Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Linnea mår inte väl, jag vill att du ska komma”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Linnea mår inte väl, jag vill att du ska komma”"— Presentationens avskrift:

1 ”Linnea mår inte väl, jag vill att du ska komma”
Linneaprojekt 5, Hösten 2010

2 Projektarbete Pilotstudie:
”Att införa ISBAR och MEWS i Lessebo hemsjukvård och primärvård för en förbättrad patientsäkerhet”

3 Deltagare Berit Johansson, verksamhetschef VC Lessebo
Camilla Miding, enhetschef, hemsjukvården Skruv Malin Möller, avdelningschef, Akutvårdsavdelningen CLV Handledare: Per-Henrik Nilsson, chef medicincentrum

4 Bakgrund Händelseanalys - Brister i kommunikationen kring Linnea
Flera vårdaktörer var inkopplade men var fanns den strukturerade informationen kring Linnea och hur var hennes habitualtillstånd?

5 ISBAR kommunikationsverktyg
Identifikation Situation Bakgrund Analys Råd

6 MEWS Modified Early Warning Score

7 Att implementera ISBAR och MEWS i Lessebo kommun och primärvård
Syfte Att implementera ISBAR och MEWS i Lessebo kommun och primärvård

8 Mål Att korrekt information ges och mottas mellan olika yrkeskategorier samt att ett gemensamt redskap används för att bedöma patientens/personens tidiga försämring

9 Mätningar Genomgång av fax från hemsjukvård till primärvård
Övrigt inga möjligheter till mätning i projektet

10 Genomförande Kunskapsinsamling Information till berörda parter
-MAS -Läkare -Sjuksköterskor Planering av utbildning Bearbetning av material Genomgång av fax information Utbildning 20/1

11 Hur går vi vidare? Utvärdering av sjuksköterskornas arbete med ISBAR och MEWS Skapa struktur på faxinformationen Utbilda undersköterskorna i ISBAR/MEWS Mätning av vitala parametrar som rutin vid inskrivning av personer i hemsjukvården

12 Slutgiltigt mål Att ISBAR och MEWS införs i hela primärvården och i kommunens hemsjukvård i Kronobergs län!

13 STORT TACK TILL Kerstin Cesar, som varit till fantastisk stor hjälp och en förutsättning för att vi har kunnat genomföra vårt projekt. Per-Henrik Nilsson som på ett engagerat och kompetent sätt hjälpt oss framåt i vårt arbete för Linnea.


Ladda ner ppt "”Linnea mår inte väl, jag vill att du ska komma”"

Liknande presentationer


Google-annonser