Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Godmanskap för ensamkommande asylsökande barn Återkoppling 1 Lena Knutsson Handläggare Överförmyndarenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Godmanskap för ensamkommande asylsökande barn Återkoppling 1 Lena Knutsson Handläggare Överförmyndarenheten."— Presentationens avskrift:

1 Godmanskap för ensamkommande asylsökande barn Återkoppling 1 Lena Knutsson Handläggare Överförmyndarenheten

2 Antal KUNGSBACKA KOMMUN Källa Migrationsverket Mars 2014

3 Boenden i Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN Kommunens: Fyrtornet i Kungsbacka Planerade i Anneberg, Särö hösten 2014 Upphandling av privat asylboende pågår Privat: Baggium Gimli i Fjärås Caremore i Fjärås

4 Gode mannens uppdrag KUNGSBACKA KOMMUN Tillfälligt - i avvaktan på beslut om asylansökningen I föräldrars ställe – men inte mamma eller pappa! Juridisk ställföreträdare Navet - den som samordnar allt kring barnet

5 Utförande Vara trygg vuxen, ge barnet praktiska råd, beakta barnets bästa, beakta barnets synpunkter vid beslut (mognad och ålder) Bestämma boende – samarbeta med socialtjänsten Inte daglig tillsyn – begränsade möjligheter för god man -Bristande tillsyn – skadeståndsskyldighet. Vid kännedom om barnets skadegörande handlingar ska gode mannen vidta åtgärder eller se till att någon annan gör det. KUNGSBACKA KOMMUN

6 Utförande Skilja på boendets/socialtjänstens ansvar och det egna - Kommunens avtal med boendet – boendets uppdrag - Inte agera chaufför för barnen - säkerhet - Inte ombesörja aktiviteter, handla kläder - Följa med på första läkar- och tandläkarbesöket Skriva in barnet i skolan - Utvecklingssamtal, ev. tillsammans med boendet -Bestämma om skolresa -Studiehandledning på modersmål, hemspråk, särskilt stöd -Skolhälsovården; syn, hörsel, vaccinationer KUNGSBACKA KOMMUN

7 Utförande Underteckna handlingar för barnets räkning – men inte ta ekonomiskt ansvar, till exempel datorer. Bestämma över barnets pengar -Till barnet, inte till anhöriga i hemlandet eller andra personer -Ta hand om ICA-kortet själv, dela ut fickpengar Vara med på polisförhör med mera I kontakter med Migrationsverket; ha alltid Migrationsverkets dossiernummer till hands, ange alltid detta på handlingar KUNGSBACKA KOMMUN

8 Utförande Tillgänglighet -Uppdraget är frivilligt men dygnet runt -Telefonsamtal från barnet/boendet - samarbete - Besök efter behov; var tredje vecka kan vara en tumregel -Regelbunden kontakt med boendet däremellan, med det offentliga biträdet och med skolan Semesterresa möjlig beroende på var i asylprocessen barnet befinner sig. Ta kontakt med överförmyndarenheten! Likabehandling; lika regler för alla barn. Samverka med andra gode män! KUNGSBACKA KOMMUN

9 Tolktjänster Behovet styr; samordna gärna med boendet eller socialtjänsten Låt tolken bestämma placeringen i rummet Tala till barnet, inte till tolken Förvissa dig om att barnet förstår tolken, att det är rätt språk/dialekt Låt inte tolken styra samtalet - det gör du! Ge tolken en chans att tolka – pausa ibland Är ni flera, tala en i taget Telefontolkning är tillräckligt i många fall Kontakttolk i viktigare samtal Uppge barnets initialer och födelsetid, ditt eget namn för FAKTURAN, som sänds till kommunen KUNGSBACKA KOMMUN

10 Redovisning av uppdraget Under asyltiden Redogörelse kvartalsvis – förenklad redovisning Särskild blankett finns Fr.o.m. en månad efter permanent uppehållstillstånd, PUT Årlig redovisning i årsräkning och redogörelse före 1 mars Särskilda blanketter finns Om vårdnadshavare förordnas Årlig redovisning i årsräkning före 1 mars för förmynderskapdelen Årsräkningsblankett KUNGSBACKA KOMMUN

11 Arvode och ersättningar Under asyltiden: 200 kronor/timme + 60 kronor/timme i färdtidsarvode + 2 % av pBB för redovisad period i kostnadsersättning + ev. resekostnad till dagen då barnet blir utskriven till kommun Betalas kvartalsvis efter granskning av redovisningen Efter PUT tills särskild vårdnadshavare förordnats: 30 % av pBB/år + 2 % av pBB /år i kostnadsersättning + ev. resekostnad Betalas årsvis efter granskning av redovisningen För förordnad vårdnadshavare, förmynderskapdelen 5 % av pBB/år + 2% av pBB/år i kostnadsersättning + ev. resekostnad

12 Om barnet flyttar Anmäl genast till överförmyndarenheten Barnets vistelseort – behörig överförmyndare Tillsynen flyttas över till nya kommunen ÖN Arvodesriktlinjerna är olika i olika kommuner Flyttar barnet långt bör ny god man förordnas där barnet bor nu KUNGSBACKA KOMMUN

13 Mer information Mer information finns på www.kungsbacka.se/godman Dagens Powerpoint hittar du på Aktuellt för dig som vill bli god man eller förvaltare KUNGSBACKA KOMMUN


Ladda ner ppt "Godmanskap för ensamkommande asylsökande barn Återkoppling 1 Lena Knutsson Handläggare Överförmyndarenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser