Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg Stöd för förändringskommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg Stöd för förändringskommunikation."— Presentationens avskrift:

1 Sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg Stöd för förändringskommunikation

2

3 •Stöd till organisationernas förändringskommunikation •Grund för tydlighet och samstämmighet Kommunikationen från projektet

4 Målet är att leverera underlag för att berörda ska kunna få veta: •varför förändringen genomförs •vad den innebär övergripande •vilken betydelse den har för dem •vad som förväntas av dem •läget i processen Kommunikationen från projektet

5

6 Insatser för •motivation och drivkraft i förändringsarbetet •attraktion som arbetsgivare •bilden av organisationen Kommunikationen från respektive organisation

7 Aktiviteter för övergripande kommunikationsplan VadKommentarNär/KlartVem Uppdrag till Arbetsgrupperna Svara på frågor. Bildar underlag för budskap, målgrupper och FAQ SnarastCarl-Åke Träff info-nätverkSamsyn och input till övergripande kommunikationsplan 15 decemberAndreas KommunikationsplanSammanställa17 januariAnnelie Uppföljning kommunikationsplan LöpandeCarl-Åke Detta gör vi nu

8 Målgrupper •Politiker •Direkt berörda chefer –VC, VEC i primärvården –VC, MAS, FC inom kommunernas Socialförvaltning eller motsvarande. •Direkt berörda yrkeskategorier –distriktssköterskor –arbetsterapeuter –sjukgymnaster •Chefer för indirekt berörda verksamheter –slutenvård –hemtjänst –ekonomi •Patienter/Brukare/Kunder •Allmänhet

9 Frågebatteri till projektets arbetsgrupper •Beskriv kort vilka processer, fakta och oklarheter som finns idag •Identifiera vilka målgrupper som påverkas •Beskriv vad varje målgrupp förväntas •veta (tex att projektet genomförs, vart man hittar info, hur detta påverkar mig) •kunna (tex hur övergångsprocessen går till och vad det får för konsekvenser för mina medarbetare) •göra (t ex driva förändringsarbetet, välja arbetsgivare, samarbeta med ny samarbetspartner )

10 Stödmaterial som ska tas fram •FAQ –Budskap – varför, vad, hur, förväntningar osv. –Svar kring knäckfrågor –Möjlighet att ställa frågor (ta upp på infoträffmötet) •OH-material •Löpande lägesrapportering •Webbsida på www.regiongavleborg.se samlingsplats www.regiongavleborg.se

11 Saknar du något? Har du synpunkter på något? •…..

12 Har du frågor? Kontakta Annelie Hydén Kommunikationsstrateg Landstinget Gävleborg 070-2629371 annelie.hyden@lg.se


Ladda ner ppt "Sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg Stöd för förändringskommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser