Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Astma och allergier – effekter av miljön? Umeå 17 september 2015 Martin Andersson Leg läk, med Dr Arbets- och miljömedicin Norrlands Universitetssjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Astma och allergier – effekter av miljön? Umeå 17 september 2015 Martin Andersson Leg läk, med Dr Arbets- och miljömedicin Norrlands Universitetssjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Astma och allergier – effekter av miljön? Umeå 17 september 2015 Martin Andersson Leg läk, med Dr Arbets- och miljömedicin Norrlands Universitetssjukhus martin.andersson@envmed.umu.se

2 Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) - epidemiologiska studier om astma, KOL och allergi - pågår sedan 1985 - ca 50 000 personer från barn till äldre medverkar eller har medverkat Hittills har OLIN-studierna resulterat i - 12 doktorsavhandlingar - ytterligare ett 20-tal från nära samverkande projekt. - >> 100 originalartiklar. Ca 10 doktorandprojekt pågår. 4 forskningsslinjer; astma & allergi bland vuxna, astma & allergi bland barn, KOL, hälsoekonomi

3 Trångt i luftrören Astma KOL Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Obstruktiv lungsjukdom Olika typer av astma

4

5 Förekomst av astma – i världen Tidigt 1900-tal, astma <1% 1950-talet, större studier, astma nu c:a 1% Sedan dess ökning i hela världen Ökningen kan ha planat ut Fortfarande stor ökning i utvecklingsländer

6 1970-talet - Luften vi andas luftföroreningar trafikavgaser 1980-talet - Kvalsterhypotesen inomhusallergen 1990-talet - Hygienhypotesen vacciner - Livsstilsfaktorer stillasittande diet övervikt 2000-talet - Tarmfloran hos spädbarn - “Westernization” Hypoteser om varför astma och allergi ökat

7 Astma – barn i Norrbotten Bjerg et al. Allergy 2009 *** ** * *

8 Förändrad diagnostik – fler med mild sjukdom får diagnos Förbättrad miljö -Minskad rökning bland föräldrar -Fuktskador minskat -Luftvägsinfektioner minskat Förbättrad medicinering Astma – barn i Norrbotten Andersson et al. Pediatr All Immunol 2010 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0123≥4≥4 Asthma severity score % of physician-diagnosed asthma 1996 2006 P=0,006

9 Rökning bland föräldrar ökar risken för astma bland barnen Rökning bland tonåringar är relaterat till astma och luftvägsbesvär Man ärver föräldrarnas rökvanor Rökning och astma TOBAKS RÖK - rökande mor Luftvägsinfektioner Kort amningstid Låg födelsevikt ASTMA - egen rökning Rönmark et al. Allergy 1997 Hedman et al. Thorax 2010

10 Majoriteten av barn med astma eller allergi har aldrig haft katt/hund Allergennivåerna i skolan är tillräckliga för att sensibilisering kan uppstå Att välja bort pälsdjur skyddar inte mot utveckling av allergi och astma Men… Om man får besvär av pälsdjur ska man undvika miljöer där pälsdjur finns Pälsdjur och astma och allergi

11 Karta med koordinatsatta hemadresser av Lennart Jonsson, fo-ingenjör.

12 Samband mellan trafik och astmasymtom Andersson et al Environmental health 2011

13 Trafikflöden, särskilt tung trafik, och astmatiska symtom är korrelerade i Luleå. Detta tyder på att morbiditeten globalt är underskattad. Ingen korrelation mellan allergi och trafik. Effekten av trafik på symtom/astma fanns endast bland icke-sensibiliserade

14 Badhus Ökad risk att ha astma för de som badar oftare Gäller bara de med allergisk sensibilisering

15 Sammanfattning Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn, tonåringar och unga vuxna och mer än 10% har astma i Sverige. Orsakerna är inte kända. De starkaste riskfaktorerna är allergisk sensibilisering och ärftlighet. Flera sjukdomar? Miljöfaktorer som rökning, passiv rökning, fuktskador inomhus, och trafikavgaser är riskfaktorer för astma. Övervikt och låg socio-ekonomisk status är också riskfaktorer, framförallt senare i livet. Vissa yrkeskategorier har ökad risk för astma och ca 10-15% av astma bland vuxna klassas som yrkesastma. Svårt att förebygga. Bra behandling finns.


Ladda ner ppt "Astma och allergier – effekter av miljön? Umeå 17 september 2015 Martin Andersson Leg läk, med Dr Arbets- och miljömedicin Norrlands Universitetssjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser