Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rökfria skolgårdar – ett gemensamt uppdrag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rökfria skolgårdar – ett gemensamt uppdrag"— Presentationens avskrift:

1 Rökfria skolgårdar – ett gemensamt uppdrag
Tillsyn på 8 högstadieskolor och gymnasier i Sigtuna kommun Marie Unander-Scharin – Preventionssamordnare Jenny Bejerskog – Miljö- och hälsoskyddsinspektör

2 Tobaksgruppen – ett nätverk
Arbetar med att barn och ungdomar inte ska börja använda tobaksprodukter I gruppen ingår: Folktandvården, miljö- och hälsa, kuratorer, skolsköterskor och preventionssamordnare Vi träffas ungefär 2 gånger per termin Planerar för aktiviteter och genomför dem, t.ex. tobaksfria dagen, åtgärder utifrån Stockholmsenkäten. Arbetar med förslag till en tobakspolicy till skolorna och lägesrapportering.

3 Enkäten Skickades ut i början på 2012 till skolsköterskor på respektive skola Mellanstadieskolor år 4-6 (12 st.) Högstadieskolor år 7-9 (7 st.) Gymnasieskolor (4 st.) Dessa är både kommunala och fristående skolor

4 Tillsynsbesök Bokade tillsynsbesök Totalt 8 besök under 2012
Möten bokades med rektor och skolsköterska Ritningar hämtades från Stadsbyggnadskontoret över skolgårdarna Skolgården inspekterades - cigarettfimpar, askkoppar, rökhus, skyltar mm.

5 Fråga 3 från enkäten Finns det en tobakspolicy på skolan?
6 skolor svarade att tobakspolicy finns 2 skolor svarade att tobakspolicy saknades

6 Fråga 4 från enkäten Förekommer det att ungdomar röker på skoltid?
7 skolor svarade ja 1 skola svarade nej

7 Fråga 5 från enkäten Om det förekommer rökning på skoltid, på vilken plats sker denna? 3 svarade att rökning sker på skolgården 7 svarade utanför skolans område 1 svarade på särskilt anvisad plats (gymnasium) 1 svarade på annan plats (gymnasium)

8 Fråga 6 från enkäten Hur många ungdomar röker på skoltid?
3 svarade mindre än 5 1 svarade 5-10 4 svarade mer än 10

9 Fråga 7 från enkäten Vem tar kontakt med vårdnadshavare när man får kännedom om att en elev röker? 7 svarade mentor 1 svarade husföräldrar (internat) 1 svarade skolsköterska 2 svarade kurator 2 svarade rektor

10 Fråga 8 från enkäten Har du upplevt, eller fått berättat för dig, att det dras in röklukt i skollokalerna på den skola du svarar för (oavsett om det är elever eller andra som röker)? 0 svarade ja, ofta 2 svarade ja, ibland 6 svarade nej

11 Fråga 9 från enkäten Finns försäljningsställe för tobak i skolans närhet? 4 svarade nej 4 svarade ja

12 Fråga 10 från enkäten Säljer de tobak till elever under 18 år?
6 skolor svarade vet ej 1 skola svarade nej 1 skola svarade ja

13 Fråga 11 från enkäten Har du några ytterligare kommentarer angående förekomst och/eller för rökning, tillgång till tobak eller annat? Kommentarer: ”Polisen bör ta sitt ansvar om det är olagligt att sälja till barn under 18 år”. ”Samarbete med försäljningsställen i närområdet”. ”Vuxenutbildning finns inom samma byggnad”.

14 Fråga 12 från enkäten Vilket stöd tror du skolan behöver för att motverka tobaksrökning bland eleverna allmänt och i synnerhet på skolgården? Kommentarer: ”Attitydförändring hos alla, ökad medvetenhet”. ”Synlig information om tobakens skador”. ”Information i mindre grupper, riktad, saklig”. ”Fler vuxna ute på rasterna”. ”Skolan har en egen förmåga att hantera det som uppkommer”. ”Handlingsplan för elever som röker”. ”Eleverna röker ej på skolgården - förbjudet - går ifrån skolans område och röker där i så fall”.

15 Inspektionsrapport Tobakspolicy Skyltar om förbud om rökning
”Rökhusen”

16 Resultat – vid besöken Ingen skola hade en tobakspolicy att visa upp vid besöken De flesta hänvisade till kommunens tobakspolicy som inte finns Cigarettfimpar hittades på skolgårdarna Skyltar angående rökförbud saknades i de allra flesta fall 2 stycken gymnasier har ”rökhus”

17 Var är vi nu? Tobakspolicy finns på nästan alla skolor som har besökts och skyltar har satts upp på vissa skolor och fler är på gång Efterlevnaden av tobakspolicys kommer att följas upp med ytterligare några enkätfrågor under hösten -13 Mellanstadieskolor kommer att besökas med start i höst

18 Märsta Praktiska gymnasium – ”rökhuset”
Grillhus – byggt av elever Tobaksgrupp (rektor, skolsköterska, pedagoger samt elever) Skolan erbjuder eleverna rökavvänjning 5 elever är intresserade f.n. ”Morötter” till eleverna

19 Tack för oss! Frågor?


Ladda ner ppt "Rökfria skolgårdar – ett gemensamt uppdrag"

Liknande presentationer


Google-annonser