Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tobak.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tobak."— Presentationens avskrift:

1 Tobak

2 Reklam Visst blir man snygg om man röker? Passar bilden med rökning?

3 Historia Mer än 1000 år sen rökte indianerna i Nord och Sydamerika pipa. Kristoffer Columbus bjöds på tobak när han kom till Västindien 1492. Tobaken kom till Europa med Jean Nicot på 1560-talet och till Sverige Européer började odla tobak i Västindien, Brasilien och i USA på 1600-talet. Cigaretten uppfanns i Spanien i slutet av 1600-talet. På 1700-talet började man snusa.

4 Cigaretter Röken från cigarett innehåller ca 4000 kemiska ämnen.
Ett 40-tal av dessa ämnen är cancerframkallande eller misstänkts framkalla cancer. Nikotin är ett nervgift, som gör att man blir beroende. Tjära (används i asfalt och att täta träbåtar med). Tjäran kletar ner och skadar cellerna i luftstrupen och lungorna. Den orsakar lungcancer och andra sjukdomar i andningsorganen. Koloxid ( Finns i bilavgaser). Koloxidet är giftigt och binds hårt till hemoglobinet i röda blodkroppar. Koloxidet hindrar sedan blodkropparna att ta upp syre Vätecyanid (Ett färglöst mandelluktande gift som använts för att avrätta människor.)

5 Cigaretter Bly (En av tungmetallerna.)
Kadmium ( Finns i t ex batterier) Arsenik ( Ett dödligt gift) Glykol ( Kylarvätska, används i bilar) Aceton (Nagellacksborttagning) Butan ( Används i tändare) Ammoniak (gödningsmedel) Hexamin (tändvätska)

6 Snus Är det bättre att snusa än att röka?
Varför väljer vissa personer att snusa än att röka? Den som snusar får i sig mer nikotin än den som röker. Vilket innebär att snusning är mer beroendeframkallande än rökning. Tandkött och tandhalsar skadas vid snusning. Snusning ökar risken för tandlossning eftersom den innehåller soda som fräter sönder slemhinnorna i munnen, så att nikotinet kan tas upp i blodet.

7 Hur påverkas kroppen av nikotin?
Det tar ungefär 15 sekunder för innan nikotinet påverkar hjärnan. De som är vana att röka får en ökad vakenhet och samtidig känner sig avslappnad och lugn. Hjärtat slår snabbare, blodtrycket stiger, händer och fötter kyls ner eftersom blodkärlen dras samman. Levern börjar bryta ner nikotinet, vilket gör att rökaren ganska snart tänder en ny cigarett.

8 Hur påverkas kroppen av rökning/snusning?
Rökare åldras fortare och dör i genomsnitt 10 år tidigare än icke rökare. Några dör mellan år i förtid. Risken att drabbas av lungcancer är högre bland rökare än icke rökare. Flimmerhåren i luftstrupen förstörs av röken, vilket gör att tjära, damm, och oljesot från trafiken och andra farliga rinner rakt ner i lungorna och skadar cellerna. Rökare får ökad slembildning, hosta och stora andningssvårigheter vid minsta ansträngningar. Hjärtinfarkt på grund av att blodkärlen skadas allvarligt av rökning. Ökad risk för bröstcancer och cancer i livmoderhalsen hos kvinnor.

9 Hur påverkas kroppen av rökning/snusning?
Ökad risk för missfall och kvinnor som röker kan ha svårt att fa barn än de som inte röker. Kolmonoxiden från cigaretterna skadar fostret mer än den rökande mamman. Rökning kan också leda till menstruationsbesvär. Ökad risk för impotens och sterilitet hos män som röker än de som inte röker. Det blir svårare för män att få kvinnor att bli med barn. Rökare och snusare har oftast dålig andedräkt och missfärgade tänder, samt skadade tandkött. Försämrad kondition, och många lider av benskörhet, vilket ökar risken för benbrott. Grå hud, håret blir matt och livlös.

