Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdragsredovisning. Samverkan kommun och Arbetsförmedlingen  Dialog pågår. Nytt möte planerat till september Ensamkommande barn  Erbjuder tjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdragsredovisning. Samverkan kommun och Arbetsförmedlingen  Dialog pågår. Nytt möte planerat till september Ensamkommande barn  Erbjuder tjänster."— Presentationens avskrift:

1 Uppdragsredovisning

2 Samverkan kommun och Arbetsförmedlingen  Dialog pågår. Nytt möte planerat till september Ensamkommande barn  Erbjuder tjänster vid kommunbesök. Dialog med KSL kring tidigare projekt och fortsatt planering. Ersättning till kommunen ( Samverkan kring insatser/hur/överenskommelse )  Svårtolkat uppdrag!  Menade vi att hitta system för hur kommunerna kan använda varandras insatser utan att köpa och sälja tjänster. Ev byteshandel? Boende  Deltagande i KUB's styrgrupp. Bevakar Södertörns-perspektivet när boendefrågan kommer upp. Kartläggning av kommunal organisation  Mall framtagen och går på remiss i arbetsgruppen – hittills pos respons med någon komplettering. Samordna återsök i kommunerna  Utredningen kring ensamkommande barn föreslår en hel del schabloniseringar av ersättning. Avvaktat.

3 Forts….. Insatser efter 24 månader  Ej börjat arbeta med uppdraget.  Föreslås överföras till 2013 Utveckla Lök-arbetet  Övergrippande utvecklingsarbete pågår där LST är initiativtagare. I övrigt har de som reviderat sina lökar varit nöjda med den utveckling som skett med Af. Barns mottagande/introduktion  Har inte hunnit arbeta med detta perspektiv EU-arbetet inom området  Dialog med EU-strateg i Huddinge. Frågan komplex och behöver ses över.

4 Förslag på uppdrag 2013 Målgruppen vidgas till att gälla alla nyanlända, men med fokus på etableringen  Strategiskt påverkansarbete ( fokusområden: )  Boende  Ensamkommande barn och deras anhöriga  Samordna återsök i kommunerna  EU-arbetet inom området  Samarbete kommun och Af (fokusområden:)  Insatser efter 24 mån  Samarbete Af och Sfi

5 Forts.  Uppdaterad på nya rapporter, lagförslag, remisser mm.  NYIN  Träffar representanterna för Huddinge och Botkyrka inför möte med KSL’s samverkansgrupp Introduktion  Af’s Samrådsgrupp  Bereder frågor i NYIN för samsyn inom kommunerna  Ohälsa och prestationsförmåga  Bosättning  Etableringsinsatsernas koordinering  Ersättning till individen  Samhällsorienteringens referensgrupp  KUB-projektet  Raka vägens styrgrupp  Kontinuerlig dialog med KSL, Af, LST, KSL


Ladda ner ppt "Uppdragsredovisning. Samverkan kommun och Arbetsförmedlingen  Dialog pågår. Nytt möte planerat till september Ensamkommande barn  Erbjuder tjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser