Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenpsykiatrin Avd 32 Sunderby sjukhus Anja Söderberg Anna-Karin Aasa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenpsykiatrin Avd 32 Sunderby sjukhus Anja Söderberg Anna-Karin Aasa."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenpsykiatrin Avd 32 Sunderby sjukhus Anja Söderberg Anna-Karin Aasa

2

3 Bakgrund/Behov Introduktion av ny personal Avvikelser internt/externt -Vårdplaneringar -Yrkesgrupper -Frigångar -Närstående -Vårdgrannar

4 Syfte Att minska informationsbortfallet och förbättra kommunikationen mellan sjuksköterskor, skötare, läkare och vårdgrannar.

5 Engagerad ledning Verksamhetschef Enhetschefer

6 Mål Inget informationsbortfall Ökad patientsäkerhet

7 Utvärdering Synergi Subjektiva uppfattningar

8 Kommunikation Sjuksköterskemöten Möjlighet att lämna synpunkter Kontaktpersoner

9 Engagerade medarbetare Delaktighet Kontinuerlig feedback

10 Resultat Subjektiva uppfattningar –Trygghet för nyanställda –Stöd för sjuksköterskor

11 Rapporteringsmanual Syfte: Säkerställa korrekt överrapportering vid skiftbyte

12 Genomförande Situation -Namn, födelseår -Vårdform -Inskrivningsorsak -Inskrivningsdatum -Frigång -Tillsynsgrad, extravak -Sekretess

13 Genomförande Bakgrund -Diagnos -Tidigare vårdtillfällen -Allergi, specialkost -Tidigare somatiska sjukdomar, smitta -Tidigare psykiatriska besvär -Social situation -Vårdkontakter -Vad har vi gjort sedan inskrivning?

14 Genomförande Aktuellt -Psykisk och somatisk status -Kontroller -Plan för dagen -ADL-hjälp -Riskbedömningar -Rondbeslut -Specifik omvårdnad

15 Genomförande Rekommendationer -Övervakning -Behandlingsplanering -Framtida behov -Vårdplanering -Utskrivningsplanering

16 Rondmanual Syfte: Att säkerställa korrekt överrapportering vid rond

17 Genomförande Situation Bakgrund Aktuellt -Läkemedel, t ex önskemål, effekt, biverkningar Rekommendationer


Ladda ner ppt "Vuxenpsykiatrin Avd 32 Sunderby sjukhus Anja Söderberg Anna-Karin Aasa."

Liknande presentationer


Google-annonser