Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RättspsyK Regler för formulär Vårdepisod = Alla VTF som gäller ett domslut Patientärende med Grunddata VTF 1 Uppföljning Formulär Nyregistrering Formulär.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RättspsyK Regler för formulär Vårdepisod = Alla VTF som gäller ett domslut Patientärende med Grunddata VTF 1 Uppföljning Formulär Nyregistrering Formulär."— Presentationens avskrift:

1 RättspsyK Regler för formulär Vårdepisod = Alla VTF som gäller ett domslut Patientärende med Grunddata VTF 1 Uppföljning Formulär Nyregistrering Formulär Patientärende TIDEN Uppföljning VTF 2 Uppföljning Formulär Övertagande Kopiera Grunddata Uppföljning Formulär Årsuppföljning Överföring Patientärende med Grunddata VTF 3 Kopiera Grunddata Uppföljning Formulär Övertagande Uppföljning Formulär Avslut Formulär Årsuppföljning Överföring Avslut av VTF och Vårdepisod Start av Vårdepisod och första VTF

2 RättspsyK 7 formulär och 2 tabeller Patientärende med Grunddata Varje registrerat formulär med ett patientärende blir en rad i tabellen Grunddata ÖvertagandeÖverföring ÅrsuppföljningNyregistrering Nyregistrering av befintlig Avslut Grunddata 7 Formulär Uppföljning 2 Tabeller Varje registrerat formulär med en uppföljning blir en rad i tabellen Uppföljning Många uppföljningar Ett VTF1 M Varje gång en uppföljning registreras görs en notering även i tabellen Grunddata

3 RättspsyK En vårdepisod med flera VTF Vårdepisod = Alla VTF som gäller ett domslut Pat.ärende med Grunddata VTF 1 Säter Uppf Formulär Nyregistrering Formulär Patientärende TIDEN Uppf Kopiera Grunddata Formulär Överföring Formulär Årsuppföljning Start av Vårdepisod och första VTF Uppf Pat.ärende med Grunddata VTF 2 Karsudden Uppf Formulär Övertagande Uppf Kopiera Grunddata Formulär Överföring Formulär Årsuppföljning Uppf VTF 3 Säter Formulär Övertagande Formulär Avslut Formulär Årsuppföljning Uppf Pat.ärende med Grunddata Uppf Slut på Vårdepisod och sista VTF Inrapportering av uppföljningar Stängt En vårdepisod som gäller en patient och ett domslut. Vårdepisoden omfattar tre vårdtillfällen (VTF), varav två gäller vård på Säter och ett gäller vård på Karsudden.

4 RättspsyK Beslutsträd för att välja formulär Finns någon registrerad vårdepisod för patienten? Patienten har ingen vårdepisod registrerad. En ny vårdepisod måste skapas för att registrera uppföljningar. Formulär: Grunddata för patientärende Är VTF aktivt (öppet för registrering)? NejJa Nej Är VTF avslutat med en utskrivning? Ja Nej Är din enhet ägare till VTF? Är senaste händelse för VTF = Grunddata för patientärende? Patienten har vårdepisod registrerad. Den senaste händelsen för VTF = Överföring Formulär: Övertagande av patientärende Patienten har vårdepisod registrerad. Den senaste händelsen för VTF = Avslut Formulär: Grunddata för patientärende Patienten har vårdepisod registrerad med ett öppet VTF som är registrerat av en annan enhet. Formulär: Inget formulär är giltigt Patienten har vårdepisod registrerad med ett öppet VTF som är registrerat av din enhet. Den senaste händelsen för VTF = Grunddata för patientärende. Formulär: Nyregistrering av patientärende, Nyregistrering av befintligt patientärende Patienten har vårdepisod registrerad med ett öppet VTF som är registrerat av din enhet. Minst en uppföljning är registrerad. Den senaste händelsen för VTF = Nyregistrering eller Årsuppföljning (Uppföljning). Formulär: Årsuppföljning, Överföring av patientärende, Avslut

5 RättspsyK Hantering av datum i registrets tabell Gunddata (VTF) Uppföljning Nyregistrering Inskrivningsdatum Registreringsdatum på blanketten Kopiera Grunddata Utskrivningsdatum Avslut av sista VTF och hela Vårdepisoden Öppet ärende (VTF) Registreringsdatum i RättspsyK (systemet) Domslutsdatum Tidsstämpel Patientärende med Grunddata Senaste åtgärd för grunddata Grunddata i patientens första VTF i vårdepisoden Uppföljning Årsuppföljning Uppföljning Överföring Grunddata i patientens andra VTF i vårdepisoden Uppföljning Övertagande Uppföljning Avslut Uppföljning Årsuppföljning Inskrivningsdatum Registreringsdatum på blanketten Utskrivningsdatum Öppet ärende (VTF) Avslutsdatum Registreringsdatum i RättspsyK (systemet) Domslutsdatum Tidsstämpel Senaste åtgärd för grunddata Domslutsdatum Registreringsdatum (blankett) Inskrivningsdatum Registreringsdatum (blankett) Utskrivningsdatum Stängt ärende (VTF) Registreringsdatum (blankett) Inskrivningsdatum Registreringsdatum (blankett) Utskrivningsdatum Avslutsdatum Stängt ärende (VTF) Första VTF i Vårdepisoden SPARA I REGISTER Uppföljning Registreringsdatum på blankettenInskrivningsdatum Utskrivningsdatum Namn på formulär (systemet) Varje uppföljning sparas i registrets tabell Uppföljning. I tabellen sparas datum och annan administrativ data. Registreringsdatum i RättspsyK (systemet)


Ladda ner ppt "RättspsyK Regler för formulär Vårdepisod = Alla VTF som gäller ett domslut Patientärende med Grunddata VTF 1 Uppföljning Formulär Nyregistrering Formulär."

Liknande presentationer


Google-annonser