Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Astma och allergier – effekter av miljön?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Astma och allergier – effekter av miljön?"— Presentationens avskrift:

1 Astma och allergier – effekter av miljön?
Umeå 17 september 2015 Martin Andersson Leg läk, med Dr Arbets- och miljömedicin Norrlands Universitetssjukhus

2 Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)
epidemiologiska studier om astma, KOL och allergi - pågår sedan 1985 ca personer från barn till äldre medverkar eller har medverkat Hittills har OLIN-studierna resulterat i - 12 doktorsavhandlingar - ytterligare ett 20-tal från nära samverkande projekt. - >> 100 originalartiklar. Ca 10 doktorandprojekt pågår. 4 forskningsslinjer; astma & allergi bland vuxna, astma & allergi bland barn, KOL, hälsoekonomi 2

3 Obstruktiv lungsjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Trångt i luftrören Obstruktiv lungsjukdom KOL Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Astma Olika typer av astma

4

5 Förekomst av astma – i världen
Tidigt 1900-tal, astma <1% 1950-talet, större studier, astma nu c:a 1% Sedan dess ökning i hela världen Ökningen kan ha planat ut Fortfarande stor ökning i utvecklingsländer

6 Hypoteser om varför astma och allergi ökat
1970-talet - Luften vi andas luftföroreningar trafikavgaser 1980-talet - Kvalsterhypotesen inomhusallergen 1990-talet - Hygienhypotesen vacciner - Livsstilsfaktorer stillasittande diet övervikt 2000-talet - Tarmfloran hos spädbarn - “Westernization” Fortfarande har ingen hypotes helt förkastats. Studier runt dessa hypoteser pågår fortfarande.

7 Astma – barn i Norrbotten
*** ** * Skolbarn 7-8 år undersökta med 10 års mellanrum 1996 & 2006, identiska metoder. Fler med mild sjukdom blir diagnostiserade med astma nu än tidigare. Men även förbättringar I miljön kan ha bidragit till att färre har symtom. Nedre diagrammet: fler har en mild sjukdom 2006 jämfört med för 10 år sedan. Även fler som behandlas med stereoider. Bjerg et al. Allergy 2009

8 Astma – barn i Norrbotten
Förändrad diagnostik – fler med mild sjukdom får diagnos Förbättrad miljö -Minskad rökning bland föräldrar -Fuktskador minskat -Luftvägsinfektioner minskat Förbättrad medicinering 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2 3 ≥4 Asthma severity score % of physician-diagnosed asthma 1996 2006 P=0,006 Skolbarn 7-8 år undersökta med 10 års mellanrum 1996 & 2006, identiska metoder. Fler med mild sjukdom blir diagnostiserade med astma nu än tidigare. Men även förbättringar I miljön kan ha bidragit till att färre har symtom. Nedre diagrammet: fler har en mild sjukdom 2006 jämfört med för 10 år sedan. Även fler som behandlas med stereoider. Andersson et al. Pediatr All Immunol 2010

9 Rökning och astma Rökning bland föräldrar ökar risken för astma bland barnen Rökning bland tonåringar är relaterat till astma och luftvägsbesvär Man ärver föräldrarnas rökvanor TOBAKS RÖK - rökande mor Luftvägsinfektioner Kort amningstid Låg födelsevikt ASTMA - egen rökning Rönmark et al. Allergy 1997 Hedman et al. Thorax 2010

10 Pälsdjur och astma och allergi
Majoriteten av barn med astma eller allergi har aldrig haft katt/hund Allergennivåerna i skolan är tillräckliga för att sensibilisering kan uppstå Att välja bort pälsdjur skyddar inte mot utveckling av allergi och astma Men… Om man får besvär av pälsdjur ska man undvika miljöer där pälsdjur finns Pälsdjur, astma och allergier har varit väldigt omdiskuterat. Läs texten. Punkt 1. Hur kan de då bli allergiska? Läs Punkt 2. Logaritmisk skala. Spannet mellan 1-10 här kan sensibilisering ske. Hereditet en confounder; analyser gjorda separat visade att gruppen med hereditet hade skyddande effekt av pälsdjur, inte samma samband I gruppen utan hereditet.

11 Karta med koordinatsatta hemadresser av Lennart Jonsson, fo-ingenjör.

12 Samband mellan trafik och astmasymtom
Andersson et al Environmental health 2011

13 Trafikflöden, särskilt tung trafik, och astmatiska symtom är korrelerade i Luleå. Detta tyder på att morbiditeten globalt är underskattad. Ingen korrelation mellan allergi och trafik. Effekten av trafik på symtom/astma fanns endast bland icke-sensibiliserade

14 Badhus Ökad risk att ha astma för de som badar oftare
Gäller bara de med allergisk sensibilisering

15 Sammanfattning Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn,
tonåringar och unga vuxna och mer än 10% har astma i Sverige. Orsakerna är inte kända. De starkaste riskfaktorerna är allergisk sensibilisering och ärftlighet. Flera sjukdomar? Miljöfaktorer som rökning, passiv rökning, fuktskador inomhus, och trafikavgaser är riskfaktorer för astma. Övervikt och låg socio-ekonomisk status är också riskfaktorer, framförallt senare i livet. Vissa yrkeskategorier har ökad risk för astma och ca 10-15% av astma bland vuxna klassas som yrkesastma. Svårt att förebygga. Bra behandling finns.


Ladda ner ppt "Astma och allergier – effekter av miljön?"

Liknande presentationer


Google-annonser