pv@skane.se

29 29 NPÖ Vård- och Omsorgsdokument 2013 Melior Aktiviteter gällande –Epikriser/Slutanteckningar –Mottagningsbesök - läkare –Sårjournal –EJ känslig information i Melior PMO Anteckningar –Journalanteckningar – läkare –Hab&Hjälpmedel – samtliga journalanteckningar - försenat –Möjlighet till journalsammanfattning av tidigare journalant? EJ Psykiatrin EJ ungdomsmottagningar Information innevarande år + 2 år bakåt

30 30 Ackrediteringsvillkor för VC http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/vardwebb/Dokum ent/Halsoval/V%c3%a5rdenhet/F%c3%b6ruts%c3%a4tt ningar%20f%c3%b6r%20Ackreditering%20och%20Avtal %20f%c3%b6r%20V%c3%a5rdcentral%20inom%20H% c3%a4lsoval%20Sk%c3%a5ne%20%c3%a5r%202013.p df

31 31 Tack för idag!


Ladda ner ppt "1 Användargruppmöte för PMO-användare Hösten 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser