Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Linnea mår inte väl, jag vill att du ska komma” Linneaprojekt 5, Hösten 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Linnea mår inte väl, jag vill att du ska komma” Linneaprojekt 5, Hösten 2010."— Presentationens avskrift:

1 ”Linnea mår inte väl, jag vill att du ska komma” Linneaprojekt 5, Hösten 2010

2 Projektarbete Pilotstudie: ”Att införa ISBAR och MEWS i Lessebo hemsjukvård och primärvård för en förbättrad patientsäkerhet”

3 Deltagare  Berit Johansson, verksamhetschef VC Lessebo  Camilla Miding, enhetschef, hemsjukvården Skruv  Malin Möller, avdelningschef, Akutvårdsavdelningen CLV Handledare:  Per-Henrik Nilsson, chef medicincentrum

4 Bakgrund  Händelseanalys - Brister i kommunikationen kring Linnea Flera vårdaktörer var inkopplade men var fanns den strukturerade informationen kring Linnea och hur var hennes habitualtillstånd?

5 ISBAR kommunikationsverktyg  Identifikation  Situation  Bakgrund  Analys  Råd

6 MEWS  Modified  Early  Warning  Score

7 Syfte  Att implementera ISBAR och MEWS i Lessebo kommun och primärvård

8 Mål  Att korrekt information ges och mottas mellan olika yrkeskategorier samt att ett gemensamt redskap används för att bedöma patientens/personens tidiga försämring

9 Mätningar  Genomgång av fax från hemsjukvård till primärvård  Övrigt inga möjligheter till mätning i projektet

10 Genomförande  Kunskapsinsamling  Information till berörda parter -MAS-Läkare-Sjuksköterskor  Planering av utbildning  Bearbetning av material  Genomgång av fax information  Utbildning 20/1

11 Hur går vi vidare?  Utvärdering av sjuksköterskornas arbete med ISBAR och MEWS  Skapa struktur på faxinformationen  Utbilda undersköterskorna i ISBAR/MEWS  Mätning av vitala parametrar som rutin vid inskrivning av personer i hemsjukvården

12 Slutgiltigt mål Att ISBAR och MEWS införs i hela primärvården och i kommunens hemsjukvård i Kronobergs län!

13 STORT TACK TILL  Kerstin Cesar, som varit till fantastisk stor hjälp och en förutsättning för att vi har kunnat genomföra vårt projekt.  Per-Henrik Nilsson som på ett engagerat och kompetent sätt hjälpt oss framåt i vårt arbete för Linnea.


Ladda ner ppt "”Linnea mår inte väl, jag vill att du ska komma” Linneaprojekt 5, Hösten 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser