Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ensamkommande flyktingbarn Det kommunala perspektivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ensamkommande flyktingbarn Det kommunala perspektivet."— Presentationens avskrift:

1 Ensamkommande flyktingbarn Det kommunala perspektivet

2

3 Begrepp att behandla! Gemensamt ansvar Boendekedjor Behandling – integrering – etablering

4 Kommunala ansvaret Inte sällan socialtjänsten har det övergripande ansvaret för mottagandet. 11:1 § SoL, utreder behov om åtgärd. Ansöka om god man Anmäla om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare M.m.

5 Kommunala ansvaret Socialtjänsten SkolanÖverförmyndare Bostadsbolag Arbetsmarknadsenhet

6 Vad krävs då av kommunen?

7

8 Boendekedjor eller boendetrappor

9 Boende Kollektivt boende / HVB Mindre kollektiva lösningar Enrumslägenheter Familjehem Anhörigplaceringar

10 Vad styr denna boendelösning Omvärldens förutsättningar Den enskildes behov

11 2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år.

12

13 Behandla – Integrera - Etablera Behandling BEHANDLA 5 e; ofta: kur, läkemetod. Integration INTEGRERA 1 b: förenande l. sammanförande av skilda delar till ett helt. Etablering bereda (ngn) en säker l. tryggad ställning; försörja; nästan bl. i fråga om grundandet av en säker o. oavhängig framtid

14

15 ETABLERA För personer som växer upp i Sverige så görs detta genom ett föräldraskap som verkar i det samhälle som barnen skall fungera i. Barnen ges möjlighet att träna och öva självständighet i rätt miljö. Samhället kompletterar med barnomsorg, skola och hälsovård. Etableringstid cirka 20 år

16 Etableringsutmaningen Barns som växt upp i en annan miljö än den de nu skall fungera i. De har tränat och fått en självständighet i en helt olik miljö Heterogen grupp Etableringstid, cirka 3-4 år

17 Etableringsutmaningen Ett paket med familjehems- eller HVB-placering. En boendetrappa knuten till den. Ett paket som tidigare riktat sig till barn och unga som lever i familjer med mycket konflikter, utåtagerande beteende eller med föräldrar som sviktar i sitt föräldrauppdrag.

18 Lagstiftning Ersättning Forskning Metodstöd

19 Således… Mottagande kan inte ses som ett ansvar för en enskild kommunal aktör. Lagstiftningen måste anpassas eftersom det är en ny grupp Tvingande lagstiftning löser statens problem, inte kommunernas Ersättningarna måste höjas för att täcka kostnaderna.


Ladda ner ppt "Ensamkommande flyktingbarn Det kommunala perspektivet."

Liknande presentationer


Google-annonser