Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Att skriva recept” En metod för individuell ordination av fysisk aktivitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Att skriva recept” En metod för individuell ordination av fysisk aktivitet."— Presentationens avskrift:

1 ”Att skriva recept” En metod för individuell ordination av fysisk aktivitet

2 FaR® i Melior Ordination Ta fram patientens journalmapp. Välj fliken
Välj Ny, kontrollera att det är din hemavdelning som du arbetar på vid ”Avd” och att ditt namn står under ”Ansvarig”, klicka på OK.

3 Välj FaR-Ordination vuxen eller annan lämplig FaR-ordination under Typ av dokument. Använd mall är förvalt. Klicka på Skriv.

4 Målsättning – här kan patientens målsättning eller anledning till receptet fyllas i. Ett exempel på anledning är ”stimulera till ökad fysisk aktivitet”. Välj gärna en positiv formulering.

5 I vardagen – Grunden i alla rekommendationer för fysisk aktivitet är att minska stillasittande tid och öka vardagsaktiviteten så att den motsvarar minst steg. Minska stillasittande – aktiviteter som göra minskar den stillasittande tiden, t.ex stå upp vid telefonsamtal Öka vardagsaktivitet – aktiviteter som ökar vardagsaktiviteten, t.ex hoppa av bussen en hållplats tidigare.

6 Fysisk aktivitet / träning –
Aktivitet: Här fylls överenskommen aktivitet/träning i, t.ex promenad, simning, cykling eller gympa. Dosering – Antal tillfällen/vecka exempelvis 5 ggr/v Antal minuter/tillfälle exempelvis 30 min/gång Ansträngningsgrad – t.ex lätt, Borg ca 11. Måttlig, Borg ca 13. Hög, Borg ca 15. Fyll gärna i förklaring - Måttlig=lite andfådd, lite svettig. Undvik eller var försiktig med – t.ex lång uppvärmning, undvik hopp, försiktig start.

7 Uppföljning – Sätt kryss i aktuell ruta. Uppföljning ökar följsamheten
Uppföljning – Sätt kryss i aktuell ruta. Uppföljning ökar följsamheten. Fungerar både stödjande för patienten och som en utvärdering av resultatet. Bör ske inom 3-6 månader. Återbesök - Uppföljning sker på Ordinerande enhet/mottagning. Telefon eller brev – Uppföljning sker av ordinerande mottagning via telefon eller brev, ev av FaR- samordnare Annan vårdgivare – Uppföljning kan ske av primärvården för patienter som remitteras till eller har sin PAL där. Skicka kopia på receptet.

8 Klicka på Spara och sedan signera
Klicka på Skriv ut, ange vem utskriften/receptet ska till (patienten) och ge det till patienten Receptet ligger sedan som en aktivitet i patientens journal, genom att klicka på aktiviteten kan du komma direkt till receptet

9 I ordinarie journalanteckning
Ordination I ordinarie journalanteckning Ange KVÅ-kod DV200 Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR) DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

10 Material att bifoga patienten
Receptet Ev aktivitetsdagbok Ev informationsbroschyr eller annan specifik information Finns som pdf på intranätet under hälsofrämjande sjukhus, Fysisk aktivitet på recept, FaR Intranätet - Hälsofrämjande sjukhus

11 För mer information Intranätet - Hälsofrämjande sjukhus FYSS
Klicka på gröna punkten på intranätet FYSS Finns på och i bokform. Fyss finns också på FaR-sidan under ”länkar”. REK-listan Är en lista över rekommenderade läkemedel och terapiråd som är framtagen av Läkemedelskommittén i VGR. I REK-listan finns korta rekommendationer för fysisk aktivitet vid de vanligaste diagnoserna där det har effekt. Medicinska riktlinjer Dessa riktlinjer kan du ladda ner från regionens webbplats: De angivna mängderna i FYSS, REK-listan och de medicinska riktlinjerna ska ses som en behandlande dos, vilken för den fysiskt inaktive patienten ibland kan behöva tid för att uppnå.

12 FaR-stödjande funktion
Elsa Johansson leg sjukgymnast Tel: E-post:

13 Exempel på Uppföljning (finns inte i Melior i nuläget)
Har patienten följt ordinationen? Är upplevelsen av hälsan förändrad? Effektutvärdering (ex midjemått, blodtryck etc) Motivation till fortsatt träning/aktivitet? Planering framåt: tex egenansvar, nytt recept eller förlängning av befintligt recept


Ladda ner ppt "”Att skriva recept” En metod för individuell ordination av fysisk aktivitet."

Liknande presentationer


Google-annonser