Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mottagande och inkludering Februari 2016. Asylsökande per vecka 2014–2016 (t.o.m. v 3 2016)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mottagande och inkludering Februari 2016. Asylsökande per vecka 2014–2016 (t.o.m. v 3 2016)"— Presentationens avskrift:

1 Mottagande och inkludering Februari 2016

2 Asylsökande per vecka 2014–2016 (t.o.m. v 3 2016)

3 Läget just nu nationellt Nästan 163 000 asylsökande Antal inskrivna Migrationsverket 180 000 varav 100 000 i anläggningsboende 35 400 ensamkommande barn och ungdomar Fortsatt högt tryck mot Europa Ca 24 månaders utredningstid (MiV).

4 Nationellt Flyktingboende i Västerås 2016 - processbild Ev. beredskapsplats Ankomstboende/Anläg gningsboende (ABO) HVB Ensamkommande barn Eget boende (EBO) 450 Unga (16-18 år) 15-20 hem varav 4 kommunalt upphandlade Kommunalt ansvar – SNF/FK Utslussnings- lägenhet 100 pers. Korridorboende m.m. Ingen personal Kommunalt ansvar – SNF/FK Egen bostad 1000 pers. Väntan på prövning, ca 10 mån PUT/TUT Skyldighet att bereda Ca 20 lgh Ca 500 lgh? Skyldighet att bereda 268 personer, c:a 80 lgh 600 pers. 20162015

5 Det kommunala ansvaret under asyltiden Allmän förskola för barn 3-5 år Grundskola Gymnasium Totalansvar för ensamkommande flyktingbarn Innebärande: boende, god man, utbildning, fostran/introduktion Särskilt ansvar för mottagande av flyktingar från asylboende som erhållit uppehållstillstånd – bostad (Etableringslagen) Samverkan och samordning regionalt, lokalt och internt.

6 Organisation mottagande och inkludering Kommun styrelsen Utökat VÄLSAM Samordnare SK Strategigrupp Samverkans grupp Migrations verket Civilsamhälle TOK Näringsliv MSB, Lst Polis, Räddningstjänst Strategi Bostäder Strategi Kommunikation Påverkar kommunens alla verksamheter.

7 Migrationsverket Avstämning - varannan vecka tillsammans med polis, Västerås stad samordning samt säkerhet och utförare för asylboende i Västerås. Asylråd - Representanter från asylboenden och Västerås stad Samråd- Med HVB-hemmens aktörer samt enhetschefer för socialjour och vissa verksamheter inom socialtjänst. Ingår vid behov – på Västerås stads samordningsgrupps möten.

8 Civilsamhället Samverkansmöten en gång per månad med de större aktörerna: Länsbildningsförbundet Röda Korset Svenska Kyrkan Tillsammans gör vi skillnad Migrationsverket Kultur, Idrott och fritidförvaltningen Samhällsinformation och vägledning Kommunen - bistå med samarbetsyta webb och samlingslokal.

9 Talang och kompetens I samverkan med Automation Region, Järnvägsklustren, ABB, Jobba i Västerås ( JIV), Handelskammaren, Sics ( forskning), Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, bemanningsföretag och Västerås stad arbeta fram en modell som ska kunna fungera ur perspektivet för asylsökande, de om erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälliga uppehållstillstånd (TUT). Information från Migrationsverket om regler kring arbete under asyltid Kartlägga talanger och kompetenser bland ovanstående grupper (Asylboenden, Västerås stad och AF) Kartlägga näringslivets behov av kompetenser Kartlägga möjliga mentorer Digital kontaktyta, 400 contacts Bistå att ta fram CV, testa intervjusituation Matchningsevent ”Skulle du trivas på IKEA? Praktik är ett fiffigt sätt att ta reda på det. Under våren kommer vi ta emot ett gäng praktikanter via ett samarbete med Af”

10 VÄSTERÅS STADS MÅL - för mottagande och inkludering från hösten 2015 Övergripande mål Att de tjänster som kommunen har ansvar för upprätthålls med rätt kvalitet för alla invånare. Att den värdegrund* som vårt samhälle vilar på upprätthålls och kommuniceras. Mål på Lång sikt: 1.Att på lång sikt säkerställa mottagande, boende och gode män för ensamkommande flyktingbarn. 2.Att staden hanterar boendesituationen med ett stort antal nyanlända. Att säkerställa boende för flyktingar med uppehållstillstånd enl. avtal. 3.Att upprätthålla fortsatt hög kvalitet i kärnverksamhet och samtidigt hantera flyktingsituationen på kort och lång sikt. 4.Att utveckla nya former inom områdena utbildning och arbetsmarknad för kunskapsinhämtning och snabbare inkludering. 5.Att utveckla nya former för delaktighet, demokrati och förebyggande arbete som bygger på tillit och öppenhet. 6.Genomlysning för långsiktig hållbar organisation i staden för flyktingsmottagande. Värdegrund som uttrycks i av Sverige ratificerade internationella konventioner, Regeringsformen 1 kap. 2§ samt nationella styrdokument.

11 Mål på Kort sikt: 1.Att säkerställa mottagande, boende och gode män för ensamkommande flyktingbarn. 2.Att säkerställa mottagande och boende för flyktingar med uppehållstillstånd enligt avtal. 3.Att vi har den kunskap och fakta som krävs. 4.Att stärka språk och kulturkompetenser. 5.Att skapa en intern organisation för effektiv samordning och relevanta beslutsunderlag för kommunstyrelsen. 6.Att på likvärdiga villkor erbjuda allmän förskola. 7.Att erbjuda skola och förskoleklass för alla barn. 8.Att proaktivt säkerställa trygghet och säkerhet. 9.Att tillhandahålla för individen relevant samhällsinformation (SO+SFI). 10.Att samverka för att insatser av trossamfund, studieförbund, idéburna organisationer och andra ideella insatser samordnas. 11.Att för barn och unga erbjuda verksamheter som skapar sammanhang. 12.Att vi för en relevant och god dialog med invånarna i Västerås.

12 Utmaningar Ytterligare asylboende för 300-500 individer. Nytt avtal av asylplatser för nyanlända ensamkommande barn under 2016 till 439 asylplatser. Högt antal ”e-bos” Bostäder, bostäder, bostäder Skola och förskola, brist på lokaler dagtid och lärare Brist på socionomer behov av 17 personer Kulturkrockar – bad, fritidsgårdar m.fl Uthållighet Bygga in organisationen i ordinarie system Ny våg när … https://www.youtube.com/watch?v=mcwW2f_GefA


Ladda ner ppt "Mottagande och inkludering Februari 2016. Asylsökande per vecka 2014–2016 (t.o.m. v 3 2016)"

Liknande presentationer


Google-annonser