10 Passiv rökning. Den rök som går ut i omgivningen kallas sidorök.
Den innehåller FLER partiklar än den s k huvudrök som rökaren drar in. Den passive rökaren får ändå i sig mindre kemikalier än rökaren tack vare att röken hinner spädas ut innan den når lungorna. Risken för lungcancer är ca 30% för den icke rökare som lever tillsammans med en rökare. 1000 hjärtinfarkter i Sverige varje år sker pga. passiv rökning! Barn som utsätts för sidorök kan få besvär såsom astma, andningsinfektioner, hosta, rosslande andning och öroninfektion. Flickor som utsätts för passiv rökning under uppväxten löper större risk att drabbas av missfall när de kommer upp i vuxen ålder

11 Det du faktiskt inte vill veta om du är rökare!
Världens rökare röker 5500 miljarder cigaretter om året. Det blir ca 5000 cigg/rökare och år eller 14 cigg/dag. I Sverige dör varje år omkring 6400 människor i sjukdomar som orsakats av deras rökning. Tobaksbolagen behöver 600 nya rökare i veckan för att gå med vinst. Det kostar ca om året att röka ett paket om dagen. Den som börjar röka i tonåren har tre ggr större risk att dö en för tidig död redan mellan år. Fyra av fem hjärtinfarkter beror på rökning.

12 Varför börjar man röka eller snusa?
Diskutera i grupp (2-3 personer). Varje grupp redovisar sina svar.

13 Varför börjar man röka? Den medvetna rökdebuten sker ofta i årskurs 6-7 . För att känna sig vuxen och tuff. För att ens kompisar röker eller det gäng man vill vara med röker. Av nyfikenhet. För att visa sin självständighet. För att efterlikna en idol från film eller TV. För att det har en lugnande och avstressande effekt på kroppen. För att det är förbjudet.

14 Sniffning Att sniffa är att andas in ångor från lösningsmedel i lack, lim, målarfärg för att bli berusad. Att sniffa är mycket farligt eftersom gaserna som man andas in luktar inte så illa eller lukta inte alls. Därför kan många barn tror att det är ofarligt. Gaserna påverka hjärnan omgående, vilket gör att man tappar kontrollen och börjar hallucinera (dvs att man ser saker som inte finns i verkligheten). Sniffning kan orsaka skador i hjärnan, lever, njurar, och hjärtat. Det är många ungdomar som har dött på grund av sniffning

15 Boffning Boffning är att andas in drivgaser från cigarettändare och olika sprejer. Vid boffning blockeras blodets syreupptag till hjärnan. Hjärnan slutar fungerar som den ska och man börjar hallucinera ( att se saker som inte finns i verkligheten). Boffning skadar alla organ i kroppen, framförallt hjärtat. I värsta fall kan boffning leda till död redan den första gången man testar.

16 Vad säger tobakslagen? Rökning är förbjuden i
- Lokaler för barnomsorg och skola (t o m gymnasieskolan). Rökning är inte heller tillåten på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,
- Restauranger och andra serveringsställen (Utom där servering sker utomhus). Hälso- och sjukvårdslokaler, gemensamhetslokaler på ålderdomshem - Inrikes kollektivtrafik (inklusive väntsalar och liknande). Rökfri arbetsmiljö
Arbetsgivaren svarar för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal eller det utrymme där arbetstagaren är verksam. Handel Tobaksvaror får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. På varje säljställe skall det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om åldersgränsen. Tobaksvarorna skall också tillhandahållas på ett sådant sätt så att det går att kontrollera mottagarens ålder. Det gäller också när försäljningen sker via automat, postorder och liknande. Tobaksvaror får heller inte föras in i landet av den som inte har fyllt 18 år. Olaglig försäljning kan anmälas till polisen. Den som säljer tobak till personer under 18 år kan straffas med böter eller - i svåra fall - med fängelse i högst sex månader.

17 Tobakslagen Varningstexter och varnings bilder
Varningstext skall finnas på paketens båda sidor (gäller alla tobaksvaror som är avsedda att rökas). Varje text skall vara tydlig och lättläst. Ett exempel på en varning text är ”Rökning dödar” och ”Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning”. Enligt EU-reglerna får paketen också förses med varningsbilder. Något beslut om att införa sådana i Sverige har inte fattats ännu. På förpackningar med snus och andra tobaksvaror som inte är avsedda att rökas, krävs endast en varningstext. Innehållsdeklaration beträffande rökens innehåll av tjära, nikotin och kolmonoxid skall finnas på cigarettpaket. Den myndighet som kontrollerar innehållet av varningstexter är Statens folkhälsoinstitut. MARKNADSFÖRING
Tobaksreklam är förbjuden i periodisk press, radio och TV. Konsumentverket är tillsynsmyndighet för bestämmelserna i marknadsföringslagen.

18 Vad ska man göra om man vill sluta röka?
Svara i grupp (2-3) personer. Varje grupp redovisar sitt svar.


Ladda ner ppt "Tobak."

Liknande presentationer


Google-annonser