Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tobaksenheten. ” Många börjar röka för att se äldre ut och alla lyckas...”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tobaksenheten. ” Många börjar röka för att se äldre ut och alla lyckas...”"— Presentationens avskrift:

1 Tobaksenheten

2 ” Många börjar röka för att se äldre ut och alla lyckas...”

3 Tobak Tobak är en växt, ca 100 olika arter. Tobaksodlingar besprutas med olika bekämpningsmedel, som är mycket giftiga. Tobaksplantan suger upp gifter ur jorden, som lagras i tobaken. En del bekämpningsmedel förgiftar grundvattentäkterna.

4 Tobak Tusentals av dem som arbetar på tobaksodlingarna har inte tillräcklig kunskap eller skyddsutrustning för att arbeta med bekämpningsmedlen. För att framställa olika tobaksprodukter måste tobaksplantan torkas. I torkning av bladen används ved från regnskogen. På ett år går det åt ca.11,4 miljoner ton träd.

5 Cigarett En cigarett är en liten kemisk fabrik med ca. 5 000 skadliga ämnen. Röken från en cigarett innehåller ämnen som är totalförbjudna i arbetsmiljön om de skulle förekomma på något annat sätt än genom rökning. 50-tal ämnen är cancerframkallande. Snus innehåller 2 500 skadliga ämnen.

6 Nikotin Nikotin är en stark vanebildande drog som påverkar hela kroppen och skapar ett beroende. Tio sekunder efter att rökaren har dragit sitt första bloss finns nikotin i hjärnan. Snusaren har en högre halt av nikotin i blodet under en betydligt längre tid. Höga doser nikotin är dödligt. Om 60 mg rent nikotin läggs på tungan så dör den personen inom några minuter. Från en cigarett får rökaren i sig 1 mg nikotin. Snus innehåller 8 mg nikotin per gram. Nikotin är beroendeframkallande i klass med heroin.

7 Nikotinberoendet ” Bästa välbefinnandenivå” koncentrerad, stimulerad, lugn Nikotinreceptorerna eller ”nikotinkopparna”

8 Nikotinberoendet – efter stoppet ”Bästa välbefinnandenivå” koncentrerad, stimulerad, lugn Nikotinreceptorerna eller ”nikotinkopparna”

9 Tobaksfakta i korthet I Sverige beräknas ca 6 600 personer per år dö i förtid av rökning. Ca 200 personer dör på grund av passiv rökning. Kostnader för samhället för rökningen beräknas till 30 miljarder kr/år. Tobaksskatt 11 miljarder kr/år

10 Hälsorisker med rökning 58 olika rökrelaterade sjukdomar Lungsjukdomar Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL, infektioner, kronisk bronkit Cancer Lunga, munhåla, strupe, matstrupe, bukspottkörtel, njure, urinblåsa, livmoderhals, blod, mage Hjärt-kärlsjukdomar Hjärtinfarkt, stroke, pulsåderbråck, åderförkalkning

11 Hälsorisker med rökning Graviditet Graviditets- och förlossningskomplikationer Påverkar fostret och barnets framtida liv och hälsa Fertilitet Minskad fruktsamhet hos män och kvinnor, spontanaborter Passiv rökning Cancer, hjärt-kärlsjukdom, plötslig spädbarnsdöd, infektioner, astmaattacker, hosta, svårt att andas Övrigt Diabetes, benskörhet, ryggbesvär, struma, magsår, tandlossning

12 Rökning/snusning hos ungdomar Nedsatt kondition. Mer hosta och slem i luftvägarna. Sämre utveckling av lungkapaciteten. Allvarliga lungsjukdomar och känsligare luftvägar. Utveckling av hjärt- och kärlsjukdom. Ökad risk för att utveckla ångest, panikattacker och depression. Snus kan ge ökad risk för cancer i munhålan och bukspottkörteln. Högre puls och blodtryck. Ökad risk för sen- och muskelskador vid fysisk aktivitet.

13 Tidig debut är farligast De ungdomar som börjar röka i tonåren löper tre gånger större risk än andra att dö en för tidig död, redan mellan 35 och 69 år.

14 Ju tidigare i livet du börjar röka, desto större risken att få cancer Rök debut Cancerrisk Aldrig 1,0 Äldre än 25 år 5,2 20-24 år 9,2 15-19 år 14,4 Yngre än 15 år 18,7

15 Pengar Ett paket cigaretter / snus /dag 60 kr…21.900 kr/år Ett paket cigaretter /dag från 16 år ca 1,4 miljoner kr Vad kan du göra istället??? Körlektioner, kläder, sportprylar, biobiljetter…….?

16 ” Vi röker inte skiten, vi säljer den bara. Rätten att röka reserverar vi för de unga, de outbildade, de svarta och de dumma” Citat av David Goerlitz, representant för tobaksindustrin vid ett amerikanskt utskottsförhör

17 tobaksenheten@ltv.se


Ladda ner ppt "Tobaksenheten. ” Många börjar röka för att se äldre ut och alla lyckas...”"

Liknande presentationer


Google-annonser